26. 08. 2005
Zdieľať

Výhodou bankových spotrebných úverov sú vyššie sumy (rádovo stotisíce) a nižšie úroky (už od 12 % oproti asi 30 % úročeniu bežných splátok).

Ich nevýhodou však je, že sa na rozdiel od nákupu na splátky vybavujú pomerne zložito a banky vyžadujú rôzne formy zábezpeky – okrem ručiteľov aj záložné právo na nehnuteľnosť, vinkuláciu vkladov, životné poistenie a pod. Častou podmienkou je, že klient musí mať v banke účet po istý čas pred pridelením úveru.
Spôsobom vybavovania – priamo vo firme, ktorá ponúka tovar či služby – sa nákupom cez splátkové spoločnosti podobajú účelové spotrebné úvery, ktoré ponúkajú banky. Väčšinou sú tu však k dispozícii úvery na vyššie sumy, ale výber tovaru a služieb je užší. V podstate ide o spoluprácu banky a konkrétnej firmy, ktorá zákazníkovi umožní jednoduchšie vybavenie úveru na istý tovar alebo službu.
Bezúčelové spotrebné úvery a kreditné karty sú dostupné bez preukazovania účelu ich použitia. Podmienky a charakteristiky týchto bankových produktov sú pomerne rôznorodé.

Širokú škálu účelových spotrebných úverov na postupné financovanie zlepšenia bývania nájdete napríklad v Tatra banke. Ich výhody oproti bezúčelovým úverom sú najmä:


  • rýchle a pohodlné poskytnutie úveru – dokumentácia sa vybavuje priamo pri objednávke diela,


  • výhodná úroková sadzba – už od 1 % p. a.,


  • nulové poplatky za spracovanie úveru a za vedenie úverového účtu,

  • splácanie úveru individuálne zvoleným spôsobom – bez potreby vedenia bežného účtu v banke.
Výhoda účelových spotrebných úverov ponúkaných Tatra bankou oproti spotrebným úverom bez určenia účelu použitia je najmä v zjednodušení vybavovania. Klient sa obráti priamo na konkrétnu firmu (kompletná ponuka je na www.tatrabanka.sk) – zmluvného partnera banky, cez ktorú sa zariadia aj všetky potrebné formality spojené s vybavovaním spotrebného úveru. Mesačná splátka závisí od výšky a doby splatnosti úveru, ako aj od výšky akontácie zaplatenej klientom a konkrétneho typu účelového spotrebného úveru. Účelový spotrebný úver sa zabezpečuje len Dohodou o zrážkach zo mzdy, ktorú podpisuje každý subjekt, ktorý vstupuje do úverového vzťahu, t. j. dlžník, manželka dlžníka, prípadne ručiteľa.

Dá sa to vôbec porovnať?

Ak nemáte k dispozícii potrebnú hotovosť, môžete si rôzne druhy tovarov kúpiť na splátky, alebo si zobrať spotrebný úver z banky. Čo z toho je výhodnejšie? Pri pokuse porovnať tieto dve možnosti som si pripadala ako pri porovnávaní gumákov a lodičiek – gumáky sú síce skvelé do dažďa a na huby, na plese v nich však rozhodne nebudete kráľovnou parketu. Podobne je to aj s finančnými službami a bankovými produktmi – každý sa hodí na niečo iné a je výhodný, ak ho využijete v správnej chvíli na správny účel. Pri predaji na splátky zaplatíte za úver úrok až okolo 30 % p. a., zatiaľ čo spotrebný úver môžete dostať s úrokom už od 12 % p. a. Nevýhoda relatívne vyšších úrokov je pri nákupe na splátky vyvážená rýchlosťou vybavovania a pružnosťou systému, teda veľkým počtom možností, z ktorých si môžete vybrať výšku akontácie a výšku mesačnej splátky, aké vám vyhovujú. Úver z banky sa teda oplatí najmä na vyššie sumy a dlhšie doby splácania, keď sa rozdiel v úrokových sadzbách prejaví výraznejšie.

Čas sú peniaze

Pri úveroch to platí doslova. Ide, samozrejme, o úroky, ktoré sú v podstate vyčíslením výhody okamžitého nákupu tovaru, skôr, ako našetríte potrebnú hotovosť.
To, koľko v konečnom dôsledku pri kúpe na splátky preplatíte, závisí od výšky úrokov a doby splácania. Ak si percentá prepočítate na koruny, tak čiastka ktorú zaplatíte navyše, závisí, samozrejme, aj od výšky úveru (cena výrobku mínus akontácia). Výsledkom tejto úvahy je, že pri relatívne nižších sumách, za ktoré sa dajú kúpiť bežné domáce spotrebiče (teda okolo 10 až 20 tisíc), a dobe splatnosti do 1 roka sa vám pre pár stoviek korún navyše, ktoré zaplatíte oproti úroku z banky, neoplatí absolvovať zdĺhavé vybavovačky v banke. Nakoniec by sa vám mohlo aj tak stať, že nižší úrok bude „vyvážený“ vyššími bankovými poplatkami, a tak sa celkovo dostanete na veľmi podobnú sumu ako pri kúpe cez splátkovú spoločnosť.

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: financovanie spotrebný úver
Zdieľať článok

Diskusia