Aké sú dnešné špičkové tehly, tvarovky a murovacie systémy?

12. 04. 2016
Zdieľať

Hoci sú tehly tradičným stavebným materiálom a výrobcovia neraz spomínajú stavby z čias Mezopotámie či Egypta, za posledné roky sa poriadne zmenili. Aké sú teda dnešné špičkové tehly či skôr tvarovky a murovacie systémy?

Aj dnes ich ukladáme do previazaných radov, klasické „Té-Pé-čky“ však už plnia skôr estetickú funkciu a rozmer 30 × 15 × 7 cm (či presnejšie 29 × 15 × 6,5 cm) je podobnou raritou ako mezopotámske nepálené „placky“ vysoké sotva pár centimetrov. Pokrok stavebných technológií túto oblasť rozhodne neobišiel.


Prednosti presných tvaroviek. Murovanie s presnými brúsenými tehlami ušetrí materiál a skracuje čas výstavby, a to bez vytvárania tepelných mostov a pri menšej vlhkosti v stavbe. Výhodou brúsených tehál LeierPLAN je aj ich geometria založená na systéme pero + drážka. To umožňuje murovanie bez malty v zvislej škáre, čím sa znižuje aj spotreba omietok.

Prednosti presných tvaroviek. Murovanie s presnými brúsenými tehlami ušetrí materiál a skracuje čas výstavby, a to bez vytvárania tepelných mostov a pri menšej vlhkosti v stavbe. Výhodou brúsených tehál LeierPLAN je aj ich geometria založená na systéme pero + drážka. To umožňuje murovanie bez malty v zvislej škáre, čím sa znižuje aj spotreba omietok.
Leier Baustoffe SK, s.r.o.

Všetko v jednej vrstve

Plné tehly už dávno vystriedali dierované keramické tvarovky a bloky z pálenej hliny. Pochopiteľnou snahou výrobcov pritom je, aby všetky potrebné parametre stavby zaistila jediná vrstva obvodového muriva, a vzhľadom na sprísňujúce sa teplotechnické požiadavky sa museli naozaj pochlapiť. Zväčšovanie hrúbky muriva je efektívne len do istého rozmeru, systém vzduchových dutín a keramických priehradiek má tiež svoje limity. Dutiny najnovších typov tehál sú preto vyplnené tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny alebo polystyrénu.

Výsledkom sú nadštandardné tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré umožňujú jedinou vrstvou muriva s hrúbkou okolo 50 cm dosiahnuť nielen ultranízkoenergetické parametre, ktoré určuje naša aktuálna norma, ale aj energeticky pasívne, ktoré prevyšujú požiadavky plánované na rok 2020. V tehlách vyplnených tepelnou izoláciou sa totiž spájajú výhody dvoch stavebných materiálov – pálená tvarovka prináša pevnosť, požiarnu odolnosť, ochranu proti hluku, difúziu vodných pár a akumuláciu tepla, výplňový materiál zas nízku tepelnú vodivosť. Výhodou je tiež ochrana tepelnej izolácie pred poveternostnými vplyvmi aj mechanickým či biologickým poškodením.


Od pivnice po strechu. Systém Ytong obsahuje „skladačku“ dielov doslova od pivnice po strechu. Vďaka zlepšeným vlastnostiam tepelnoizolačných pórobetónových tvárnic pritom umožňuje splniť bez zateplenia nielen požiadavky novej normy, ale dosiahnuť aj pasívny štandard či tepelnotechnické vlastnosti plánované normou na rok 2020. Výrobca bieleho pórobetónu však rieši z pohľadu tepelnej izolácie celú stenu – k tepelnoizolačnej zakladacej malte, ktorá minimalizuje tepelné mosty medzi základovou doskou a murivom, by mala na jar pribudnúť aj tepelnoizolačná omietka a tepelnoizolačná malta, čím sa komplexne zníži riziko tepelných strát.

Od pivnice po strechu. Systém Ytong obsahuje „skladačku“ dielov doslova od pivnice po strechu. Vďaka zlepšeným vlastnostiam tepelnoizolačných pórobetónových tvárnic pritom umožňuje splniť bez zateplenia nielen požiadavky novej normy, ale dosiahnuť aj pasívny štandard či tepelnotechnické vlastnosti plánované normou na rok 2020. Výrobca bieleho pórobetónu však rieši z pohľadu tepelnej izolácie celú stenu – k tepelnoizolačnej zakladacej malte, ktorá minimalizuje tepelné mosty medzi základovou doskou a murivom, by mala na jar pribudnúť aj tepelnoizolačná omietka a tepelnoizolačná malta, čím sa komplexne zníži riziko tepelných strát.
Xella Slovensko, spol. s r.o.

Výhoda „ťažkej strechy“. Ako jediný na našom trhu ponúka Ytong aj masívnu strechu Ytong Komfort, ktorá vďaka vyššej hmotnosti odoláva letnému prehrievaniu a tým nahrádza klimatizáciu podkrovia. Jej tepelná kapacita v kombinácii s nočným vetraním umožňuje udržať teplotu v podkroví do 25 °C.

I keď sú „supertehly“ vyplnené izolantom tým najdrahším sortimentom v ponuke výrobcov tehál, neodškriepiteľnou výhodou takéhoto jednovrstvového muriva je nižšia prácnosť pri špičkových izolačných parametroch, čo zas tlačí celkovú cenu stavby i prevádzkové náklady nadol.


O kvalitné detaily murovanej stavby sa starajú tzv. systémové doplnky. Nové generácie brúsených tehál zahŕňajú doplnkové tehly určené napríklad na správne zhotovenie rohov, ostení či parapetov, ktoré v citlivých detailoch eliminujú tepelné mosty a uľahčujú realizáciu. (Ostenie a parapet systému Porotherm Profi vyplnené extrudovaným polystyrénom. foto: Wienerberger)

O kvalitné detaily murovanej stavby sa starajú tzv. systémové doplnky. Nové generácie brúsených tehál zahŕňajú doplnkové tehly určené napríklad na správne zhotovenie rohov, ostení či parapetov, ktoré v citlivých detailoch eliminujú tepelné mosty a uľahčujú realizáciu. (Ostenie a parapet systému Porotherm Profi vyplnené extrudovaným polystyrénom. foto: Wienerberger)
Wienerberger – Slovenské tehelne, s. r. o.

V duchu jednoduchosti

Rovnako v jedinej vrstve vyhovujú požiadavkám na obvodové steny ultranízkoenergetických aj pasívnych budov plynosilikátové (pórobetónové) tvárnice, ktoré sú pri stavbe rodinných domov u nás druhým najčastejšie používaným murovacím materiálom. V tomto prípade sa zlepšenie izolačných vlastností dosahuje zvýšením podielu uzavretých vzduchových dutín, ktoré sú nielen podstatou samotného pórobetónu, ale aj princípom všetkých tepelných izolantov. Materiál si pritom zachováva difúzne vlastnosti – prirodzene reguluje vlhkosť, čo prispieva k zdravej klíme v dome. 

Voľbou pórobetónových tvárnic, ktoré sú ľahké a dobre sa režú, urobíte radosť nielen robotníkom na stavbe, ale zabezpečíte si aj rýchlu výstavbu, nízku prácnosť a jednoduchosť návrhu. Ďalším plusom hrubej stavby z tohto materiálu je homogenita – všetky komponenty stavebného systému majú rovnaké zloženie a rovnorodé vlastnosti, nevznikajú tak tepelné mosty v mieste napojenia rôznych materiálov. Pri nízkoenergetickej a pasívnej výstavbe je dôležitá aj celková tesnosť, ktorá sa nemení ani po inštalovaní rozvodov. Aj svojpomocne postavené rodinné domy z pórobetónu tak bez problémov splnili požiadavky blower door testov overujúcich neprievzdušnosť, ktorá je pri výstavbe s minimálnou energetickou náročnosťou zásadná.


Certifikovaný systém viacvrstvového muriva KMB Sendwix umožňuje dosiahnuť parametre ultranízkoenergetickej aj pasívnej výstavby. Nosnú konštrukciu obvodového plášťa tvorí murivo z vápenno-pieskových tehál, ktoré sa v vonkajšej strany zateplí. Tri typy certifikovaného systému sa líšia použitým izolantom (minerálna vlna alebo fasádny polystyrén) a vzhľadom fasády (lícová prímurovka alebo ušľachtilá omietka). www.km-beta.sk

Certifikovaný systém viacvrstvového muriva KMB Sendwix umožňuje dosiahnuť parametre ultranízkoenergetickej aj pasívnej výstavby. Nosnú konštrukciu obvodového plášťa tvorí murivo z vápenno-pieskových tehál, ktoré sa v vonkajšej strany zateplí. Tri typy certifikovaného systému sa líšia použitým izolantom (minerálna vlna alebo fasádny polystyrén) a vzhľadom fasády (lícová prímurovka alebo ušľachtilá omietka). www.km-beta.sk
KM Beta, spol. s r.o.

Opačný prístup

Najmä výrobcovia ďalšieho typu tehál – vápenno-pieskových – otvorene stavili na opačný prístup: jednoduchým tvarovkám zverili to, čo je ich prirodzene silnou stránkou, teda prenesenie zaťaženia a akumuláciu tepla. Zabezpečenie potrebného tepelného odporu je potom úlohou vrstvy tepelnej izolácie na vonkajšej strane muriva. Tento systém je obľúbený u mnohých architektov a projektantov energeticky úsporných domov najmä z dvoch dôvodov: jedným je možnosť optimalizovať parametre obvodových stien rozličnou hrúbkou izolantu na mieru konkrétnym podmienkam, druhou kompaktný obal z tepelnej izolácie, ktorý spoľahlivo eliminuje tepelné mosty aj v zložitejších detailoch.


S izoláciou vo vnútri. Presné tehlové bloky Porotherm Profi (Wienerberger) sú vyplnené minerálnou vlnou – tvarovky s hrúbkou 44 cm obsahujú minerálnu izoláciu hrubú 28 cm, vďaka čomu dosahujú U 

S izoláciou vo vnútri. Presné tehlové bloky Porotherm Profi (Wienerberger) sú vyplnené minerálnou vlnou – tvarovky s hrúbkou 44 cm obsahujú minerálnu izoláciu hrubú 28 cm, vďaka čomu dosahujú U = 0,17 W/(m2 . K) (bez omietok). Tehly s minerálnou vlnou integrovanou vo vnútorných dutinách v sebe spájajú výhody dvoch stavebných materiálov – pálenej keramiky a minerálnej vlny. Takéto murivo zaručuje prirodzenú difúziu vodných pár, tepelnú izoláciu aj akumuláciu, čím pozitívne vplýva na klímu v interiéri.
Wienerberger – Slovenské tehelne, s. r. o.


S izoláciou vo vnútri. Presné tehlové bloky Porotherm Profi (Wienerberger) sú vyplnené minerálnou vlnou – tvarovky s hrúbkou 44 cm obsahujú minerálnu izoláciu hrubú 28 cm, vďaka čomu dosahujú U 

Ak uvažujete o zateplenom murive, práve s vápenno-pieskovým tvárnicami dosiahnete minimálnu hrúbku obvodových stien (nosné steny KMB Sendwix môžu mať hrúbku len 175 mm), teda maximálny vnútorný priestor. Ťažké a tvrdé vápenno-pieskové bloky majú výborné statické, akumulačné aj akustické vlastnosti. Prácu pri presnom murovaní urýchľujú styčné plochy, ktoré tvorí systém pero a drážka na tzv. suchý spoj, a zjednodušujú ergonomické úchyty na kvádroch. Pri projektovaní sa odporúča pamätať na modul týchto blokov a vopred si premyslieť aj vedenie inštalácií (buď v odľahčovacích otvoroch vnútri blokov, využitím vápenno-pieskových U-profilov, alebo v inštalačnej predstene).


Tohtoročná novinka – tepelnoizolačná tvárnica Lambda YQ so súčiniteľom tepelnej vodivosti λ

Tohtoročná novinka – tepelnoizolačná tvárnica Lambda YQ so súčiniteľom tepelnej vodivosti λ = 0,077 W/(m . K) – je aktuálne najlepším materiálom na jednovrstvové murovanie v ponuke značky Ytong. Popri zlepšenej pevnosti si zachováva aj prednosti ľahkého materiálu, ku ktorým patrí najmä tepelnoizolačná schopnosť, ako aj ďalšie tradičné výhody pórobetónu.
Xella Slovensko, spol. s r.o.


Tohtoročná novinka – tepelnoizolačná tvárnica Lambda YQ so súčiniteľom tepelnej vodivosti λ

Na tenkú škáru

Časy, keď sa tehly ukladali do bohatého maltového lôžka, sú už tiež minulosťou. Malta totiž vnáša do muriva nepriaznivú stavebnú vlhkosť a tiež nehomogénnosť vlastností, ktorej prejavom sú tepelné mosty v miestach škár. Murovanie na tenkú ložnú škáru – či už pomocou špeciálneho stavebného lepidla (malty) určeného na tenké škáry, alebo murovacej peny – umožňujú presné brúsené tehly, ktorých odchýlky vo výškovom rozmere sú len okolo pol milimetra. Tvarovky sa navyše lepia len vo vodorovnej škáre, zvislý spoj – na pero a drážku – je zabezpečený ich tvarom (bloky sa „zasúvajú do seba“). Murovanie je vďaka tomu tiež presnejšie a rýchlejšie o 30 až 50 %.

Pri pórobetóne či vápenno-pieskových tehlách nie je tenkovrstvové murovanie žiadnou novinkou. Spájanie vrstvou lepidla s hrúbkou len 1 až 3 mm (vo vodorovnej aj zvislej škáre) tu už od počiatku prispieva k celkovej homogenite hrubej stavby.


Mimoriadne tepelnoizolačné vlastnosti tehál Heluz Family 2v1 umožňujú dosiahnuť s jednovrstvovým obvodovým murivom bez dodatočného zateplenia parametre pasívneho domu. Dutiny tohto typu tehál sú vyplnené guľôčkovým polystyrénom, ktorý zlepšil ich tepelnoizolačné parametre o 40 %.  Murivo zároveň zostáva paropriepustné. Tehly so šírkou 50 cm majú súčiniteľ prechodu tepla U 

Mimoriadne tepelnoizolačné vlastnosti tehál Heluz Family 2v1 umožňujú dosiahnuť s jednovrstvovým obvodovým murivom bez dodatočného zateplenia parametre pasívneho domu. Dutiny tohto typu tehál sú vyplnené guľôčkovým polystyrénom, ktorý zlepšil ich tepelnoizolačné parametre o 40 %. Murivo zároveň zostáva paropriepustné. Tehly so šírkou 50 cm majú súčiniteľ prechodu tepla U = 0,11 W/(m2 . K), čo sa vyrovná polystyrénovej izolácii s hrúbkou 36 cm. Murujú sa na tenkovrstvovú maltu alebo stavebnú penu.
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.


Mimoriadne tepelnoizolačné vlastnosti tehál Heluz Family 2v1 umožňujú dosiahnuť s jednovrstvovým obvodovým murivom bez dodatočného zateplenia parametre pasívneho domu. Dutiny tohto typu tehál sú vyplnené guľôčkovým polystyrénom, ktorý zlepšil ich tepelnoizolačné parametre o 40 %. Murivo zároveň zostáva paropriepustné. Tehly so šírkou 50 cm majú súčiniteľ prechodu tepla U 

Komplexná ponuka

Príjemnou stránkou dnešných murovacích materiálov je systémový prístup – u jedného výrobcu dostanete materiál od základov až po strop (prípadne po komín či po strechu), čo je výhodné ako pre predávajúceho, tak aj pre kupujúceho. Ďalšou prednosťou tohto prístupu je vyriešenie konštrukčných detailov, najmä miest styku rôznych častí stavby tak, aby tu nevznikali tepelné mosty. Odstránenie tepelných mostov je totiž pri domoch s veľmi nízkou spotrebou energie mimoriadne dôležité.

Vďaka špeciálnym tvarovkám tak elegantne vymurujete nielen rohy bez rezania, ale aj napríklad parapety a ostenia s možnosťou zabudovať tepelnú izoláciu. Súčasťou systémových riešení bývajú aj preklady (aj s možnosťou na skryté zabudovanie roliet alebo žalúzií), montované stropy či komíny, v sortimente bieleho pórobetónu nájdete dokonca aj prvky na vybudovanie ťažkej strechy, ktorá má najmä v lete priaznivý vplyv na tepelný komfort v podkroví.


Na detailoch záleží. Dierované tehly dnes už nie sú žiadnou novinkou, v usporiadaní rebier a vzduchových dutín vo vnútri tehál však môžu byť rozdiely. V závislosti od množstva, hrúbky a usporiadania keramických rebier sa menia tepelnoizolačné, zvukovoizolačné, statické, ale i požiarnotechnické vlastnosti tehál. Ich vhodné usporiadanie však môže ušetriť aj prácu. To je aj príklad tvaroviek Porotherm 25 UNI Profi, ktoré vznikli inováciou pôvodných tehál Porotherm 25 Profi. Nový tvar tehál zvyšuje únosnosť kotvenia pomocou tzv. hmoždiniek, ktoré prechádzajú väčším počtom rebier, a pri dodržaní vhodnej väzby muriva zároveň umožňuje vytváranie pekných, tvarovo ohraničených zvislých i vodorovných inštalačných drážok. Pri murovaní treba vytvárať takú väzbu, aby omietacie drážky v jednotlivých radoch tehál nadväzovali na seba (viď foto). V takom prípade budú zvislé dutiny v tehlách priebežné. Šírka a hĺbka drážky závisí od počtu vyklepnutých rebier. Elektrické káble je možné vo zvislom smere naťahovať dokonca bez  drážky, len cez malé otvory vo vonkajších rebrách.

Na detailoch záleží. Dierované tehly dnes už nie sú žiadnou novinkou, v usporiadaní rebier a vzduchových dutín vo vnútri tehál však môžu byť rozdiely. V závislosti od množstva, hrúbky a usporiadania keramických rebier sa menia tepelnoizolačné, zvukovoizolačné, statické, ale i požiarnotechnické vlastnosti tehál. Ich vhodné usporiadanie však môže ušetriť aj prácu. To je aj príklad tvaroviek Porotherm 25 UNI Profi, ktoré vznikli inováciou pôvodných tehál Porotherm 25 Profi. Nový tvar tehál zvyšuje únosnosť kotvenia pomocou tzv. hmoždiniek, ktoré prechádzajú väčším počtom rebier, a pri dodržaní vhodnej väzby muriva zároveň umožňuje vytváranie pekných, tvarovo ohraničených zvislých i vodorovných inštalačných drážok. Pri murovaní treba vytvárať takú väzbu, aby omietacie drážky v jednotlivých radoch tehál nadväzovali na seba (viď foto). V takom prípade budú zvislé dutiny v tehlách priebežné. Šírka a hĺbka drážky závisí od počtu vyklepnutých rebier. Elektrické káble je možné vo zvislom smere n
Wienerberger – Slovenské tehelne, s. r. o.


Na detailoch záleží. Dierované tehly dnes už nie sú žiadnou novinkou, v usporiadaní rebier a vzduchových dutín vo vnútri tehál však môžu byť rozdiely. V závislosti od množstva, hrúbky a usporiadania keramických rebier sa menia tepelnoizolačné, zvukovoizolačné, statické, ale i požiarnotechnické vlastnosti tehál. Ich vhodné usporiadanie však môže ušetriť aj prácu. To je aj príklad tvaroviek Porotherm 25 UNI Profi, ktoré vznikli inováciou pôvodných tehál Porotherm 25 Profi. Nový tvar tehál zvyšuje únosnosť kotvenia pomocou tzv. hmoždiniek, ktoré prechádzajú väčším počtom rebier, a pri dodržaní vhodnej väzby muriva zároveň umožňuje vytváranie pekných, tvarovo ohraničených zvislých i vodorovných inštalačných drážok. Pri murovaní treba vytvárať takú väzbu, aby omietacie drážky v jednotlivých radoch tehál nadväzovali na seba (viď foto). V takom prípade budú zvislé dutiny v tehlách priebežné. Šírka a hĺbka drážky závisí od počtu vyklepnutých rebier. Elektrické káble je možné vo zvislom smere naťahovať dokonca bez drážky, len cez malé otvory vo vonkajších rebrách.

Odborník radí

Ing. Pavel Heinrich
produktový manažér spoločnosti HELUZ 

Od januára 2016 musia byť všetky novopostavené rodinné domy na Slovensku ultranízkoenergetické (so spotrebou energie na vykurovanie max. 40,7 kWh/m2 za rok), od roku 2020 už sa budú môcť u nás stavať len budovy s takmer nulovou spotrebou energie (max. 20,4 kWh/ m2 za rok na vykurovanie). Rozdiely v nákladoch na stavbu týchto dvoch typov domov sú približne 10 až 15 %, ak však chcete mať čo najmenšie náklady na prevádzku, už teraz by ste mali stavať s čo najlepšími tepelnotechnickými parametrami. Domy označované podľa pôvodnej nemeckej metodiky ako pasívne nespotrebujú ročne na vykúrenie jedného štvorcového metra podlahovej plochy viac než 15 kWh energie, čo je menej než polovica oproti stavbám zodpovedajúcim súčasnej norme. Ak teda budete mať napríklad pasívny dom s tepelným čerpadlom a podlahovou plochou 100 m2, spotreba bude okolo 15 kWh a za elektrinu zaplatíte 0,08 €/kWh, ročne vás vykurovanie vyjde približne na 120 €! Pasívny štandard môžete dosiahnuť pomocou jednovrstvového muriva z tehál HELUZ Family 50 2in1, prípadne 44 2in1. Požiadavkám súčasnej normy vyhoviete aj domom z tehál Family 2in1 50, 44, 38 a Family 50, 44, prípadne 38 a STI 49, 44.

TEXT: ERIKA KUHNOVÁ
FOTO: ARCHÍV FIRIEM
ZDROJ: časopis Môj dom 3/2016

Kategória: Materiály
Tagy: murovanie stavebné materiály tehly tvarovky
Zdieľať článok

Diskusia