21. 07. 2005
Zdieľať

Každý vlastník bytu, ktorý plánuje prerábať byt, iste neraz zavíta do obchodov so stavebným materiálom – a to najmä pri výbere povrchových úprav. Nehanbite sa v týchto obchodoch zobrať si čo najviac informačných letákov, najmä z cenového hľadiska, prípadne si tieto letáky vypýtajte. Dnes môžete dostať ten istý materiál v rôznych obchodoch za rôzne ceny. A keďže materiálov je množstvo druhov, je lepšie si doma v pokoji sadnúť a vybrať si podľa predstáv o kvalite a cene.

Urobte si podrobný výkaz výmer jednotlivých prác, spočítajte základný materiál v množstvách na m2, bežné metre, m3, podľa toho o akú prácu ide. K základnému materiálu si vypočítajte pomocný materiál – väčšina predavačov vám povie, koľko pomocného materiálu ako sú lepidlá, tmely a podobne potrebujete. Lišty k parketám, ukončovacie lišty k obkladom si spočítajte podľa veľkosti upravovaných plôch. Podlahoviny, ako sú laminátové parkety obsahujú zvyčajne len cenu základného materiálu, lišty, spojovacie prvky, lepidlá, a pod. sa oceňujú zvlášť. Iba v prípade, ak firma ponúka parkety aj s montážou, môže uvádzať cenu aj s pomocnými materiálmi. V každom prípade je vždy vhodné sa o obsahu ceny presvedčiť.

Pri kalkulácii množstva materiálov počítajte s odpadom – napr. pri obkladoch vypočítanú plochu vynásobte koeficientom 1,1. Ak nie ste práve odborník na obklady a budete si ich lepiť sami, radšej si tento koeficient zvýšte. Dokupovanie niektorých materiálov a pri obkladoch to platí osobitne, nemusí byť úspešné, pretože farebnosť obkladov a dlažieb je zaručená len pri materiáli tej istej šarže – číslo šarže je síce na obale výrobku napísané, ale nie je zaručené, že predajca bude mať takýto materiál ešte na sklade.

Vypočítané množstvá materiálov vynásobte ich cenami a dávajte pri tom pozor na to, či ceny uvádzané v cenníkoch sú s daňou z pridanej hodnoty alebo bez nej. (Dnes pri rovnej dani je DPH 19 % .)
Ak si myslíte, že doprava vaším vozidlom vás nič nestojí, nemusíte dopravu materiálu kalkulovať, ale musíte počítať s takými položkami, ako je uskladnenie odpadu z vybúraných konštrukcií, ich odvoz alebo uskladnenie.

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: financovanie finrek rekonštrukcia
Zdieľať článok

Diskusia