Naozaj nám toto treba? Prečo nestavať bungalov

Naozaj nám toto treba? Prečo nestavať bungalov

10. 09. 2018
Zdieľať

I keď sa bungalovy tešia medzi dnešnými stavebníkmi veľkej obľube, osobne tieto domy – rozľahlé „placky“ s nízkou strechou „stiahnutou až na uši“ – nemám rada. Jednoducho mi väčšina pripadá nepekná. Uznávam však, že vkus je veľmi osobná záležitosť a každý má plné právo na ten vlastný. Ibaže v tomto prípade existujú aj neodškriepiteľné a logické argumenty proti. Tu sú.

Nie každý prízemný dom je bungalov

Najskôr by som rada vysvetlila, o aký typ stavby ide, keďže nie každý jednopodlažný dom je bungalov. Bungalov je prízemný (prípadne 1,5-podlažný) rodinný dom so štvorcovým alebo takmer štvorcovým pôdorysom a strechou s nízkym sklonom. Takže žiadne „L-ko“ ani „slíž“. Pôvod tohto typu stavieb siaha do koloniálnej Indie (presnejšie do Bengálska), kde miestne vzdušné drevené domy so strechou z palmových listov (bangla, bangala), upravili pre potreby Britov. Práve preto je pre klasický bungalov typická jednak drevená konštrukcia, jednak veranda. Bungalovy sa postupne rozšírili po celom svete a obľube sa tešia najmä v USA. Veľký rozmach tu zažili po 2. svetovej vojne, keď sa tento typ zástavby stal priam symbolom amerických predmestí.
 

Nepatria k nám

Kam sa bungalov hodí? Na slovenský vidiek určite nie, keďže nemá nič spoločné s našou tradičnou architektúrou. Najmä v horskom prostredí sú nízke strechy nepraktické a vyzerajú naozaj ako päsť na oko, navyše, pre štvorcový pôdorys s veľkými rozmermi sú tu väčšinou potrebné drahé a nezmyselné úpravy terénu. A aj na európskom predmestí si viem predstaviť nápaditejšiu modernú architektúru. Už len zmenou proporcií domu a tvaru strechy dostanete omnoho príjemnejšiu formu. A zrejme aj praktickejšiu, keďže štvorcový pôdorys obvykle neumožňuje naplno zúročiť možnosti pozemku. Áno, opäť trochu aj otázka vkusu. Na tvrdení, že národ, ktorý si nectí vlastnú minulosť (a vlastné tradície), nemá nárok na budúcnosť, však podľa mňa je kus pravdy. 
 

Naozaj nám toto treba? Každá doba má pri rodinných domoch svoje typické architektonické prešľapy, ktoré sú v danom čase z nejakých dôvodov obľúbené. Veď kto by nepoznal klasické socialistické „kocky“, ktoré úspešne zanešvárili naše dediny. A bungalovy sú podľa mňa stavebnou pohromou dneška.

Naozaj nám toto treba? Každá doba má pri rodinných domoch svoje typické architektonické prešľapy, ktoré sú v danom čase z nejakých dôvodov obľúbené. Veď kto by nepoznal klasické socialistické „kocky“, ktoré úspešne zanešvárili naše dediny. A bungalovy sú podľa mňa stavebnou pohromou dneška.
isifa/shutterstock

Zbytočne veľká zastavaná plocha

S rozľahlým štvorcovým pôdorysom súvisí nielen nepraktické umiestnenie domu na pozemku a jeho problematické osadenie v svahovitom teréne, ale aj veľká zastavaná plocha. A to znamená menší priestor na vsakovanie dažďovej vody, v lete väčšie prehrievanie vzduchu v okolí spôsobené pevnými plochami a celkovo horšiu mikroklímu na pozemku. Práve rozhorúčené spevnené plochy na jednej strane a voda, ktorá sa odparuje z rastlín, a tým ochladzuje okolitý vzduch, na strane druhej sú totiž dôvodmi, prečo je v lete omnoho príjemnejšie na vidieku než v meste. Na nových predmestiach to však až také ružové nebýva. Ak sa radi bicyklujete, určite dobre poznáte tieto rozdiely. Omnoho lepšou voľbou je teda poschodový dom, v ktorom dosiahnete rovnakú obytnú plochu pri menšej zastavanej ploche, prípadne iný tvar prízemného domu a zelená strecha.​
 
Lenivosť nie je argument. Dnes, keď všeobecne trpíme nedostatkom pohybu, nie je dôvod sa vyhýbať chodeniu po schodoch… a platiť za hodiny stepaerobiku. A ak už chcete mať prízemný dom, môže mať omnoho nápaditejšiu formu než bungalov.
 

Naozaj nám toto treba? Každá doba má pri rodinných domoch svoje typické architektonické prešľapy, ktoré sú v danom čase z nejakých dôvodov obľúbené. Veď kto by nepoznal klasické socialistické „kocky“, ktoré úspešne zanešvárili naše dediny. A bungalovy sú podľa mňa stavebnou pohromou dneška.

Naozaj nám toto treba? Každá doba má pri rodinných domoch svoje typické architektonické prešľapy, ktoré sú v danom čase z nejakých dôvodov obľúbené. Veď kto by nepoznal klasické socialistické „kocky“, ktoré úspešne zanešvárili naše dediny. A bungalovy sú podľa mňa stavebnou pohromou dneška.
Miro Pochyba

Fyzika nepustí

A na záver ešte exaktná veda. Výpočty totiž jasne dokazujú nevhodnosť takéhoto tvaru domu z hľadiska spotreby energií. To, koľko tepla musíte do domu dodať, aby ste ho vykúrili, totiž nezávisí len od kvality zateplenia. Veľmi dôležitý je aj tzv. faktor tvaru, teda pomer ochladzovaného povrchu stavby k jej vnútornému (vykurovanému) objemu. A prízemné domy majú tento pomer nepriaznivý.
 
Špecialista na tepelnotechnické posudzovanie budov Ján Beňo pre nás spočítal možnosti bežného bungalovu v porovnaní s poschodovým domom. Prvým príkladom je prízemný dom s pôdorysom štvorca 10 × 10 m, v ktorom južná zasklená fasáda zabezpečuje maximálne tepelné zisky. S obvodovými konštrukciami navrhnutými vysoko nad požiadavky dnešnej normy (dokonca aj nad prísnejšie požiadavky platné od roku 2021) sa jeho potreba tepla na vykurovanie nedostane pod hranicu 48 kWh/m2 a rok. Pridávanie okien na východnú a západnú stranu výsledok len zhoršuje. Aby sa dosiahla dnes požadovaná hodnota Q r1,EP ≤ 40,7 kWh/m2 a rok, jedinou možnosťou na zníženie tepelných strát je spätné získavanie tepla, teda technika – riadené vetranie s rekuperáciou.
 
V súčasnosti sa môžu stavať už len ultranízkoenergetické rodinné domy, zaradené do energetickej triedy A1. Dôležité je pritom aj splnenie podmienky energetickej hospodárnosti, to znamená, že na ich vykurovanie sa nespotrebuje viac než 40,7 kWh/m2 a rok. Od roku 2021 budú musieť mať všetky novostavby takmer nulovú potrebu energie (energetická trieda A0) a na dosiahnutie energetickej hospodárnosti musí byť potreba tepla na vykurovanie nižšia než 20,4 kWh/m2 a rok.
 
Ak pri rovnakom dome zvýšime počet podlaží na dve, požiadavku energetickej hospodárnosti (40,7 kWh/m2 a rok) hravo dosiahne len so zateplením o málo lepším, než požaduje dnešná norma. Taktiež podmienky energetickej triedy A1 takýto dom splní aj bez rekuperácie pri vykurovaní plynovým kotlom.
 
Bungalov je typ stavby pochádzajúci z koloniálnej Indie.
 
Ide o prízemný dom s približne štvorcovým pôdorysom a strechou s miernym sklonom.
 
V súčasnosti musia byť všetky nové rodinné domy ultranízkoenergetické (energetická trieda A1).
 
Ich potreba tepla na vykurovanie nesmie presiahnuť 40,7 kWh/m2 a rok.
 

Orientačný TEPLOTECHNICKÝ PREPOČET

BUNGALOV

 
Jedno podlažie, pôdorys domu štvorec 10 × 10 m, celá južná fasáda zo skla:
 
Pri obvodových konštrukciách navrhnutých podľa dnešnej normy je potreba tepla na vykurovanie QH,nd,r1 = 75 kWh/m2 a rok.
 
Ak sú obvodové konštrukcie zateplené nad požiadavky normy platnej od 2021, 
QH,nd,r1 = 48 kWh/m2 a rok.
 
Na dosiahnutie požadovanej energetickej hospodárnosti Qr1,EP ≤ 40,7 kWh/m2 a rok je potrebné doplniť rekuperáciu. Požiadavky energetickej triedy A1 je potom možné splniť aj s plynovým kotlom.
 

POSCHODOVÝ DOM

 
Dve podlažia, pôdorys domu štvorec 10 × 10 m, celá južná fasáda zo skla:
 
• Pri obvodových konštrukciách, len o niečo lepších, než požaduje dnešná norma, je QH,nd,r1 = 37 kWh/m2 a rok. Dom teda spĺňa aktuálnu požiadavku energetickej hospodárnosti. S plynovým kotlom a bez rekuperácie dosiahne triedu A1.
 
•​  Ak sú obvodové konštrukcie zateplené nad požiadavky normy platnej od 2021, 
QH,nd,r2 = 32 kWh/m2 a rok. S vhodným ­umiestnením okien, bez rekuperácie a s plynovým kotlom triedy A0. Na splnenie energetickej hospodárnosti od roku 2021 (Qr1,EP ≤ 20,4 kWh/m2 a rok) je potrebné doplniť rekuperáciu. 
 
Ján Beňo
Autorizovaný stavebný inžinier, projektant tepelnej techniky v ateliéri Greenstudio.
 
PRIPRAVILA: ERIKA KUHNOVÁ
ODBORNÁ SPOLUPRÁCA: ING. JÁN BEŇO
FOTO: MIRO POCHYBA, isifa/shutterstock
Zdroj: časopis Môj dom 8/2018
Kategória: Materiály
Tagy: bungalovy katalógový dom prízemné domy rodinný dom stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia