Kvalitná betónová strešná krytina

05. 03. 2010
Zdieľať

Stavbe či rekonštrukcii obydlia predchádzajú príjemné predstavy budúcich chvíľ strávených v kruhu rodiny. Úplne na začiatku je vaša predstava. V zime teplo kozubu a vôňa teplého čaju, v lete zas prívetivý chládok presvetlených miestností. Ruka architekta postupne zhmotňuje vaše predstavy v skiciach a pôdorysoch. Skutočný zážitok z nového bývania prekoná počiatočné predstavy, iba ak bude dobrému návrhu obvodového plášťa domu dobre sekundovať aj návrh strechy a výber strešnej krytiny.

 — Komerčná prezentácia spoločnosti KM Beta, spol. s r. o.—

Šikmá strecha dovoľuje rôzne estetické a architektonické prvky, ale zároveň prekvapuje svojou pragmatickosťou. Tá sa prejavuje najmä jednoduchým spôsobom zabezpečenia prirodzeného vetrania, jednej zo základných vlastností striech. Správnou voľbou pre šikmé strechy, ktorých sklon vonkajšieho povrchu sa pohybuje v rozpätí od 5° do 90°, je skladaná krytina. Najviac sa stavebníkom osvedčila tvrdá krytina.

Správna voľba

Reprezentantom skupiny tvrdých strešných krytín je betónová strešná krytina od spoločnosti KM Beta, spol. s r. o. Nielen estetika a predstava šikmej strechy, ale najmä bezpečnosť by mali byť základnými kritériami výberu. Bezpečný strešný sklon je najmenší sklon skladanej krytiny, ktorý zaisťuje nepriepustnosť zrážkovej vody v bežných klimatických podmienkach. Bezpečný sklon krytiny od spoločnosti KM Beta, spol. s r. o., je 22° až 90°. Možno ju však použiť aj na strechy so sklonom už od 12°. Strešná krytina je variabilná a umožňuje stvárnenie nespočetného množstva architektonických nápadov pri zachovaní maximálnej funkčnosti strechy.


Kvalitná betónová strešná krytina

219570

Funkčná a krásna strecha

Spolu s estetickým hľadiskom je dôležitá aj funkčnosť strechy. Pri výbere krytiny musia stáť v popredí fyzikálne vlastnosti materiálu, tepelnotechnické parametre, hygienické vlastnosti, farebná stálosť, životnosť a v neposlednom rade aj cena. Fyzikálne vlastnosti, ktoré betónová strešná krytina musí spĺňať:

• mrazuvzdornosť – vlastnosť, ktorá ovplyvňuje životnosť škridly. Strešná krytina od firmy KM Beta, spol. s r. o. dosahuje mrazuvzdornosť 25 zmrazovacích cyklov (cyklické striedanie teploty);

• únosnosť – veličina, ktorá rozhoduje pri výbere najmä v horských oblastiach v súvislosti so zaťažením krytiny veľkým množstvom snehu. Každá dobre vyrobená betónová škridla musí dosahovať únosnosť rovnajúcu sa pevnosti, a to minimálne 200 kg. Škridla od spoločnosti KM Beta, spol. s r. o. túto požiadavku bezpodmienečne spĺňa;

• rozmery – geometrická charakteristika tvaru a rozmeru sa vyznačuje pri výrobkoch firmy KM Beta, spol. s r. o. stálosťou s minimálnymi odchýlkami;

• nasiakavosť – je prípustná maximálne do 9 %. Spoločnosť KM Beta, spol. s r. o. znižuje nasiakavosť škridiel aj povrchovou úpravou;

• nehorľavosť – betón je prirodzene nehorľavý materiál, preto sú všetky krytiny od firmy KM Beta, spol. s r. o. zaradené do triedy A1 – nehorľavé.

Pri súčasnom trende zvyšovania cien energií sa čoraz viac vyzdvihujú tepelnotechnické parametre betónovej krytiny, ktorými sú tepelná vodivosť, súčiniteľ difúzie vodnej pary a vzduchová priepustnosť. Strecha musí podporovať obvodový systém domu tak, že udržiava teplo vo vnútornom priestore a neprepúšťa ho von. Tepelná pohoda pod strechou v zime aj v lete má pozitívny vplyv na spotrebu energií, a teda aj na vašu peňaženku.
Betónová strešná krytina je prirodzene odolná proti poveternostným podmienkam a zároveň zabezpečuje a podporuje hygienu domu, a to nielen v oblasti tepelnej regulácie, ale najmä elimináciou vlhkostných, akustických a vonkajších svetelných vplyvov. Výhodou betónovej krytiny je aj jej samočistiaca schopnosť. Poveternostné podmienky jednoducho odstránia organické znečistenie, napr. vlhké lístie zo stromov.

Jedinečné prednosti

Najväčšou prednosťou betónovej strešnej krytiny od spoločnosti KM Beta, spol. s r. o. je jej prvotriedna receptúra. Škridla sa pod taktovkou najmodernejších technológií miesi z prírodných materiálov: kremičitého piesku, akostného portlandského cementu a farebných pigmentov na báze oxidu železa. Neustála kontrola kvality vstupných materiálov a dodržiavania správneho technologického postupu sa podpisuje pod odolnosť a trvanlivosť škridly. Betónová strešná krytina od firmy KM Beta, spol. s r. o. má prednosti, ktoré jej môžu závidieť mnohé stavebné materiály. Sú nimi vysoká pevnosť, ktorá sa zvyšuje postupným dozrievaním materiálu, menej náročná údržba strechy a životnosť, s ktorou sa spája stálofarebnosť či odolnosť proti agresívnym vplyvom vzduchu. Presnosť tvaru zaručuje, že škridly do seba zapadajú a vodné drážky neprepustia vodu do podkrovia ani pri mimoriadne silnom daždi. Jednoduché a rýchle kladenie umožní splnenie vášho sna o bývaní už v krátkom čase.

Komplexné riešenie šikmej strechy

Sortiment tradičného moravského výrobcu betónovej strešnej krytiny je naozaj dostatočne široký na to, aby sa krása šikmej strechy prejavila naplno. Tri tvary betónovej strešnej krytiny – KMB Beta, KMB Hodonka a KMB Bobrovka – sa vyrábajú v dvoch povrchových úpravách a niekoľkých farebných odtieňoch. Spoločnosť KM Beta,  spol. s r. o. navyše ponúka komplexný systém strešnej krytiny vrátane širokého výberu strešného príslušenstva a doplnkov. Všetky výrobky spĺňajú požiadavky najvyšších európskych štandardov a kvalít. Aj preto výrobca hrdo ponúka záruku na betónovú strešnú krytinu 30 rokov. Životnosť strechy je pritom až 100 rokov.

www.kmbeta.sk 

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: km KM Beta PR článok
Zdieľať článok

Diskusia