14. 06. 2006
Zdieľať

Stavebné diela sú vystavené pôsobeniu vzdušnej vlhkosti, dažďu a snehu. Nie všetky materiály použité na stavbu sú však odolné proti vlhkosti. Preto ich treba chrániť tak, aby sa nepoškodzovali a plnili svoju funkciu čo najdlhšie.

Začnime od základov

Suterény sa dnes nepoužívajú len ako skladové priestory, často v nich nájdeme miestnosti na hobby alebo relax. Tomu zodpovedajú zvýšené požiadavky na komfort a klímu týchto priestorov. Spodná stavba je osadená v zemi. Aby nenavlhla alebo nenasiakla treba ju izolovať.

Najvhodnejšia a všetkým dobre známa je hydroizolácia proti vode a vlhkosti vo forme izolačných asfaltových pásov alebo fólie z mäkčeného PVC. Sú to izolačné pásy z netkanej textílie napustenej asfaltom alebo plastové pásy. Asfaltové pásy sa natavujú na hladký povrch prímurovky a za ňou potom nasleduje vymurovanie nosnej steny. Izolované plochy múrov sa nesmú priamo zasypávať stavebnou suťou alebo štrkom. Izolácia sa ukladá na rovný a hladký podklad, chráni ju ochranná vrstva.

Izolácia suterénu stavby

Každý druh vody, ktorý pôsobí na konštrukcie, potrebuje iný typ zhotovenia izolácie. Izolácia proti zemnej vlhkosti sa používa vo všetkých stavbách. Nanáša sa v jednej alebo dvoch vrstvách natavovaním na prímurovku. Používa sa aj pri stavbe bez podpivničenia, a vtedy hovoríme o izolácii proti vzlínavosti vody. Je to vodorovný pás izolácie uložený na vyrovnávacom betóne.


Hydroizolácie

56008

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Presakujúca voda sa od stavby odvádza drenážovaním – malými perforovanými plastovými potrubiami ukladanými v spáde od stavby, ktoré odvádzajú vodu z okolia základov od domu. Drenáž však nedokáže odviesť všetku vodu, a tak je potrebné opatriť stavbu izoláciou proti presakujúcej vode. Tá musí mať vrstvu, ktorá lepšie odoláva vode.

Keď stavebná pôda neprijíma dažďové zrážky a nepresakuje tak rýchlo ako zásyp, izolácia je vystavená tlaku vody. Pokiaľ sú časti stavby v spodnej vode, musí sa vyrobiť hydroizolácia proti tlakovej vode. Na ňu sa po znížení hladiny vody vybuduje betónová vaňa, na ktorú sa natavia izolačné pásy. Izolácia musí vytvoriť uzatvorenú vrstvu. Dbáme na zaoblené hrany, aby sa izolácia na ostrých hranách nenarušila. Na ňu sa potom primuruje tehlový múr.

Izolácia podláh a stien stavby

V podpivničených budovách sa vyhotovuje vodorovná izolácia podláh v podzemnom podlaží a zvislá izolácia stien v podzemnom podlaží. Obidve izolácie vytvárajú spojitú obalovú vrstvu, ktorá chráni spodnú časť stavby. V nepodpivničených budovách sa vyhotovuje vodorovná izolácia podláh na prízemí a čiastočná zvislá izolácia stien do výšky cca 30 cm nad úroveň terénu. Z pôdy sa dostáva do stavebných konštrukcií vlhkosť, ktorá vzlínavosťou stúpa, a tak sa podľa umiestnenia vyhotovujú vodorovné izolácie stien, vodorovné izolácie podláh a zvislé izolácie stien. Kúpeľňa

Je to miesto so zvýšenou vlhkosťou. Ak sa buduje sprchový kút s monolitickou (betónovou) vaničkou, je potrebné ju odizolovať. Preto odporúčame izolovať podlahu pod sprchovým kútom hydroizoláciou. Na izolovanie zvislého múru v sprchovom kúte sa odporúča hydroizolácia v tekutom stave, ktorá sa natiera na omietnutý múr pod obklad.


Hydroizolácie

56007

Strecha

Hydroizolácia je nevyhnutná najmä pri výstavbe plochej strechy. Kvalitné odizolovanie plochej strechy zaručuje jej životnosť. Používajú sa na ňu kvalitné izolačné pásy minimálne v dvoch vrstvách. Keďže asfaltový pás je čiernej farby, priťahuje v lete slnko a asfalt sa prehrieva. Prechodom niekoľkých tisícok takýchto cyklov sa materiál narušuje. Aby sa zabránilo prílišnému prehrievaniu, vyrábajú sa izolačné pásy s vrchnou reflexnou časťou z hliníkového pásu, ktorá odráža slnečné lúče a izolačný pás sa neprehrieva.

Avšak aj šikmá strecha potrebuje hydroizoláciu. Tá sa nachádza v podobe mikrofólie pod latovaním a zabraňuje vniknutiu vody na drevo pri podfúknutí krytiny. Pod záklopom strechy, kde by mohla prenikať relatívna vlhkosť z interiéru na tepelnú izoláciu uloženú medzi krokvami, sa musí použiť parozábrana.

Prehľad používaných izolačných materiálov podľa materiálovej bázy:  • Živicové – z asfaltov, modifikovaných asfaltov a dechtov, napr. Hydrobit, Glasbit, Elastobit, Foalbit, Alventibit, Ventibit, Bitulep, Elastokryt, Elastobit;


  • z plastov a kaučukov – termoplasty a elastoméry, napr. Rhenofol, Sikaplan, Trocal, Fatrafol 817, Resistrix …;


  • silikátové – zo špeciálnych tmelov na báze cementu;


  • ílové – z ílov a bentonitov;


  • špeciálne – chemické injektážne látky.
Pri množstve rôznych hydroizolačných stavebných výrobkov sa treba informovať, na aký druh konštrukcie je výrobok, ako sa správne uchytáva, a proti akej vode účinkuje.

Bez hydroizolácie sa dom stavať nedá

Je potrebná všade tam, kde by mohla voda poškodiť iný nasiakavý stavebný materiál. Otázka z vašej strany by mohla smerovať na rekonštrukciu staršieho domu, kde je už vlhkosť zabudovaná. Odpoveďou je počiatočné meranie vlhkosti múru. Táto informácia nám pomôže pri nákupe najvhodnejšej izolácie, ktorá môže byť pri nižšej vlhkosti i vo forme sanačnej omietky alebo špeciálnej fólie proti zabudovanej vlhkosti. Pri vyššej vlhkosti sa odporúča izolácia podlahy so zvýšením izolácie až do 1m na zvislom múre. Záleží však na množstve vlhkosti. Existujú firmy, ktoré sa zaoberajú sanáciou vlhkého muriva. Takéto firmy vám zmerajú vlhkosť a zároveň navrhnú najvhodnejšie riešenie odizolovania. Avšak tieto riešenia a návrhy sanácie by zaiste naplnili jednu tému v našom seriáli. Iste sa k nej ešte vrátime.

Kategória: Materiály
Tagy: hydroizolácia
Zdieľať článok

Diskusia