Jednoduchá montáž betónovej krytiny od spoločnosti KM Beta

Jednoduchá montáž betónovej krytiny od spoločnosti KM Beta

12. 04. 2010
Zdieľať

Kvalitnú strechu so životnosťou až 100 rokov možno postaviť už dnes – vďaka aplikácii vysoko odolnej betónovej krytiny od firmy KM Beta v súčinnosti s jej originálnym príslušenstvom a doplnkami, vyváženým návrhom strechy a najmä precíznou montážou.

— Komerčná prezentácia spoločnosti KM Beta spol. s r.o. —

Stovky úspešných realizácií striech po celej republike sú dôkazom, že spoločnosť KM Beta vyrába nielen kvalitný materiál so znamenitými fyzikálnymi vlastnosťami, ale dbá aj na správnu montáž betónovej krytiny. Spoločnosť KM Beta si pravidelnými školeniami realizačných spoločností či jednotlivcov a bezplatnými konzultáciami kladie za cieľ strechu, ktorá bude svojich používateľov dlhodobo chrániť pred vplyvmi vonkajšieho prostredia.

Pred začiatkom montáže

Jednoduchému a pomerne rýchlemu kladeniu betónových škridiel predchádza správne latovanie strechy. Hrúbka lát závisí od vzdialenosti krokiev a klimatického zaťaženia podľa normy STN 73 0035. Latovanie strechy treba prispôsobiť hodnotám krycej dĺžky a šírky škridiel, strešnému sklonu i dĺžke krokiev. Pri profilovanej krytine KMB Beta a KMB Hodonka so sklonom strechy 12 až 30° može byť vzdialenosť medzi latami maximálne 325 mm, pričom dĺžkové prekrytie je 95 mm. Pri sklone vyššom ako 30° je vzdialenosť lát maximálne 340 mm a dĺžkové prekrytie 80 mm. Dĺžka krokiev príslušného strešného sklonu je rôzna a bližšie ju popisuje technická príručka. Podkladová konštrukcia musí byť úplne rovná a nesmú vznikať žiadne priehyby.

Latovanie striech je zvlášť dôležité v prípade, ak sa strecha doplní poistnou hydroizolačnou fóliu. Toto doplnkové opatrenie sa realizuje v náročných klimatických podmienkach, ale aj pri sklone profilovanej krytiny nižšom ako 22°a KMB Bobrovky nižšom ako 30°. Vhodne zvolené poistné hydroizolácie sa umiestňujú na kontralaty, ktoré sa kladú súbežne na krokvy. Veľká medzera, ktorá vzniká nesprávnym latovaním medzi hrebenáčom a škridlou, môže viesť k nežiaducemu prenikaniu prachu a UV žiarenia, ako aj k zničeniu poistnej hydroizolácie.

 


Jednoduchá montáž betónovej krytiny od spoločnosti KM Beta

252481

 

Kladenie škridiel

Škridly KM Beta sú mimoriadne presné, dokonale do seba zapadajú a ich tvar sa nemení ani časom. Pred začiatkom kladenia si treba vyjasniť rozmiestnenie, prichytávanie škridiel a strešných doplnkov. Opticky rovné pokrytie strechy na všetkých jej plochách sa zabezpečí pomocou vertikálneho šnurovania. Škridly sa ukladajú v radoch tak, aby lícovali s líniami rozmeranými na latách. Škridly sa kladú od pravých okrajových škridiel. Postupuje sa sprava doľava, vždy od odkvapu k hrebeňu.

Betónovú strešnú krytinu netreba v bežných klimatických podmienkach pripevňovať k strešnej konštrukcii so sklonom od 12 až 45°. Pri sklone v rozpätí 45 až 60° sa každá tretia škridla pripevní pozinkovanou skrutkou alebo príchytkou škridly. Od sklonu 60 až 90° treba pripevniť každú škridlu. Maximálnu funkčnosť strechy zaisťujú vysokokvalitné špeciálne škridly a strešné doplnky betónovej strešnej krytiny KM Beta. Aby životnosť strechy bola naozaj dlhá, všetky druhy špeciálnych škridiel a hrebenáčov sa musia právne umiestniť a pripevniť príchytkou alebo skrutkou ku konštrukcii. Technická príručka detailne opisuje nielen spôsob pripevnenia, ale aj odporúčané umiestnenie prvkov na streche.

Správne odvetrávanie

Životnosť betónovej strešnej krytiny je podmienená najmä správnym odvetrávaním strešného plášťa. Identický tvar škridiel zabezpečuje vodonepriepustnosť krytiny. Je dôležité zabezpečiť, aby sa strecha pod krytinou odvetrávala, a tak sa odstraňovala prebytočná vlhkosť strechy aj konštrukcie. Riešením je zabezpečiť krytinu požadovaným množstvom vetracích škridiel pod hrebeňom, prípadne nasávaním vzduchu štrbinou pozdĺž odkvapu alebo cez hrebenáče. Vetracie škridly sa kladú v druhom rade pod hrebeňom a počet kusov na dĺžku hrebeňa závisí od dĺžky krokvy a sklonu strechy. Na intenzívnejšie odvetranie sa odporúča suchá montáž hrebeňa a nárožia. Odvetrávacie otvory v hrebeni či na nároží by mali mať plochu najmenej 1/1 000 z plochy strechy. Ak sa všetky detaily strešného plášťa z betónovej krytiny od spoločnosti KM Beta budú riešiť využitím originálnych doplnkov a príslušenstva podľa odporúčaných postupov, možno odhadnúť životnosť strechy až na sto rokov. Výrobca pritom poskytuje tridsaťročnú písomnú záruku.

www.kmbeta.sk

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: KM Beta PR článok
Zdieľať článok

Diskusia