Ako stavať bezpečne a zdravo?

Ako stavať bezpečne a zdravo?

24. 03. 2015
Zdieľať

To, že priveľmi vlhký alebo suchý vzduch je nielen nepríjemný, ale môže spôsobiť aj zdravotné problémy, vie asi každý. Týmto negatívam však môžete zabrániť správnymi rozhodnutiami už pri stavbe domu, na ktoré sme sa opýtali Miroslava Zliechovca zo spoločnosti Knauf Insulation.

Ako ovplyvňuje vlhkosť v rodinnom dome jeho konštrukcia alebo materiály použité pri hrubej stavbe?
V obytnom prostredí sú nebezpečné dva extrémy: príliš vysoká alebo príliš nízka vlhkosť vzduchu. S vlhkým vzduchom sa môžete stretnúť väčšinou pri dôkladne utesnených stavbách, s difúzne uzavretými obvodovými konštrukciami. Vysoká relatívna vlhkosť vzduchu, nad 60 %, vytvára v interiéri ideálne podmienky na rast plesní a tie sú potom príčinou vzniku alergií a ďalších ochorení. Ďalším rizikom je kondenzácia aj na teplejších vnútorných povrchoch, teda aj pri pomerne dobre zateplenej obvodovej konštrukcii. Hrozí to najmä tam, kde horšie prúdi vzduch, napríklad za nábytkom. Difúzne uzavreté stavby by preto mali byť určite vybavené núteným vetraním, ktoré by malo byť spojené nielen s rekuperáciou tepla, ale aj s rekuperáciou vlhkosti. 

Opačný nepríjemný extrém je veľmi suchý vzduch, pod 20 % relatívnej vlhkosti. Spôsobuje dýchacie problémy a škodí aj očiam a slizniciam. Je to typický zimný problém priestorov, ktoré sú nepretržite „prevetrávané“ cez rôzne netesnosti, napríklad okolo zle osadených okien. Ak dnu prúdia pomerne veľké objemy vonkajšieho chladného vzduchu, je to nielen problém strát tepla. Keď sa tento vzduch ohreje, jeho relatívna vlhkosť klesá pod zdravé hodnoty, ktoré sú okolo 40 %. Optimálny stav je teda pri vzduchotesných a zároveň paropriepustných, teda difúzne otvorených obvodových konštrukciách.

Aké sú to difúzne uzavreté konštrukcie?
Sú to konštrukcie, cez ktoré nemôžu prenikať vodné pary. Ľudovo povedané „nedýchajú“. Môžu to byť jednak klasické stavby zateplené nepriedušnými materiálmi, alebo drevostavby, ktorých obvodové steny chránia pred vnikaním vodných pár rôzne fólie. Blízko k interiéru majú parozábranovú vrstvu, ktorá neprepustí vlhkosť v podobe vodných pár z interiéru do konštrukcie. 

Aké sú to difúzne otvorené konštrukcie?
Difúzne otvorené konštrukcie majú skladbu navrhnutú tak, aby do nich mohla vzdušná vlhkosť na strane interiéru prenikať a na strane exteriéru sa zas dostala von. Prirodzene teda regulujú vlhkosť v interiéri. Dôležité pritom je, aby schopnosť materiálov prepúšťať vodné pary smerom do exteriéru rástla tak, aby bol prestup vlhkosti z interiéru až do exteriéru plynulý a aby nikde nevznikala takzvaná nárazníková zóna, na ktorej by hrozila kondenzácia. Väčšinou sa kombinujú s fasádami buď na báze minerálnych vlákien, alebo s takzvanými prevetrávanými fasádami, ktoré dokážu prípadnú vlhkosť odvetrať. 


Moderný víkendový dom v Stříbrné Skalici od architekta Pavla Horáka z ateliéru Prodesi je osadený na základoch pôvodnej chaty. Napriek tomu sa však architekt nenechal obmedziť pôvodnou stopou a vytvoril jednoduchý, ale pohodlný drevodom nielen na víkendové využitie.

Moderný víkendový dom v Stříbrné Skalici od architekta Pavla Horáka z ateliéru Prodesi je osadený na základoch pôvodnej chaty. Napriek tomu sa však architekt nenechal obmedziť pôvodnou stopou a vytvoril jednoduchý, ale pohodlný drevodom nielen na víkendové využitie.
Lina Németh

Priedušne až po fasádu. Difúzne otvorené konštrukcie sa väčšinou kombinujú s fasádami buď na báze minerálnych vlákien (kontaktný zatepľovací systém), alebo s takzvanými prevetrávanými fasádami, ktoré dokážu prípadnú vlhkosť odvetrať. 

Dnešným trendom sú difúzne otvorené obvodové konštrukcie, ktoré „dýchajú“ – na strane interiéru do nich môže prenikať vzdušná vlhkosť a celú skladbu majú navrhnutú tak, aby cez ne vlhkosť prechádzala plynule bez kondenzácie a cez fasádu sa dostala von. Aj prípadný kondenzát by sa však rýchlo odparil. Toto riešenie teda neovplyvňuje kvalita vyhotovenia parozábrany.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Ktorá z nich je bezpečnejšia – difúzne otvorená alebo difúzne uzavretá konštrukcia? 
Vlhkosť v stavebných konštrukciách je potenciálne nebezpečný jav a z tohto pohľadu sa difúzne uzavreté konštrukcie javia ako najbezpečnejšie. To ale platí len na úrovni teórie. Difúzne uzavreté konštrukcie sú totiž citlivé na nekvalitu práce. 
Na strane interiéru majú parozábranovú vrstvu, ktorá do konštrukcie neprepustí vodné pary z interiéru. Ak v nej ale vznikne netesnosť, napríklad nedôsledným zlepením, alebo sa prederaví pri vedení elektroinštalácií, vytvorí sa lokálny difúzny most, ktorý býva navyše spojený s lokálnym tepelným mostom. Takáto netesnosť funguje podobne ako dýza, takže sa do tohto miesta sústreďuje vlhkosť z celého priestoru, ktorá prestupuje konštrukciou smerom k jej chladnejšej, vonkajšej časti, kde kondenzuje. A voda v konštrukcii je to najhoršie, čo sa môže stať, či už z hľadiska tepelnej ochrany, alebo životnosti. Bezpečnejšie sú preto difúzne otvorené konštrukcie, ktoré s prenikaním vlhkosti počítajú a majú skladbu navrhnutú tak, aby sa vlhkosť cez fasádu dostala von. 

Difúzne uzavretá konštrukcia je taká, do ktorej by sa žiadne vodné pary nemali dostať, čo zabezpečujú sofistikované parotesné fólie. Dôležitá je precízna realizácia, ktorá býva často problémom, dom tiež nemá výhody „priedušnej stavby“. Výhodou je nižšia cena. 


Difúzne uzavretá konštrukcia je taká, do ktorej by sa žiadne vodné pary nemali dostať, čo zabezpečujú sofistikované parotesné fólie. Dôležitá je precízna realizácia, ktorá býva často problémom, dom tiež nemá výhody „priedušnej stavby“. Výhodou je nižšia cena.

Difúzne uzavretá konštrukcia je taká, do ktorej by sa žiadne vodné pary nemali dostať, čo zabezpečujú sofistikované parotesné fólie. Dôležitá je precízna realizácia, ktorá býva často problémom, dom tiež nemá výhody „priedušnej stavby“. Výhodou je nižšia cena.
KNAUF INSULATION, s.r.o.

Príklad materiálovej skladby (smerom z interiéru do exteriéru)
sadrokartónová doska so zvýšenou odolnosťou
inštalačná predstena – nosný rošt vyplnený tepelnou izoláciou
parozábrana so spojmi zlepenými tesniacou páskou
nosný drevený rám vyplnený izoláciou
vonkajšie stužujúce opláštenie, napríklad OSB doska
kontaktný zatepľovací systém s penovým polystyrénom
(Zdroj: Knauf Insulation)

Difúzne otvorená konštrukcia je taká, cez ktorú môžu vodné pary prestupovať – ak je správne navrhnutá, prejdú cez ňu voľne z interiéru až do exteriéru. Výhodou je, že dom „dýcha“ a v konštrukcii nekondenzuje voda, nevýhodou je vyššia cena.


Difúzne otvorená konštrukcia je taká, cez ktorú môžu vodné pary prestupovať – ak je správne navrhnutá, prejdú cez ňu voľne z interiéru až do exteriéru. Výhodou je, že dom „dýcha“ a v konštrukcii nekondenzuje voda, nevýhodou je vyššia cena.

Difúzne otvorená konštrukcia je taká, cez ktorú môžu vodné pary prestupovať – ak je správne navrhnutá, prejdú cez ňu voľne z interiéru až do exteriéru. Výhodou je, že dom „dýcha“ a v konštrukcii nekondenzuje voda, nevýhodou je vyššia cena.
KNAUF INSULATION, s.r.o.

Príklad materiálovej skladby (smerom z interiéru do exteriéru)
sadrokartónová doska so zvýšenou odolnosťou
inštalačná predstena – nosný rošt vyplnený tepelnou izoláciou
parobrzda so spojmi zlepenými tesniacou páskou
nosný drevený rám vyplnený izoláciou
stužujúce opláštenie
A) kontaktný zatepľovací systém s omietkou a minerálnou vlnou 
B) prevetrávaná fasáda s obkladom, tepelnou izoláciou a vetrotesnou fóliou
(Zdroj: Knauf Insulation)

Kategória: Materiály
Tagy: knauf insulation
Zdieľať článok

Diskusia