Ako postaviť kvalitný múr z pórobetónu?

16. 04. 2014
Zdieľať

Žiaden majster nesmie podceniť zaobchádzanie s výrobkami a je nevyhnutné, aby dodržiaval správne a adekvátne pracovné postupy. Stáva sa však, že niekedy tí, ktorí s výrobkami priamo pracujú, nie vždy presne vedia, ako na to: aké postupy sú správne a, naopak, akých chýb sa treba vyvarovať.

Na zjednodušenie stavebných prác, zvýšenie efektivity a kvality výsledného diela by ste sa mali oboznámiť s vhodnými technologickými postupmi ešte pred začiatkom samotnej realizácie. Odporúča sa dodržiavať tieto základné zásady:

1 Budúca obvodová stena

Pri použití tvárnic na báze bieleho pórobetónu sa do každého rohu budovy osadí rohová tvárnica. Výšku a uloženie je najvhodnejšie nastaviť pomocou nivelačného prístroja a laty. Najskôr je potrebné uložiť tvárnicu v najvyššom bode základu! Na základový pás alebo základovú dosku po očistení naneste štetkou penetračný náter. Rozprestrite a natavte hydroizolačný pás so šírkou minimálne 500 mm (resp. podľa projektu). Napojenie pásov sa rieši s presahom minimálne 150 mm. Vymerajte presné rozmery pôdorysu a polohu budúcich obvodových stien podľa projektu!

Prvý rad tehál sa zakladá do maltového lôžka zo špeciálnej zakladacej malty. Maltové lôžko vyrovná nerovnosti základovej dosky. 

2 Prvá tvárnica

Ako prvú uložte tvárnicu v najvyššom rohu základovej dosky, perami k vonkajšiemu lícu. Osaďte ju na vápenno-cementovú maltu s hrúbkou 20 mm po celej ploche tvárnice. Tvárnicu stabilizujte poklepom gumeným kladivom. Kontrolujte pritom jej vodorovnosť v oboch smeroch. Následne skontrolujte výškové osadenie tvárnic vo všetkých rohoch.

Prvý rad je základ
Rovný múr je nielen dôkazom o zručnosti majstra, ktorý ho realizoval, ale má aj významný vplyv na výslednú cenu za povrchové úpravy – omietky či stierky. Rozhodujúce je pritom založenie prvého radu. Platí jednoduché pravidlo – čím je múr rovnejší, tým je hrúbka povrchovej úpravy rovnomernejšia a cena za spotrebovaný materiál nižšia.

3 Prvý rad

Prvý rad tvárnic ukladajte na vápenno-cementovú maltu. Jej hrúbka sa môže meniť v závislosti od nerovnosti základu, minimálne by však vrstva mala byť hrubá 20 mm. Dbajte na vodorovnosť vo všetkých smeroch, predovšetkým v napojení stien. Prípadné nerovnosti zarovnajte hoblíkom.

4 Druhý rad

Pred položením ďalšej vrstvy očistite povrch tvárnic od prachu a nečistôt. Murovaciu maltu nanášajte pomocou murárskej lyžice – po celej ploche (šírke) muriva!

5 Väzba muriva

Dodržujte správnu väzbu tvárnic aj v mieste vynechania otvoru v stene. Zvislé presahy tvárnic musia byť minimálne 100 mm. Osadenie kontrolujte vodováhou nielen vodorovne, ale aj zvisle! Na zrovnanie polohy tvárnice použite gumené kladivo.

6 Murovacia malta

V prípade použitia hladkých tvárnic, ktoré nemajú pero a drážku, nanášajte murovaciu maltu aj na zvislú stenu tvárnic (styčné plochy). Ukladajte ich čo najtesnejšie k sebe. Vodorovné posúvanie po mlate je zakázané. Malta by sa mohla nahrnúť do zvislej škáry a vznikla by tak medzera bez malty. V prípade použitia tvárnic s úchopnými kapsami vám perá a drážky umožnia pohodlné a presné osadenie bez potreby ďalších korekcií. Profilovanie pier a drážok zabezpečí tesnosť styku aj bez malty.

Andrea radí
Náradia ako nivelačný prístroj, lata či nivelizačná súprava sú pomerne drahé. Nemusíte si ich však kupovať nové. Môžete si ich požičať v požičovni náradia, prípadne priamo od výrobcu muriva.

PRACOVNÝ POSTUP


Určenie najvyššieho rohu základovej dosky nivelačným prístrojom a latou.

Určenie najvyššieho rohu základovej dosky nivelačným prístrojom a latou.
Xella Slovensko, spol. s r.o.

1. Určenie najvyššieho rohu základovej dosky nivelačným prístrojom a latou.


Osadenie rohovej tvárnice v najvyššom rohu základovej dosky do maltového lôžka a kontrola jej výškového osadenia.

Osadenie rohovej tvárnice v najvyššom rohu základovej dosky do maltového lôžka a kontrola jej výškového osadenia.
Xella Slovensko, spol. s r.o.

2. Osadenie rohovej tvárnice v najvyššom rohu základovej dosky do maltového lôžka a kontrola jej výškového osadenia.


Prvý rad tvárnic sa zakladá do lôžka z vápenno-cementovej malty s minimálnou hrúbkou 20 mm.

Prvý rad tvárnic sa zakladá do lôžka z vápenno-cementovej malty s minimálnou hrúbkou 20 mm.
Xella Slovensko, spol. s r.o.

3. Prvý rad tvárnic sa zakladá do lôžka z vápenno-cementovej malty s minimálnou hrúbkou 20 mm.


Murárska malta sa po očistení povrchu prvého radu nanáša murárskou lyžicou.

Murárska malta sa po očistení povrchu prvého radu nanáša murárskou lyžicou.
Xella Slovensko, spol. s r.o.

4. Murárska malta sa po očistení povrchu prvého radu nanáša murárskou lyžicou.


Kontrola osadenia tvárnic vodováhou vo vodorovnom aj zvislom smere a zrovnanie polohy poklepom gumeným kladivom.

Kontrola osadenia tvárnic vodováhou vo vodorovnom aj zvislom smere a zrovnanie polohy poklepom gumeným kladivom.
Xella Slovensko, spol. s r.o.

5. Kontrola osadenia tvárnic vodováhou vo vodorovnom aj zvislom smere a zrovnanie polohy poklepom gumeným kladivom.


Tvárnice s úchopnými kapsami umožňujú presné, pohodlné a tesné osadenie.

Tvárnice s úchopnými kapsami umožňujú presné, pohodlné a tesné osadenie.
Xella Slovensko, spol. s r.o.

6. Tvárnice s úchopnými kapsami umožňujú presné, pohodlné a tesné osadenie.

Kategória: Materiály
Tagy: materiál murovanie pórobetón stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia