Sú provízie realitných maklérov prehnané?

Sú provízie realitných maklérov prehnané?

07. 11. 2014
Zdieľať

Provízia býva často tým, čo odrádza majiteľov nehnuteľností od využitia služieb realitného makléra. Dôvodom je psychologicky priznaná hodnota služby. Realitná profesia môže vyzerať na prvý pohľad príliš jednoducho, treba ale myslieť na široký rozsah služieb začínajúci sa obchodným vyjednávaním, pokračujúci cez právny servis až k poradenstvu pri ohodnotení nehnuteľnosti.

Provízia realitného makléra sa na slovenskom trhu bežne pohybuje v rozpätí dvoch až piatich percent z predajnej ceny bytu alebo domu. Niekedy je určovaná fixnou sumou, inokedy percentom. Pri predaji je však vždy viazaná na fakt, že nehnuteľnosť bola predaná a kúpna cena zaplatená. Majiteľ nehnuteľnosti teda neplatí, ak mu maklér nezabezpečil kupujúceho a nepomohol zrealizovať predaj za akceptovateľných podmienok.

V prípade, ak si svojho makléra najal kupujúci, platí istú sumu vopred paušálne. Tá kryje poradenský servis pri výbere vhodných nehnuteľností a ich obhliadkach. Druhá časť provízie sa platí, podobne ako pri predaji, až pri transakcii.

Tak ako pri akejkoľvek práci, aj tu platí, že odmena motivuje. Treba to mať na pamäti pri dohadovaní sa s realitným maklérom. Fixná provízia 1 660 eur za predaj nehnuteľnosti v hodnote stotisíc eur môže motivovať len začiatočníka či kanceláriu vo vážnych existenčných problémoch.
Neberte teda najlacnejšie ponuky. Kvalita niečo stojí. Je to dôležité nielen pri predaji, keď kvalitný servis zabezpečí rýchly predaj za dobrú cenu, ale aj pri kúpe nehnuteľnosti, ktorá je často najväčšou investíciou v živote. Správny výber a hladký priebeh stoja za vynaložené peniaze.
Úspešný a skúsený maklér, ktorý má na stole viac realitných prípadov, musí svoj čas využívať efektívne, preto priradí prioritu tým nehnuteľnostiam a zákazkám, pri ktorých vidí potenciálne najvyšší alebo najpravdepodobnejší výnos. No pozor, neúmerné zvyšovanie provízie z vašej strany nemusí vždy vyriešiť už dovtedy problematický predaj. Realitný maklér nie je kúzelník, a aj keď to môže tvrdiť, nebude pracovať zásadne tvrdšie a usilovnejšie, aj keď jeho provízia vzrastie z troch na tri a pol percenta. 

Súťaž: Vyhrajte zmluvu o stavebnom sporení

Ako stanoviť výšku provízie

Moje všeobecné odporúčanie o výške provízie pre predávajúcich znie: stanovte si províziu percentom z ceny nehnuteľnosti. Takto je maklér motivovaný predávať za čo najvyššiu cenu, čím sa jeho a vaše ciele stretávajú. Provízia by sa mala pohybovať vo výške troch až piatich percent, a to v závislosti od segmentu a predpokladanej zložitosti predaja. Provízia by mala byť už započítaná v predajnej cene nehnuteľnosti. Pôsobí nedôveryhodne, ak sa kupujúci dozvie, že predajná cena sa ešte zvyšuje o províziu.

Ak využívate službu makléra pri viacerých nehnuteľnostiach alebo ste už prednedávnom využili jeho služby, prípadne využívate iba časť jeho služieb, napríklad administratívny servis, je namieste rokovať o zľave.


Sú provízie realitných maklérov prehnané?

1448279
thinkstock.com

Maklér kupujúceho

Samostatnou kapitolou je kúpa nehnuteľnosti s maklérom kupujúceho. Poradenská zložka má pri tejto službe oveľa väčší význam ako pri predaji. Služba makléra dokáže skvalitniť výber kupovanej nehnuteľnosti a kupujúci má po svojom boku odborníka, s ktorým vie konzultovať stavebnú stránku prezeraných nehnuteľností a posúdiť aj oprávnenosť výšky ceny. 

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Na Slovensku ešte nie je bežné, aby mali kupujúci svojho makléra. Domnievam sa ale, že sa tu situácia bude čoskoro meniť.

Rozšíreným názorom je, že provízie realitných maklérov alebo kancelárií sú neúmerne vysoké. Nielen vo svetle priemerných provízií realitných maklérov v okolitých krajinách (Rakúsko: päť percent, ČR: päť percent, Maďarsko: päť percent, USA: šesť percent), ale aj z pohľadu celkových transakčných nákladov – na overenie zmlúv u notára či daň z prevodu nehnuteľnosti a podobne – možno povedať, že opak je pravdou. Slovensko je jednou z najlacnejších krajín.

TEXT MARTIN ČAPO
FOTO Thinkstock.com


Sú provízie realitných maklérov prehnané?

1448277
thinkstock.com

Neznalosť skresľuje úsudok

Poplatky patria k tým faktorom, ktoré nás ovplyvňujú aj pri výbere finančného produktu. Nie vždy však máme presné informácie a ľahko sa necháme ovplyvniť skreslenými údajmi z počutia. Ak chceme mať výdaje pod kontrolou, mali by sme sa presne zaujímať, koľko a za čo platíme. Až na základe spoľahlivých informácií si môžeme objektívne porovnať rôzne ponuky a rozhodnúť sa. Pokiaľ ide o stavebné sporenie, výška poplatku za uzavretie zmluvy sa môže v rôznych spoločnostiach líšiť. Môže byť stanovená ako fixná suma alebo percentuálne – vtedy výška poplatku súvisí s výškou zvolenej cieľovej sumy stavebného sporenia. Aj tu existujú rozdiely. Napríklad spoločnosť Wüstenrot si neuplatňuje nárok na vstupné náklady hneď pri uzavretí zmluvy. Predmetný poplatok je splatný po častiach v jednotlivých rokoch sporenia, takže ročné náklady sú minimalizované. Klient sa tak vyhne tomu, že optimálny vklad na získanie maximálnej štátnej prémie by musel v prvom roku sporenia navýšiť o celú výšku poplatku za uzavretie zmluvy. Poplatok totiž nepredstavuje vklad, je to úhrada za službu. Niektorí neprajníci tvrdia, že štátnu prémiu, ktorú klient získa, pohltia poplatky. Nie je to pravda. Sporiteľ môže získať ročne až 66,39 €, pričom vedenie sporiteľského účtu stojí 12 € za rok (v priemere teda len 1 € mesačne). Wüstenrot stavebná sporiteľňa navyše poskytuje aj produkty krátkodobého sporenia na dva, tri alebo štyri roky, ktoré sú bez poplatku za uzavretie zmluvy a poplatok za vedenie účtu je znížený dokonca iba na 3,31 € ročne. Ďalšie výhody poznajú klienti, ktorí sa rozhodli financovať svoje bývanie prostredníctvom stavebného úveru. Jeho poskytnutie je bezplatné, rovnako aj vedenie úverového účtu a do tretice ani predčasné splatenie stavebného úveru, a to kedykoľvek (nielen k výročiu uzavretia úverovej zmluvy), klienta nič nestojí. Sadzobníky poplatkov bánk a stavebných sporiteľní sú bežne dostupné. Vzhľadom na širokú paletu poskytovaných služieb môžu obsahovať veľa položiek, avšak konkrétneho klienta sa zvyčajne týkajú z celého sadzobníka len niektoré poplatky za vybrané služby. Náklady spojené so sporením a čerpaním úveru v stavebnej sporiteľni sú transparentné a klientovi vopred známe.

www.wuestenrot.sk

Kategória: Legislatíva a financovanie
Tagy: financie sutaz
Zdieľať článok

Diskusia