Všetko, čo ste nevedeli o podlahovom vykurovaní

01. 06. 2015
Zdieľať

Pohodlné kresielko, oheň v kozube, v ruke šálka s teplým grogom a nohy v teple. Úplná idylka. Stačí však vstať z kresla a dotyk nôh so studenou podlahou vás vráti do nepríjemnej reality. Riešením by mohli byť teplé papuče alebo napríklad aj podlahové vykurovanie.

Ak uvažujete o podlahovom vykurovaní, na výber máte v princípe z dvoch základných typov – teplovodného a elektrického podlahového vykurovania. Ak sa rozhodnete pre teplovodné vykurovanie, budete sa musieť poobzerať aj po vhodnom vykurovacom zdroji. Dobrou voľbou je určite nízkoteplotný zdroj tepla. Taký, ktorý priamo zabezpečuje vykurovaciu vodu potrebnej teploty. Medzi najčastejšie zdroje patria kondenzačné kotly. Kondenzačný kotol je veľmi vhodný, pretože sa vyznačuje širokou moduláciou výkonu a pri nižších teplotách pracuje, v porovnaní s klasickým kotlom, s vyšším normovaným stupňom využitia, teda úspornejšie.

Pri výbere vhodného kotla do domu či bytu, v ktorom rátate s radiátormi aj s podlahovým vykurovaním, by vám mal poradiť skúsený odborník. Ten by mal uskutočniť obhliadku a na základe nej vám odporučiť vhodné vykurovacie zariadenie. Jeho výber závisí od tepelných strát domu či bytu. Najmä pri starších rodinných domoch je potrebné tepelné straty znovu prepočítať. Zohľadniť tiež treba veľkosť vykurovaného priestoru, koľko osôb v dome/byte žije, aké priestory je potrebné vykurovať radiátormi a aké teplovodným podlahovým vykurovaním. Na základe toho všetkého bude možné dostatočne presne kúrenie nadimenzovať, teda určiť aj potrebný výkon kotla.

Aj do kombinovaného systému sa hodí kondenzačný kotol. Pri takomto systéme je teplota vratnej vody dostatočne nízka, aby mohla vzniknúť kondenzácia vodných pár v spalinách, čím sa ušetrí plyn aj užívateľova peňaženka.


Závesný kondenzačný plynový kotol Protherm Tiger Condens nevyžaduje žiadny ďalší priestor na zásobník teplej vody, pretože všetky komponenty sú umiestnené v kotly, cena: od 1 620 €, www.protherm.sk.

1570925
archív vydavateľstva JAGA


Závesný kondenzačný plynový kotol Protherm Tiger Condens nevyžaduje žiadny ďalší priestor na zásobník teplej vody, pretože všetky komponenty sú umiestnené v kotly, cena: od 1 620 €, www.protherm.sk.

Vhodné palivo

Ako zdroje tepla zvyknú byť pri teplovodnom podlahovom vykurovaní použité klasické plynové kotly, kotly na tuhé palivo a elektrokotly. Najmenej vhodné je zapojenie podlahového vykurovania na kotol na tuhé palivá, pretože toto vykurovacie zariadenie má veľmi ťažko ovládateľný výkon. Pri takomto riešení býva nevyhnutnosťou do systému pripojiť aj akumulačnú nádrž, ktorá zachytí prebytky tepla a zároveň môže kotol pracovať v optimálnych podmienkach s vyššou teplotou, aby nevznikala kondenzácia a výmenník kotla sa nezaniesol dechtom. Za akumulačnou nádržou musí byť nainštalovaný zmiešavací trojcestný ventil, ktorého úlohou je regulácia teploty vykurovacej vody do podlahového vykurovania.

Z hľadiska prevádzky je pre teplovodné podlahové vykurovanie najvhodnejší kondenzačný kotol aj preto, že je hospodárny. A vzhľadom na možnosti jeho regulácie je využiteľný práve do nízkoteplotných systémov.


Závesný kondenzačný plynový kotol na vykurovanie a ohrev vody Vaillant ecoTEC pro vhodný na podlahové a radiátorové vykurovanie môže mať odvod spalín zabezpečený cez stenu, strechu, prípadne šachtu alebo svetlík, cena: od 1 620 €,  www.vaillant.sk.

1570927
archív vydavateľstva JAGA


Závesný kondenzačný plynový kotol na vykurovanie a ohrev vody Vaillant ecoTEC pro vhodný na podlahové a radiátorové vykurovanie môže mať odvod spalín zabezpečený cez stenu, strechu, prípadne šachtu alebo svetlík, cena: od 1 620 €, www.vaillant.sk.

A čo alternatívne zdroje?

Teplovodné podlahové vykurovanie je vhodné napojiť aj na systémy s podporou vykurovania buď slnečnými kolektormi, alebo tepelným čerpadlom.

Nevyhnutné inštalačné prvky

Pri klasickom plynovom kotle či elektrokotle zabezpečuje požadovanú výstupnú teplotu vody smerujúcej do systému podlahového vykurovania práve trojcestný zmiešavací ventil. Bez ohľadu na to, o aký kotol ide, sa tiež odporúča použiť bezpečnostný termostat. Ten odstaví zdroj tepla po prekročení teploty nad stanovenú hranicu a tak chráni vykurovací systém pred prehriatím.

Starý kotol za nový

V prípade, že je pôvodný kotol nekondenzačný, predstavuje v kombinácii s teplovodným podlahovým vykurovaním efektívnejšie riešenie jeho výmena. Výsledkom môžu byť v niektorých prípadoch až o polovicu nižšie náklady na kúrenie. Pri inštalácii nového kondenzačného kotla sa výdavky na vykurovanie plynom znížia, pretože kondenzačný kotol má oproti bežným kotlom až o 15 % lepší normovaný stupeň využitia. Využíva totiž aj tepelnú energiu obsiahnutú v spalinách vo vodnej pare, ktorá sa z nekondenzačného kotla odvádza bez využitia cez komín do ovzdušia.

Ing. Jaroslav Rehuš
Vaillant Group Slovakia

„Z hľadiska prevádzky je na teplovodné podlahové vykurovanie najvhodnejší kondenzačný kotol.“

Teplovodné podlahové vykurovanie

Pri teplovodnom vykurovaní zabezpečuje ohrev podlahy na dosiahnutie potrebného vykurovacieho výkonu vykurovacia voda, ktorá prúdi rúrkami zabudovanými v konštrukcii podlahy. Teplo tejto obiehajúcej vode dodáva niektorý z uvedených zdrojov a teplejšia podlaha ho ďalej odovzdáva do vykurovaného priestoru. Podstatné je, aby sa prechodu tepla nekládli rôzne prekážky, najmä nevhodné podlahové krytiny ako hrubé koberce, nábytok bez nožičiek a pod.

Vykurovací zdroj

Nízkoteplotné vykurovacie systémy, akými sú podlahové či stenové vykurovanie, je vhodné kombinovať s kondenzačným kotlom alebo tepelným čerpadlom, ktoré pracujú úsporne. Tieto zdroje tepla môžu byť pripojené priamo na vykurovanie. Tradičné nekondenzačné kotly alebo kotly na drevo pracujú pri vyšších teplotách nevhodných na podlahové vykurovanie, preto sa teplota vody do vykurovania musí znižovať pomocou zmiešavania s chladnejšou vratnou vodou z vykurovania, čo znamená zvýšené náklady na hydraulický systém aj reguláciu vykurovania.


Teplovodné podlahové vykurovanie v porovnaní s elektrickým nepracuje so žiadnymi celoplošne rozloženými elektrickými prúdmi či poľami, obieha v ňom len čistá voda. Systém Gabotherm, www.wolfsr.sk

1570929
archív vydavateľstva JAGA


Teplovodné podlahové vykurovanie v porovnaní s elektrickým nepracuje so žiadnymi celoplošne rozloženými elektrickými prúdmi či poľami, obieha v ňom len čistá voda. Systém Gabotherm, www.wolfsr.sk

Maximálna povrchová teplota a výkon

Vykurovací výkon je obmedzený povrchovou teplotou podlahy, ktorá nesmie z hygienických dôvodov prekračovať dovolené hranice. V pobytových miestnostiach je touto hranicou teplota podlahy 29 °C, pri ktorej sa do miestnosti s teplotou 20 °C odovzdáva výkon približne 100 W/m2 plochy podlahy. V kúpeľniach či bazénových priestoroch môže mať podlaha až 33 °C, čo je príjemné, avšak pri zvýšenej teplote v kúpeľni (24 °C) máme rovnaký rozdiel medzi teplotou podlahy a vzduchu (9 K), preto je približne rovnaký aj výkon vykurovania.

Potrebné stavebné úpravy

Podlahové vykurovanie má svoju konštrukčnú výšku, s ktorou sa musí počítať už pri projekte stavby. Ak to tak nie je, napr. pri rekonštrukcii domu, inštalácia podlahového vykurovania je veľmi problematická. Podlaha ako vyhrievací prvok je teplá, preto musíme dostatočnou tepelnou izoláciou zabrániť prechodu a stratám tepla do podkladovej konštrukcie. Ak je podklad studený (na teréne, nad nevykurovaným priestorom či vonkajším vzduchom), vychádza potrebná výška podlahovky až do 15 cm. Nad vykurovaným priestorom je to do 10 cm, aj tu však treba počítať s izoláciou proti krokovému hluku. Niekoľko centimetrov výšky ušetrí tzv. „suchá“ podlahovka, ktorá nepotrebuje betónový poter.

Kombinovať podlahové vykurovanie s radiátormi?

Radiátory vyžadujú vyššiu teplotu vykurovacej vody, ak nemajú byť navrhnuté na nízkoteplotnú prevádzku. Vtedy sú však tieto telesá podstatne rozmernejšie. Radiátory zhoršujú hospodárnosť kondenzačného kotla alebo tepelného čerpadla a komplikovanejší je aj hydraulický a riadiaci systém, čo do určitej miery eliminuje úspory nákladov na inštaláciu radiátorového vykurovania. Podlahové vykurovanie v celom dome, naopak, poskytuje architektonicky čistejšie interiéry a znížené riziko zranenia detí pri pohybe v miestnosti.


Elektrické podlahové vykurovanie možno v porovnaní s teplovodným rýchlo a presne regulovať, čo má vplyv na hospodárnosť prevádzky. Pomocou centrálnej riadiacej jednotky je možné nastaviť teplotu individuálne v každej miestnosti.

1570931
archív vydavateľstva JAGA


Elektrické podlahové vykurovanie možno v porovnaní s teplovodným rýchlo a presne regulovať, čo má vplyv na hospodárnosť prevádzky. Pomocou centrálnej riadiacej jednotky je možné nastaviť teplotu individuálne v každej miestnosti.

Pre akú podlahovinu sa rozhodnúť?

Podlahová krytina by mala mať čo najlepšiu tepelnú vodivosť. Z tohto pohľadu sú ideálne kameninové podlahy, teda dlaždice alebo dlažby s podobnými vlastnosťami. Problém nerobia ani parkety či plávajúca podlaha, mali by však byť výrobcom na túto aplikáciu odporúčané. Čo najviac sa treba vyhýbať kobercom, najmä s hustejšou a hrubšou štruktúrou, pretože si vyžadujú podstatne vyššiu teplotu vykurovacej vody, čo pri kondenzačnom kotle alebo tepelnom čerpadle zvyšuje spotrebu energie.

Systémy dostupné na trhu

V zásade je na výber z tzv. „mokrých“ systémov, kde sa na obalenie rúrok používa cementový alebo anhydritový poter. Uloženie rúrky pri jej inštalácii najlepšie riešia systémové tvarové dosky s rôznymi výstupkami, ktoré okrem rýchlej a presnej montáže veľmi dobre chránia rúrku pred mechanickým poškodením pri chôdzi či nanášaní poteru. Ďalší typ predstavujú „suché“ systémy, ktoré používajú na uloženie rúrky drážky v sadrokartónových doskách alebo iných, napr. kovových, konštrukciách. Ceny týchto systémov sú však vyššie. Zásadne sa neodporúča kombinovať prvky od rôznych výrobcov, ktoré nie sú kompatibilné, lebo neskoršia porucha podlahového vykurovania vie veľmi znepríjemniť život obyvateľom domu.

Ing. Ladislav Truchlík
Wolf Slovenská republika, s. r. o.

„Zásadne sa neodporúča kombinovať prvky od rôznych výrobcov, ktoré nie sú kompatibilné.“

Elektrické podlahové vykurovanie

Elektrické podlahové vykurovanie sa radí medzi tzv. veľkoplošné nízkoteplotné vykurovacie sústavy, ktoré sú všeobecne pozitívne z hľadiska spotreby energie a optimálneho rozloženia teploty v pobytovom priestore. Tieto systémy (podlahové alebo stropné) ohrievajú veľké plochy na teploty len o málo vyššie, ako je teplota prostredia. K zmene tepla dochádza čiastočne sálaním a mikrokonvekciou, pričom mikrokonvekcia prebieha na celej ploche. Výrazným rozdielom oproti tzv. bodovým zdrojom tepla je rovnomernejšie rozloženie teploty v priestore, obmedzenie cirkulácie a vysušovaniu vzduchu. Vykurovacie prvky sú zabudované do konštrukcie a nenarúšajú svojím vzhľadom priestor.


Vykurovacie elektrické rohože Ecofloor sú vhodné ako hlavný zdroj vykurovania (celodenná prevádzka) v bežných obytných miestnostiach – izby, obývacie izby, kuchyne, kúpeľne, kancelárie, chodby, obchody a pod. www.fenix.sk

1570933
archív vydavateľstva JAGA


Vykurovacie elektrické rohože Ecofloor sú vhodné ako hlavný zdroj vykurovania (celodenná prevádzka) v bežných obytných miestnostiach – izby, obývacie izby, kuchyne, kúpeľne, kancelárie, chodby, obchody a pod. www.fenix.sk

Vykurovací zdroj

Elektrické podlahové vykurovanie nevyžaduje inštaláciu kotla. Postačuje elektrická energia a vykurovacie prvky, v prípade podlahového vykurovania vodiče, rohože a fólie. Ak hovoríme o elektrickom podlahovom vykurovaní alebo o elektrokotle, treba povedať, že ide o dva úplne odlišné systémy, ktoré pracujú na rozdielnom princípe. Elektrokotol ohrieva pomocou elektrickej energie napríklad vodu ako vykurovacie médium a tá potom prostredníctvom radiátorov alebo podlahovým vykurovaním celý objekt.

Maximálna povrchová teplota a výkon

Pretože teplota podlahy s podlahovým vykurovaním by nemala byť vyššia ako 27 °C, vyrábajú sa podlahové fólie s takými výkonmi, ktoré pri dodržaní všetkých inštalačných podmienok túto teplotu nemôžu prekročiť – 80 W/m², 60 W/m², a pre veľmi dobre zateplené objekty (NED) s výkonom 40 W/m². Vykurovacie rohože sa dodávajú s príkonom 80, 100 a 150 až 160 W/m2.


Všetko, čo ste nevedeli o podlahovom vykurovaní

1570921
archív vydavateľstva JAGA

Ecofloor priamoohrev, rohož
1 – nášľapná vrstva (keramická dlažba)
2 – flexibilný lepiaci tmel
3 – vykurovacia rohož Ecofloor (R)
4 – podlahová (limitačná) sonda v ochrannej trubici (tzv. husí krk)
5 – nosná betónová plávajúca doska
6 – oceľová výstuž (tzv. sieť kari)
7 – tepelná izolácia
8 – podklad (betónová doska)

Potrebné stavebné úpravy

Podklad, na ktorý sa bude elektrické podlahové vykurovanie klásť, by mal byť pevný a rovný. Nevyhnutnou podmienkou sú dostupné rozvody elektrickej energie. Pred položením je potrebné skontrolovať podkladovú vrstvu, či je vyzretá, suchá, súdržná, zbavená prachu a mastnoty. Nepevné, nesúdržné a znečistené miesta sa musia odstrániť a upraviť. Pred aplikáciou izolačných dosiek je potrebné podklad ošetriť vhodným penetračným náterom podľa povahy podkladu a lepiaceho materiálu. 

Kombinovať podlahové vykurovanie s radiátormi?

V prípade rekonštrukcií sa vo väčšine prípadov montuje elektrické podlahové vykurovanie do interiéru s radiátormi. Najčastejšie do kúpeľní alebo kuchýň – teda tam, kde je na podlahe uložená dlažba a investor chce dosiahnuť maximálny tepelný komfort. V novostavbách táto kombinácia, teda radiátory a elektrické podlahové vykurovanie, častá nebýva, pretože nie je ekonomicky odôvodnená. V energeticky úsporných novostavbách sa možno bežne stretnúť skôr s kombináciou elektrického podlahového vykurovania a kozuba či kozubovej vložky.


Do suchých konštrukcií sú určené vykurovacie fólie.

1570935
archív vydavateľstva JAGA


Do suchých konštrukcií sú určené vykurovacie fólie.

Pre akú podlahovinu sa rozhodnúť?

V podstate sa môžete rozhodnúť pre akúkoľvek podlahovinu. Vykurovacie fólie sú určené ako podlahové vykurovanie do suchých konštrukcií pod plávajúce laminátové alebo drevené podlahy. S použitím doplnkových podložiek ich možno použiť aj pod vinyl a koberce. Vykurovacie vodiče a rohože sú určené prevažne do konštrukcií realizovaných „mokrým“ procesom – do betónov a tmelov. Zvyčajne sa aplikujú v miestnostiach s dlažbou, napríklad v kúpeľniach a kuchyniach. Určitý typ vykurovacích rohoží možno inštalovať aj pod plávajúce podlahy do kúpeľní.

Pavol Jackuliak
Fenix Slovensko, s. r. o.

„Výrazným rozdielom oproti tzv. bodovým zdrojom tepla je rovnomernejšie rozloženie teploty v priestore, obmedzenie cirkulácie a vysušovania vzduchu.“

Systémy a prvky dostupné na trhu

Systém s relatívne malou mierou akumulácie je priamovykurovací systém. Vykurovacia rohož alebo fólia je umiestnená bezprostredne pod podlahovou krytinou. Ak je vykurovací prvok (vykurovací vodič alebo rohož) umiestnený v približne 5 až 6 cm hrubej vrstve betónu alebo anhydritu, ide o zmiešaný systém. Patrí k najbežnejšie používaným riešeniam na trvalé vykurovanie. Tretím systémom je štandardný akumulačný systém (vykurovacia rohož je umiestnená vo vrstve betónu 12 až 15 cm), ktorý sa však pre prevádzkové problémy veľmi nepoužíva.

Do suchých konštrukcií sú určené vykurovacie fólie. Do podláh realizovaných mokrým procesom sa používajú vodiče a rohože. Z hľadiska funkčnosti nie je medzi vodičom a rohožou žiadny rozdiel. Vykurovacia rohož je v podstate vykurovací vodič prichytený k nosnej tkanine. Tieto dva výrobky sa líšia iba v spôsobe kladenia. Rohož sa vyznačuje jednoduchším kladením, pričom je zabezpečené rovnomerné rozloženie výkonu. Pri rohoži je rozstup vodiča (a tým plošný výkon W/m2) daný už z výroby a rohož sa rozvíja ako koberec. Spodná strana rohože je vybavená obojstranne lepiacou páskou, umožňujúcou fixovať rohož k podkladu do okamihu, než sa zastierkuje tmelom. 

Pripravila: Andrea Dingová
Odborná spolupráca: Vaillant, Wolf, Fenix
Foto: archív firiem
Zdroj: časopis Môj dom 04/2015

Kategória: Energia
Tagy: podlahové vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia