Hydroizolácia spodnej stavby

Hydroizolácia spodnej stavby

22. 07. 2005
Zdieľať

V súvislosti s pôsobením prírodného kolobehu vody a ľudskou činnosťou je stavba počas celej svojej životnosti vystavená vplyvu vody. Preto musia byť objekty dostatočne chránené pred jej nepriaznivými vplyvmi. Aby sa mohol urobiť návrh správneho druhu izolácie, treba zistiť už spomínané základné faktory: druh základovej pôdy, jednotlivé geologické vrstvy, nepriepustnosť zeminy, jej dovolené namáhanie a predpokladané sadanie, najvyššiu hladinu podzemnej vody, chemické zloženie vody, prípadne stupeň agresivity.

Podľa zistených údajov sa navrhne vhodný variant izolácie proti zemnej vlhkosti, podzemnej tlakovej alebo beztlakovej vode, izolácie proti agresívnej vode a hladnej vode. Zemná vlhkosť závisí od množstva zrážok, hĺbky podzemnej vody a od kapilarity pôdy. Podzemná voda vznikala dlhodobým procesom, keď dažďová voda prechádzala nesúdržnými, priepustnými vrstvami zeminy, narazila na nepriepustnú vrstvu, začala sa hromadiť a vytvorila nádrž. Tá môže v dôsledku hydrostatického tlaku vplývať na okolité vrstvy pôdy aj na budúce konštrukcie. Agresívne vody obsahujú rôznorodé chemické látky získané z prostredí, ktorými prechádzali, a môžu narúšať stavebné konštrukcie, s ktorými neskôr prídu do styku. Aj hladné vody, t. j. veľmi mäkké vody, ktoré obsahujú menšie množstvo látok ako zvyčajne, svojím zložením rozpúšťajú a narúšajú látky. Izolácia suterénnych priestorov sa delí na izoláciu vodorovných vrstiev a zvislých obvodových stien. Úlohou vodorovnej izolácie je zabrániť stúpaniu vlhkosti z pôdy nad rovinu izolácie zdola hore. Funkciou zvislej izolácie je chrániť steny pred vplyvom vlhkosti a vody z atmosféry a z okolitej zeminy nad rovinou vodorovnej izolácie. Izolácia musí prebiehať neporušene v celej podzemnej i nadzemnej časti budovy, teda musí vytvoriť tzv. jednoliatu izolačnú vaňu. Dosiahne sa to správnym napojením vodorovnej a zvislej izolácie.

Materiály hydroizolácií

Doposiaľ najrozšírenejšími hydroizolačnými materiálmi sú živice a výrobky z nich. Ide najmä o asfaltové výrobky. Môžu mať vo formu rozličných izolačných náterov, lepidiel, tmelov, fólií. Fólie sa tvoria z asfaltu naneseného na podklad, napr. handrovú lepenku, sklenenú rohož alebo tkaninu, netkaný textil alebo hliníkovú fóliu. Rozšírené sú aj rozličné syntetické fólie, fólie v kombináciách asfaltu a latexu. Do popredia sa dostávajú aj fólie z PVC, polyizobutylénové a kaučukové fólie. Podľa druhu ochrany sa ukladajú asfaltové fólie vo viacerých vrstvách, fólie z PVC stačí uložiť iba v jednej vrstve s príslušnou hrúbkou a po oboch stranách ju chrániť geotextíliou.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Konštrukčné zásady pri kladení hydroizolácie

Izolačné povlaky sa nanášajú na pevný, rovný, suchý a čistý, mierne drsný podklad. Najosvedčenejším podkladom je betón alebo cementová malta. Medzi podkladom a hydroizoláciou nesmie vzniknúť dutina v dôsledku nesprávneho zhutnenia betónu v konštrukciách, pretože v takom mieste sa hydroizolácia môže neskôr narušiť. Hrany, priechody, kúty a rohy podkladu treba zaobliť, lebo izolačný materiál sa tam môže pretrhnúť. Polomer zaoblenia má byť aspoň 4 cm. Samotná izolácia musí byť celistvá na celej ploche, kladie sa s presahom 10 cm a jednotlivé vrstvy sa zatavujú pomocou tepelnej pištole. Hydroizolácia zvislých konštrukcií sa chráni primurovkou (stienkou z tehál s hrúbkou 10 až 15 cm) alebo pri využití moderných technológií geotextíliami. Čas, ktorý potrebujeme na vybudovanie ochranných vrstiev, môžeme ušetriť pri kladení geotextílií. Vodorovná vrstva sa má chrániť pred porušením 4 cm vrstvou cementového poteru. Izolácia sa má ukončiť 15 až 20 cm nad úrovňou odkvapového chodníka. Izolácia sa prichytí pletivom a klincami o drevenú latu, prekryje sa obkladom alebo zasunie do ložnej škáry obvodového muriva. Veľký pozor treba dávať pri prestupoch cez hydroizoláciu. Ide o prestupy vodovodného, kanalizačného a plynového potrubia. Nad hladinou podzemnej vody sa potrubie pokryje izolačným povlakom, pripevní sa bandážami a zovrie sa kovovou objímkou. Pod hladinou podzemnej vody sa potrubie vedie v pomocnej rúrke s voľnou a pevnou prírubou, medzi ktoré sa zovrie hydroizolácia. Pevná príruba je k rúre pripojená vodotesným zvarom. Rúrka je o 3 až 4 cm väčšia ako potrubie a priestor medzi nimi sa utesní asfaltovým konope a gumovou tkaninou. Každý výrobca hydroizolácií má svoje špecifické konštrukčné zásady vyvinuté špeciálne pre svoj typ výrobku a na účel, na ktorý sú určené. Štandardne majú výrobcovia aj kvalitne vyškolených zamestnancov, ktorí poskytnú informácie v záujme zabezpečenia záruky.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: hydroizolácia suterén
Zdieľať článok

Diskusia