Domček postavený na minciach
Zdroj: Shutterstock

Nová možnosť kotlíkovej dotácie – z Plánu obnovy

31. 01. 2022 Zdieľať

Prvé čerpanie z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý bol schválený v júli 2021, bude možné už tento rok. Pomocou vyčlenených 528,2 milióna eur bude možné v období rokov 2022 - 2026 financovať obnovu až 30 tisíc rodinných domov na Slovensku.

Podľa najnovších informácií Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) bude podávanie žiadostí o finančný príspevok na obnovu rodinného domu spustené v druhej polovici roka 2022. Alternatívou na predkladanie žiadostí bude aj osobné podanie v desiatich regionálnych centrách, ktoré budú zriadené pod záštitou SAŽP v nasledujúcich mesiacoch.

V rámci žiadosti bude možné získať dotáciu vo výške 50 % celkových oprávnených nákladov, v maximálnej sume 16 600 eur. Druhú polovicu obnovy domov bude môcť žiadateľ financovať aj pomocou výhodných bankových úverov, ktoré umožnila spolupráca s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj.

Príspevok bude možné použiť na jedno či kombináciu nasledovných opatrení:

  • zateplenie obvodového plášťa
  • zateplenie strešného plášťa
  • výmena otvorových konštrukcií
  • inštalácia zdroja energie
  • zelená strecha
  • akumulačná nádrž na dažďovú vodu
  • odstránenie azbestu nevyhnutné pre ďalšie zateplenie objektu
  • sprievodná dokumentácia
  • iné

O dotáciu bude môcť požiadať každá fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu na základe listu vlastníctva. V prípade, ak vlastníctvo nie je 100-percentné, je nutný súhlas od ostatných spoluvlastníkov. Cieľom sú rodinné domy staršie ako 15 rokov, ktoré nie sú vedené ako chaty a apartmány. Taktiež dôležitou podmienkou je, že počet bytových jednotiek by nemal prekročiť číslo 3, nakoľko by sa jednalo už o bytový dom a nie rodinný dom. Finančné prostriedky budú preplatené až po spustení prvej výzvy a po zdokladovaní zrealizovanej obnovy, ktorá musí spĺňať podmienky oprávnenosti. Viac informácií o podmienkach oprávnenosti bude zverejnených na www.obnovdom.sk už v najbližšej dobe.

Pozrite si video

Voľba vhodného vykurovacieho systému v rodinnom dome ovplyvní nielen tepelnú pohodu a komfort v dome, či vplyv na životné prostredie, ale aj celkové finančné náklady, ktoré musí vlastník domu vynaložiť na inštaláciu a prevádzku vykurovacieho systému.

Aký druh vykurovania je pre vás najvhodnejší? 

Zdroj: SPP – distribúcia

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: dotacie obnova rodinný dom vykurovacie systémy vykurovanie zdroje tepla zivotne prostredie
Zdieľať článok