Skôr, než sa rozhodnete pre kozub, mali by ste poznať tieto zásady

Skôr, než sa rozhodnete pre kozub, mali by ste poznať tieto zásady

20. 02. 2015
Zdieľať

Vyhrievať sa pri kozube už nie je len romantickou scénou, ktorú našinec môže zažiť len pri sledovaní filmu. Aby ste si však užili čaro skroteného ohňa vo vlastnom kozube, treba dodržať isté zásady.

Pri výbere kozubovej vložky by vzhľad a financie nemali hrať prím. Prvoradé sú výkon a účinnosť vykurovania.

Na stanovenie výkonu je dôležité rozhodnúť sa, či má spotrebič slúžiť len na občasné alebo permanentné vykurovanie. Okrem výkonu je nutné sledovať aj účinnosť. Tak ako pri kúpe auta, aj tu sú dôležité prevádzkové náklady, nielen obstarávacia cena. Pri aute sa orientujeme podľa spotreby pohonných hmôt na 100 km, pri kozuboch zasa podľa ich tepelnej účinnosti. Mala by sa pohybovať nad 80 %. Výrobok s účinnosťou pod 60 % môže zvýšiť náklady na prevádzku takmer stopercentne, čo je často oveľa viac ako obstarávacia cena samotného kozuba. Z hľadiska ochrany životného prostredia treba myslieť aj na obsah emisií (CO, NOx a prach). Samozrejme, výrobok musí byť certifikovaný. Údaje o výkone, účinnosti a emisiách musí výrobca uvádzať v návode.

Výkon kozubovej vložky (v kW) závisí aj od veľkosti priestoru, ktorý má vykúriť. Pri podcenení prepočtu sa totiž môžu neskôr vyskytnúť problémy pri jej prevádzke.

Spotrebič môže mať zbytočne veľký tepelný výkon pre priestor, v ktorom je umiestnený, a vtedy sa väčšinou prevádzkuje pri zníženom tepelnom príkone. Alebo naopak, spotrebič má príliš malý tepelný výkon, čo vedie k jeho tepelnému preťažovaniu (spotrebuje viac paliva, vzduchu). Pri prevádzke necertifikovaného spotrebiča s nízkou tepelnou účinnosťou, kde teplo uniká do komína, je vyššia spotreba paliva. Samozrejme, aj rýchle zanesenie skla je dôvodom na reklamáciu. Sklo na kozube má zostať čisté, a ak sa počas rozkurovania zanesie, tak na kvalitnom výrobku sa pri dosiahnutí optimálnej teploty očistí – vypáli.

Veľmi častým problémom býva aj netesnosť výrobkov, vplyvom ktorej nemožno regulovať výkon spotrebiča. Nie všetky vzniknuté problémy sa však dajú riešiť dodatočne, no spomínanú netesnosť možno opraviť výmenou tesniacej šnúry. Niekedy sa však reklamácii nekvalitného alebo nevhodne zvoleného spotrebiča jednoducho nevyhnete. 


Skôr, než sa rozhodnete pre kozub, mali by ste poznať tieto zásady

1511973
thinkstock.com

Aj kozubové vložky podliehajú záruke. Sú však situácie, keď výrobca môže odmietnuť reklamáciu.

Tieto informácie sú vždy uvedené v návode na obsluhu. Výrobca neakceptuje reklamáciu na spotrebič v prípade nesprávnej prevádzky, ako napríklad keď sa používa väčšie množstvo paliva, ako sa odporúča, takisto väčšie množstvo spaľovacieho vzduchu, keď sa používajú nevhodné druhy palív, keď sa robia neoprávnené a neodborné zásahy, prípadne ak pripojenie na komín nebolo zrealizované podľa platných noriem a pod.

Cena kozubovej vložky s obstavbou sa dokáže vyšplhať až na niekoľko tisíc eur. Aj preto, že ide o nemalú investíciu, no najmä pre bezpečnosť sa vždy poraďte s odborníkom. 

Ak plánujete stavať dom a dopredu viete, že v ňom chcete mať kozub, treba s ním rátať už v projekte.

Musíte totiž zvážiť množstvo faktorov: napríklad výkon s ohľadom na energetickú spotrebu domu, umiestnenie komína, skladu paliva a pod. Ak má kozub slúžiť ako hlavný zdroj tepla (v prípade teplovodných a teplovzdušných kozubových vložiek), je vhodné sústrediť ho čo najviac v centre domu, aby sa teplo rovnomerne šírilo. Pri využití kozuba ako doplnkového vykurovania, napríklad na navodenie dobrej nálady v obývačke, môže byť umiestnený aj na obvodovej stene.

Pamätajte však, že kozub sa nesmie umiestňovať v priestoroch, v ktorých nie je dostatočný prívod spaľovacieho vzduchu (s tesne uzavretými oknami a dverami). Kvalitné výrobky možno napojiť na externý prívod vzduchu. Kvôli bezpečnej prevádzke treba dbať aj na dodržanie minimálnej vzdialenosti od horľavých predmetov (nábytok, drevená podlaha, drevený obklad). 


Skôr, než sa rozhodnete pre kozub, mali by ste poznať tieto zásady

1511971
thinkstock.com

Prílišné zadymenie vnútri kozuba, prenikanie dymu do miestnosti a pod. Príčinu možno hľadať v…?

Prílišné zadymenie môže byť spôsobené nesprávnou konštrukciou ohniska vrátane nesprávneho prívodu spaľovacieho vzduchu a nesprávneho odvodu spalín, ale aj používaním vlhkého paliva. Prenikanie dymu do miestnosti môže súvisieť s netesnosťou spotrebiča najmä v oblasti dvierok, s príliš malým ťahom alebo s nesprávnym používaním spotrebiča. V tomto prípade je nutné ihneď prestať používať výrobok, pretože hrozí udusenie, a treba zavolať kominára.

V kocke

VÄČŠINA SPOTREBIČOV (kozubová vložka, kachle) je konštruovaná na spaľovanie suchého tvrdého dreva, hnedouhoľných či drevených brikiet. Zakázané je spaľovanie odpadu, najmä plastov. Na rozkurovanie je zakázané používať lieh, benzín a iné horľavé kvapaliny.

PODLAHU pred dvierkami ohniska treba chrániť krytinou z nehorľavého materiálu. Tá sa musí rozprestierať minimálne 50 cm dopredu a 30 cm od dvierok ohniska. Môže to byť napríklad tvrdené sklo (ak nechcete rušiť jednoliatosť laminátovej podlahy keramickou dlažbou) alebo oceľová podložka.

REVÍZIU komína a kozuba treba urobiť po každej vykurovacej sezóne. Je to určené zákonom. V prípade požiaru totiž poisťovňa nemusí odškodniť domácnosť.

Kategória: Energia
Tagy: kozub kozubová vložka
Zdieľať článok

Diskusia