Tepelné čerpadlo vždy na dosah – pomocou NIBE Uplink

Tepelné čerpadlo vždy na dosah – pomocou NIBE Uplink

22. 10. 2014
Zdieľať

Tepelné čerpadlá NIBE poskytujú pre váš dom lacné teplo a teplú vodu, ich prevádzku možno pomocou zabudovanej regulácie naprogramovať na niekoľko časových úsekov dňa.

Odchádzate na chatu a hneď po príchode chcete mať dostatok teplej vody? Chcete byť informovaní, ak vaše tepelné čerpadlo nepracuje správne? Chcete sa presvedčiť, či je v dome požadovaná teplota? Chcete znížiť teplotu kúrenia, keď v dome nikto nie je?


Tepelné čerpadlo vždy na dosah - pomocou NIBE Uplink

1436349
Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o.

To všetko je jednoduché – pripojte sa na NIBE Uplink!


Tepelné čerpadlo vždy na dosah - pomocou NIBE Uplink

1436369
Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o.

NIBE Uplink dokáže optimalizovať prevádzku vášho tepelného čerpadla. Veľmi dôležité je, po nainštalovaní sledovať tepelné čerpadlo v prvých troch mesiacoch vykurovacieho obdobia. Len tak môžete optimálne nastaviť tzv. vykurovacie krivky, časové útlmy a časové programy na prípravu a cirkuláciu teplej vody. 

Vďaka správnemu nastaveniu dosiahnete vysokú účinnosť prevádzky tepelného čerpadla, a teda nízke prevádzkové náklady. Požiadajte svoju inštalačnú alebo servisnú firmu, aby pomocou NIBE Uplink sledovala prevádzku vášho vykurovacieho systému a aby po vyhodnotení urobila vhodné úpravy nastavenia regulácie tepelného čerpadla.


Tepelné čerpadlo vždy na dosah - pomocou NIBE Uplink

1436353
Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o.

Ako zmeníte prevádzku tepelného čerpadla, ak práve nie ste doma? Pomocou služby NIBE Uplink a pripojenia na internet môžete svoje tepelné čerpadlo ovládať aj pomocou  vzdialeného prístupu – stačí, ak ste pripojený na internet a zaregistrovaný pre službu NIBE Uplink. 

Pripojenie tepelného čerpadla na službu NIBE Uplink je jednoduché, stačí len pripojenie na internet pomocou sieťového kábla, nie je potrebná samostatná IP adresa. Po pripojení na internet tepelné čerpadlo vygeneruje kód, ktorý spolu so sériovým číslom zadáte do formulára po otvorení stránok na www.nibeuplink.com. Vaše tepelné čerpadlo je od tohto okamžiku vždy pripravené na komunikáciu cez internet.


Tepelné čerpadlo vždy na dosah - pomocou NIBE Uplink

1436355
Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o.

 
Každý, kto chce s tepelným čerpadlom komunikovať, musí urobiť len jednoduchú registráciu svojej e-mailovej adresy na www.nibeuplink.com a požiadať majiteľa tepelného čerpadla, aby mu povolil k zariadeniu vzdialený prístup. 

Máte obavu, že napríklad niekto z vašej rodiny urobí zmenu nastavenia a tepelné čerpadlo nebude pracovať správne? Nevadí, povoľte mu len úroveň prístupu „Pozorovateľ“, t.j. dotyčný si bude môcť prezerať stav vášho tepelného čerpadla a vykurovacieho systému, ale nebude mať oprávnenie na nastavenie parametrov regulácie. Zároveň môžete dostať upozornenie e-mailom, ak sa niekto pripojí k vášmu tepelnému čerpadlu, resp. k jeho ovládaniu.


Tepelné čerpadlo vždy na dosah - pomocou NIBE Uplink

1436359
Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o.

 
Komunikácia prebieha – samozrejme – v českom jazyku a zrozumiteľnosť okrem toho uľahčujú ikony, ktoré pochopia aj technicky neveľmi zdatní užívatelia.

Servisné a inštalačné firmy určite ocenia možnosť sledovať aktuálny stav tepelného čerpadla aj vykurovacieho systému a v prípade poruchy možnosť vstúpiť do menu „Historie“, kde možno vidieť všetky parametre sledované reguláciou, s možnosťou vyvolania záznamu až 1 rok dozadu. Analýza stavu tepelného čerpadla na diaľku tak často umožní jednoduchý rýchly zásah a uvedenie tepelného čerpadla do prevádzky bez toho, aby bol potrebný výjazd servisného technika.

Servisná firma môže sledovať neobmedzený počet tepelných čerpadiel, ku ktorým im ich majitelia umožnia prístup. Takto možno robiť preventívne kontroly stavu systémov a efektívne plánovať výjazdy servisných technikov.


Tepelné čerpadlo vždy na dosah - pomocou NIBE Uplink

1436345
Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o.

 
Aj keď sú tepelné čerpadla NIBE veľmi spoľahlivé a dlhoročnou prevádzkou vyskúšané zariadenia, napr. pri výpadku elektrickej energie, netesnosti potrubí a pod. môže dôjsť k zastaveniu prevádzky vykurovacieho systému. Pomocou NIBE Uplink ste o tomto stave okamžite informovaní. NIBE Uplink vám pošle e-mailovú správu o poruche zariadenia s podrobným popisom, ako postupovať pri odstraňovaní poruchy. Sami môžete urobiť reštart zariadenia a – ak je chyba závažnejšia – kontaktovať servisnú firmu. 


Tepelné čerpadlo vždy na dosah - pomocou NIBE Uplink

1436343
Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o.

Nibe Uplink slúži nielen na sledovanie a ovládanie tepelného čerpadla, môžete tu nájsť dokumentáciu ku svojmu tepelnému čerpadlu a stiahnuť si aktuálnu verziu riadiaceho programu, ktorú si sami môžete do tepelného čerpadla nainštalovať.


Tepelné čerpadlo vždy na dosah - pomocou NIBE Uplink

1436357
Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o.

Menu „Nápověda“ je samozrejmosťou – tu nájdete odpoveď na väčšinu otázok v súvislosti so službou NIBE Uplink.

Nibe Uplink vám kdekoľvek a kedykoľvek bez starostí umožní, aby ste mali doma teplo a dostatok teplej vody. Užite si slobodu s tepelnými čerpadlami NIBE.

www.nibe.sk

Kategória: Energia
Tagy: tepelné čerpadlá
Zdieľať článok

Diskusia