13. 12. 2017 Zdieľať

Vaša otázka: „Chcem kúpiť dom, avšak je na ňom tzv. ťarcha. Kúpu budem financovať úverom z banky. Čo by mal majiteľ urobiť, keď predáva dom s ťarchou?“ O radu sme požiadali realitného špecialistu zo spoločnosti Broker Consulting.

Pri takejto kúpe je dôležitá ostražitosť. Je potrebné zistiť, aká ťarcha je na nehnuteľnosti, ako sa dá vyrovnať, aké budú lehoty na výmaz a následnú kúpu. Mali by ste si overiť aj to, ako bude k veci pristupovať vaša banka. V prvom rade odporúčam zistiť na liste vlastníctva, o aký typ ťarchy ide – či o záložné právo alebo vecné bremeno. Ak sa rozhodnete pre kúpu, trvajte na tom, aby kúpna zmluva obsahovala identifikáciu ťarchy, spôsob jej vzniku a zániku.

Najčastejšie sa na liste vlastníctva objavuje záložné právo v prospech banky. Takéto bremeno je možné vyplatiť, napr. z hypotekárneho úveru kupujúceho. V kúpnej zmluve sa dohodne, že ťarcha bude vyplatená a následne vymazaná z listu vlastníctva. Banka je povinná po úhrade vystaviť tzv. kvitanciu, teda potvrdenie o zániku záložného práva, a zaslať ju na kataster so žiadosťou o výmaz záložného práva z listu vlastníctva. Na to je lehota 60 dní odo dňa doručenia návrhu na kataster. Existuje aj možnosť prenesenia ťarchy na inú nehnuteľnosť alebo prevzatia dlhu.


Kúpa zaťaženej nehnuteľnosti

2084515
isifa/shutterstock

Vecné bremeno v podobe doživotného užívania nehnuteľnosti je druhým najčastejším prípadom, typickým najmä pre darovacie zmluvy. Vecné bremeno ukladá vlastníkovi nehnuteľnosti povinnosť niečo strpieť, konať alebo sa zdržať konania v prospech oprávnenej osoby. V tomto prípade ide o akúsi „poistku“, ktorou sa pôvodný majiteľ chráni pred tým, aby sa ocitol na ulici. Dôležité je, že ťarchu môže zrušiť len dotknutá osoba, v prospech ktorej je zapísaná. Ak budete kúpu financovať hypotekárnym úverom, banka bude požadovať, aby sa pred podpisom záložnej zmluvy vecné bremeno zrušilo. To je možné len na základe zmluvy o zániku vecného bremena, ktorá sa musí zavkladovať do katastra, alebo na základe súdneho rozhodnutia. 

V praxi sa vyskytujú aj ďalšie ťarchy, napríklad v prospech exekútora, často sa možno stretnúť aj s bremenom práva prechodu alebo prejazdu na susedný pozemok. 

Kúpy zaťaženej nehnuteľnosti sa vo všeobecnosti netreba obávať.

Každý prípad je však individuálny, preto je dobré, keď vám s jednotlivými krokmi pomôže realitný špecialista.


JUDr. Lenka Zelenáková, manažérka realitných služieb Broker Consulting, a. s. info@bcas.sk

JUDr. Lenka Zelenáková, manažérka realitných služieb Broker Consulting, a. s.
Broker Consulting


JUDr. Lenka Zelenáková, manažérka realitných služieb Broker Consulting, a. s. info@bcas.sk

ZDROJ PR článok spoločnosti Broker Consulting, a. s.

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: financie nehnuteľnosti
Zdieľať článok