7 najčastejších mýtov o drevostavbách

12. 01. 2016
Zdieľať

Zazlievané či ospevované. Ako je to v skutočnosti s drevostavbami a mýtmi, ktorými sú opradené?

1 Sú ľahké obvodové steny z dreva odolné proti vlámaniu? Nie je ľahké vniknúť do objektu napríklad pomocou motorovej píly? 

Odhliadnuc od toho, že zlodej by sa asi zameral na okná a neupozorňoval by na seba hlukom motorovej píly, niektoré skladby ľahkých obvodových stien je naozaj možné prepíliť, hoci ťažšie, ako by sa zdalo. V rizikových oblastiach je možné chrániť sa zabezpečovacím systémom, ktorý ošetrí celú budovu a zároveň slabšie miesta, nielen steny.

2 Čo keď drevostavbu vytopí voda?

Proti živelným pohromám a vytopeniu z inštalácií sa ťažko chráni akákoľvek stavba. Sanácia škôd v skladbe ľahkej drevenej stavby je možná okamžite a kompletne výmenou nasiaknutých oplášťujúcich a izolačných materiálov bez dlhodobých dôsledkov. V správne navrhnutej skladbe postupne dôjde k uvoľneniu zabudovanej vlhkosti aj z nosnej drevenej konštrukcie. Spoľahlivé kotvenie stavby k základom eliminuje aj riziko „odplavenia“ v prípade povodne. Ničivým vlnám tsunami však ťažko odoláva každý konštrukčný systém.


Priznaná drevená konštrukcia v modernom interiéri

Priznaná drevená konštrukcia v modernom interiéri
thinkstock.com

3 Je drevostavba finančne náročnejšia?

Ekonomické drevené stavby sú spravidla lacnejšie ako porovnateľné stavby na silikátovej báze. Ak sa ale investor rozhodne, že chce nadštandardnú stavbu v „nemeckej“ kvalite, musí počítať aj s nadštandardnou cenou. Vyššia cena prefabrikovaných panelových domov je vyvážená vyššou kvalitou a rýchlosťou výstavby. Výrobca prefabrikovaných drevostavieb si do ceny musí zarátať aj režijné náklady na výrobu prefabrikátov, výrobnú halu so zariadením, náročnejšiu dopravu a montážnu techniku.

Druhá vec je podhodnocovanie ceny na úkor kvality. Je to charakteristický jav v súčasnom tvrdom konkurenčnom prostredí. Ak investor hneď naletí na podozrivo nízku cenu, môže očakávať vážne problémy počas užívania stavby alebo riskuje to, že neuvidí dokončenú stavbu ani peniaze. Práve praktiky niektorých firiem na hranici alebo za hranicou zákona robia zlé meno všetkým serióznym dodávateľom.

4 Ako nájsť tú „správnu“ firmu, ktorá dokáže postaviť kvalitnú drevostavbu? Aká je záruka, že sa pri realizácii vyvaruje spomínaných chýb?

Jedným z nástrojov na zachovanie kvality projektu a realizácie je legislatívny rámec, v ktorom je určené, kto môže projektovať a realizovať stavby a akým spôsobom sa má vykonávať stavebný dozor (stavebný zákon), aké stavebné výrobky môžu byť zabudované (certifikácia), aká má byť energetická hospodárnosť budovy (energetická certifikácia), aké sú povinnosti projektanta, dodávateľa, stavebného úradu i investora. Významným dokumentom z hľadiska vzťahu investor – dodávateľ i z hľadiska nadefinovania parametrov stavby je zmluva o dielo, ktorá sa riadi Obchodným zákonníkom. Ak sa na splnení požiadaviek daných legislatívnym rámcom dôsledne nástojí, dá sa vyhnúť mnohým problémom. Okrem toho jestvujú ďalšie certifikačné nástroje, napr. systémy kontroly kvality alebo Značka kvality drevostavby (túto značku udeľuje Zväz spracovateľov dreva), ktoré indikujú profesionalitu firmy. Ale najlepšou kontrolou sú referencie z viacerých stavieb, ktoré by si potenciálny investor mal od dodávateľa vyžiadať a dôsledne preveriť.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Exteriérové žalúzie ako účinný prvok proti letnému prehrievaniu

Exteriérové žalúzie ako účinný prvok proti letnému prehrievaniu
Jozef Štefko

5 Prehrieva sa drevostavba v lete a rýchlo vychladne v zime? Aký je vplyv fázového posunu v obvodovej stene?

Pri horúcich letách, aké tu nastali, sa prehrieva každá budova, čo má veľký podiel okien na juh bez účinného zatienenia a v ktorej sa bezhlavo vetrá celý deň. Správne navrhnutá budova na báze dreva s ľahkou, dobre izolovanou konštrukciou, ktorá má spoľahlivo tienené okná a zasklené steny, ktorá má systém regulovaného vetrania, v ktorej užívateľ alebo systém vetrania chladí cez noc otvorenými oknami, prípadne má navrhnutý energeticky hospodárny systém chladenia, ponúka lepšiu tepelnú pohodu ako budova z ťažkého stavebného systému s veľkými zasklenými plochami, v ktorej sa nedbalo na tienenie a vetranie.

Fázový posun je len jednou z veličín ovplyvňujúcich prehrievanie a má vzťah k skladbe steny alebo strechy. Ak má napríklad superizolovaná stena veľký tepelný odpor a zároveň teplotný útlm (vzrast teploty na vnútornom povrchu nepresiahne počas dňa 1 °C), vplyv fázového posunu stráca význam a je jedno, kedy maximum teploty na vnútornom povrchu nastane. Treba sledovať objektívnejšiu veličinu – vzrast vnútornej teploty, ktorá závisí od spomínaných priamych zdrojov prehrievania a od akumulačných vlastností celej budovy (miestnosti), tie môžu byť obmedzené v budove z akéhokoľvek materiálu.


Drevený obklad vo funkcii tienenia fasády pred nadmerným slnečným žiarením zároveň architektonicky dotvára budovu

Drevený obklad vo funkcii tienenia fasády pred nadmerným slnečným žiarením zároveň architektonicky dotvára budovu (zdroj: thinkstock.cz).
thinkstock.com


Drevený obklad vo funkcii tienenia fasády pred nadmerným slnečným žiarením zároveň architektonicky dotvára budovu

6 Je pri drevostavbách vysoké riziko, že zhoria?

Nehoria len drevostavby. Štatistiky v krajinách s vysokým podielom drevostavieb na výstavbe hovoria, že pri novodobých dokončených budovách navrhnutých v zmysle bezpečnostných predpisov materiálová báza nie je rozhodujúca z hľadiska vyšších výskytov požiaru a ani úhrnné škody vrátane sanácie budovy po požiari nie sú vyššie pre daný podiel výstavby z dreva. Známe veľké požiare viacpodlažných budov na báze dreva v Spojenom kráľovstve vznikli takmer výhradne pred dokončením budovy, keď neboli funkčné prostriedky protipožiarnej ochrany.

Treba tiež dôsledne rozlíšiť, či horí konštrukcia alebo horľavé vybavenie interiéru – nábytok, textílie a pod. Taktiež treba odlišovať, či horí moderne koncipovaná drevostavba s prvkami dimenzovanými na zabránenie vzniku a rozšíreniu požiaru alebo napríklad amatérsky zhotovený zrub bez protipožiarnych opatrení. 


Interiér moderného zrubového domu

Interiér moderného zrubového domu
Kontio

7 Ako je to s hlodavcami v drevostavbe?

Myši, potkany a iné hlodavce sa môžu vyskytovať všade, a keď sa majú dostať k zdroju potravy, dokážu prekonať aj veľké prekážky, prehrýzť sa cez tvrdé materiály a prejsť aj na vyššie podlažia panelových domov zo železobetónu. Ľahké výplňové materiály a ľahko prístupné medzery v konštrukcii drevostavby skutočne znamenajú zvýšené riziko vniknutia hlodavcov. Ochranou proti tomu je precízne riešenie detailov, napríklad prekrytím ventilačných otvorov odvetrávaných vzduchových medzier mriežkami, dôsledná realizácia štartovacích líšt v prídavnej tepelnej izolácii, krytie mäkkých vrstiev tvrdým veľkoplošným materiálom. Pre každú stavbu je tiež dôležité kontrolovať stav hlodavcov v bezprostrednom okolí, najúčinnejším biologickým prostriedkom v našich podmienkach je to mačka domáca.

TEXT: Jozef Štefko 
ZDROJ: Moderné drevostavby

Kategória: Materiály
Tagy: drevené konštrukcie drevodomy drevostavba
Zdieľať článok

Diskusia