Minerálne tepelnoizolačné dosky Ytong Multipor

Minerálne tepelnoizolačné dosky Ytong Multipor

10. 12. 2014
Zdieľať

Ytong Multipor sú minerálne bezvláknité tepelnoizolačné dosky novej generácie s výhodami masívneho muriva. Ich tvarová stálosť, vynikajúca paropriepustnosť, nehorľavosť a jednoduchá aplikácia nachádza uplatnenie všade tam, kde bežné tepelné izolanty nedokážu zaručiť požadované parametre konštrukcií. Stabilne drží tvar, odpudzujú vodu a sú odolné voči tlaku.

Zdravotná a hygienická neškodnosť

Ytong Multipor je ukážkou jedinečných technologických možností pórobetónu značky Ytong. Zloženie výlučne z prvotriednych prírodných surovín (ako sú vápno, piesok, cement a voda), do ktorých sa primiešava prostriedok na tvorbu póru, zaručuje absolútnu zdravotnú a hygienickú neškodnosť materiálu. Vďaka maximálnemu odľahčeniu materiálu majú dosky Ytong Multipor porovnateľné tepelnoizolačné schopnosti ako tradičné tepelné izolácie rovnakej hrúbky. Zachovávajú si ale všetky dôležité vlastnosti pórobetónu.


Minerálne tepelnoizolačné dosky Ytong Multipor

Minerálne tepelnoizolačné dosky Ytong Multipor
Xella Slovensko, spol. s r.o.

Nehorľavosť a odolnosť proti vlhkosti

Tepelnoizolačné dosky Ytong Multipor sú nehorľavé a splňujú kritéria triedy A1, podľa normy EN 13501 – 1. Toto umožňuje využitie v mnohých oblastiach, kde nie je možné použiť iné tepelné izolanty, ako napríklad v podzemných garážach alebo chránených únikových cestách.

Prechodný účinok vlhkosti v hrubej stavbe sa na minerálnej izolačnej doske neprejaví, ako dokazuje aj test, ktorý bol vykonaný pre podzemné garáže v rizikových záplavových oblastiach − YTONG Multipor minerálna izolačná doska DI bola prilepená  k betónovému stropu a na niekoľko dní ponorená pod vodu. Výsledok bol ohromujúci. Dosky zostali nepoškodené, zlepenie kompletne držalo a niekoľko dní po vysušení vzduchom sa obnovila i plná izolačná funkcia stropu. Iné izolačné systémy to nedokážu a musia sa s vysokými nákladmi vymieňať a likvidovať.


Minerálne tepelnoizolačné dosky Ytong Multipor

Minerálne tepelnoizolačné dosky Ytong Multipor
Xella Slovensko, spol. s r.o.

Dlhá životnosť a ochrana životného prostredia 

Unikátnou výhodou izolačnej dosky YTONG Mulitipor je ich tvarová stálosť, čo v praxi znamená, že sú odolné voči tlaku, stabilne si zachovávajú svoju formu, sú odolné proti vplyvom chemických látok a nestarnú. Schopnosť prepúšťať paru výrazne prispieva k schopnosti YTONG Multiporu sa vysporiadať s prípadnou vlhkosťou v konštrukciách bez akýchkoľvek následkov. 

Dosky Ytong Multipor zlepšujú tepelnú pohodu interiéru, šetrí energiu a prispievajú tak k ochrane životného prostredia. Zloženie výlučne z prvotriednych surovín činí z dosiek Multipor ekologicky prijateľný a bezchybný stavebný materiál. Navyše, zvyšky je po spracovaní možné plnohodnotne recyklovať


Minerálne tepelnoizolačné dosky Ytong Multipor

Minerálne tepelnoizolačné dosky Ytong Multipor
Xella Slovensko, spol. s r.o.

Jednoduché pre remeselníkov i laikov

Jak odborný remeselník, tak i remeselne zručný laik dokáže minerálnu izolačnú dosku rýchlo, nekomplikovane a hospodárne opracovať a spracovať. Najrozličnejšie tvary stropov sa dajú zatepliť iba s malými vynaloženými silami. Šikovný formát minerálnej izolačnej dosky 600 x 390 mm zaručuje rýchle spracovanie. S YTONG Multipor brusným hladítkom sa dajú ľahko a do roviny vybrúsiť posledné nerovnosti. Keďže YTONG Multipor môže slúžiť i bez povrchovej úpravy, je možné nátery alebo stierky realizovať až časom, keď sa povrch zapráši alebo zašpiní. Je to výhoda, akú alternatívne stavebné materiály (ako vláknité tepelné izolácie) neposkytujú.

Kategória: Materiály
Zdieľať článok

Diskusia