O všetko pekné sa treba starať

O všetko pekné sa treba starať

23. 11. 2005
Zdieľať

V architektúre a stavebníctve je málo materiálov, ktoré sa bez prestávky využívajú od chvíle, keď ľudia vyšli z jaskýň a začali si obydlia stavať. Také materiály musia mať vlastnosti, ktoré sú nenapodobiteľné. Je ich len niekoľko s podobnými parametrami, a drevo medzi ne určite patrí.


O všetko pekné sa treba starať

35921

O dreve, drevených stavbách, výrobkoch či doplnkoch sa toho popísalo už veľa. Je to materiál veľmi blízky človeku, lebo má zaujímavý vzhľad, charakteristickú vôňu, výborné tepelnoizolačné vlastnosti, je príjemný na dotyk, vyžaruje pocit pohody. Takýmito prívlastkami môžeme charakterizovať drevo v stavebníctve či nábytkárskom priemysle. Je veľmi obľúbené, často sa využíva v najrôznejších podobách, ale takisto je aj málo odolné a pomerne mäkké, v porovnaní s niektorými inými materiálmi. Drevo sa totiž veľmi ľahko opotrebúva, viac podlieha poveternostným vplyvom a škodcom. A preto, ak chceme zachovať jeho krásu a úžitkovú hodnotu na našich stavbách, v ich okolí aj v interiéroch, musíme sa vedieť o tento materiál aj starať. Bez toho to nejde.

Ešte niekoľko slov k výhodám


O všetko pekné sa treba starať

35915

Drevo ako stavebný materiál vďaka svojim mechanickým, tepelno-technickým, ekologickým a estetickým vlastnostiam asi nemá konkurenciu. Ako organická látka dokáže spríjemniť ľuďom život aj tým, že je schopné prijímať z prostredia nadmernú vlhkosť a uvoľňovať ju do prostredia suchého, pohlcuje škodlivé látky z interiéru a umožňuje rýchle vykúrenie miestnosti, pretože má nízku tepelnoakumulačnú schopnosť, ale zároveň je dobrým tepelným izolantom. Udržuje prijateľnú klímu v letnom období a pod. Z dreva sa aj jednoduchšie a rýchlejšie stavia, ľahko sa opracúva a aj jeho hmotnosť je najmä pri konštrukcii stropov či krovov ideálna. Drevo pekne pôsobí na pohľad, je príjemné na dotyk a má dobré akustické vlastnosti. Preto niet sa čomu diviť, že nás sprevádza už toľko storočí a pravdepodobne ešte dlho bude. A takisto sa nemôžeme čudovať, že drevená architektúra je taká obľúbená v Škandinávii a v nemecky hovoriacich krajinách západnej Európy. Nejde len o návrat k prírode a pôvodným hodnotám, ale ľudia, ktorí sa rozhodnú pre takéto bývanie, tak demonštrujú aj svoju túžbu bývať v príťažlivom a pohodovom prostredí, šetria energiou a aj životné prostredie.

Drevo v stavebníctve


O všetko pekné sa treba starať

35913

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Niektoré konštrukcie si drevo doslova vyžadujú vďaka jeho vlastnostiam. Ideálne je napríklad na zhotovenie strešných konštrukcií budov s vlhkostným režimom (v plavárňach, športových halách), neodmysliteľné je v sakrálnych stavbách, ale aj v budovách určených napríklad na rekreáciu. Nám sú však bližšie stavby, v ktorých žijeme. Rodinné či bytové domy na báze dreva nám za určitých predpokladov dokážu ušetriť aj energiu na vykurovanie. Takisto sú bezkonkurenčne najrýchlejším spôsobom výstavby, keďže montované drevodomy z prefabrikovaných dielcov sú hotové za niekoľko týždňov. Ak ponecháme prírodný vzhľad dreva na fasádach či v rámci celej konštrukcie stavby, estetický náboj je zaručený. Vždy však existuje to známe „ale“. Všetky dobré vlastnosti dreva treba zachovávať, pretože bez našich zásahov by sa postupne strácali a spolu s nimi aj čaro, ktoré nám dokáže tento materiál sprostredkovať.

Nepriatelia dreva


O všetko pekné sa treba starať

35914

Je ich niekoľko a sú naozaj zdatní. Poveternostné vplyvy, biologickí škodcovia, huby a plesne, požiar a aj neodborná manipulácia pri stavbe či nedodržanie projektových zásad môžu výrazne ovplyvniť životnosť a funkčnosť tohto materiálu. Počasie a poveternostné vplyvy spôsobujú drevu problémy najmä pôsobením vlhkosti, slnečného žiarenia i UV žiarenia a vietor prináša do konštrukcií nečistoty a prachové častice. Oheň bol vždy nepriateľom dreva a v prípade drevostavieb a drevených prvkov v architektúre je ním stále, kým existujú čo i len najmenšie predpoklady na vznik a pôsobenie jeho deštruktívnych účinkov. Biologickí škodcovia – drevokazný hmyz, huby a plesne sa určite vyskytnú všade tam, kde im v tom človek nezabráni. Často však prispieva k budúcim problémom s drevom aj sám stavebník svojou, niekedy až nadmernou, úmyselnou i neúmyselnou, iniciatívou. Všetkému sa však dá minimálne predchádzať a často aj účinne zabrániť.

Projekt a výber – základ úspechu


O všetko pekné sa treba starať

35909

Životnosť drevených stavieb a drevených doplnkov do značnej miery závisí od projektového riešenia, použitých materiálov a zručnosti a profesionality majstrov. Kvalitný projekt minimalizuje možnosť poškodenia dreva hubami a hmyzom, potláča negatívne účinky vody, vlhkosti, slnečného a UV žiarenia, emisií a takisto obmedzuje vznik požiaru. Výber materiálu je dôležitý s ohľadom na všetky spomenuté skutočnosti. V konkrétnom prostredí, kde sa stavba nachádza, môžu mať spomínaní nepriatelia dreva rôznu silu a účinnosť a tomu treba prispôsobiť aj výber druhu dreviny a drevených výrobkov. Už len samotná tvrdosť a hustota drevnej hmoty môžu výrazne eliminovať účinky viacerých škodcov. Takisto treba dávať pozor na vstupnú kvalitu dreva, aby už náhodou nebolo napadnuté, poškodené, s nadbytočnou vlhkosťou a pod. Rovnako dôležitá je kvalita spojovacích materiálov a pri realizácii projektu netreba zanedbať ani predpísaný druh, spôsob a rozsah hydroizolácie a tepelnej izolácie.
Konštrukčné prvky z dosiek a hranolov možno vyrobiť z ihličnatých aj listnatých drevín. Dôležité sú ich fyzikálne a mechanické vlastnosti. Vybrať si môžeme z domácich aj zahraničných druhov. Odolnosť a trvanlivosť by mali byť najdôležitejšie.


Prirodzená odolnosť niektorých známych drevín proti drevokazným hubám


Trieda trvanlivosti


Názov dreviny


Listnatý/ihličnatý


Hustota (kg/m3)


1 veľmi trvanlivé


tík

L

680


1 – 2


agát

L 740

2 trvanlivé


dub, gaštan, tuja

L,L,I 710, 590, 370

3 stredne trvanlivé


orech

L 670

3 – 4


borovica, smrekovec

I 520, 600

4 málo trvanlivé


brest, smrek, jedľa

L,I,I 650, 460, 460

5 netrvanlivé


buk, hrab, javor, lipa, topoľ

L,L,L,L,L 710, 800, 640, 540, 440

Potrebná je aj chémia


O všetko pekné sa treba starať

35918

Nielen výber toho správneho materiálu je však zárukou dlhodobej životnosti. Prax ukázala opodstatnenosť používania chemických prostriedkov na prevenciu i ošetrenie dreva nielen vtedy, ak už bolo poškodené alebo napadnuté. Huby sú obľúbenejšie určite v lese ako na našich drevostavbách či doplnkoch v exteriéri alebo interiéri. V praxi sa proti nim používajú fungicídy. Hmyz by mali naopak odpudiť insekticídy. Medzi chemické prostriedky na ochranu dreva zaraďujeme aj tzv. retardéry horenia. Sú to látky, ktoré zabraňujú alebo eliminujú či odďaľujú pôsobenie ohňa. Negatívne účinky poveternostných vplyvov dokážu zasa obmedziť špeciálne nátery, ktoré sú takisto dostupné na trhu. Aj v tejto oblasti je dobrá rada odborníka nad zlato. Podľa jednotlivých tried trvanlivosti a ohrozenia by sme mali vedieť dopredu určiť, čo nás môže čakať, a drevené prvky preventívne ošetriť vhodnými nátermi. Dôležitý je aj výber ekologicky prijateľnej chemikálie s požadovanými účinkami.

Prevencia a ošetrenie


O všetko pekné sa treba starať

35917

Odborníci odporúčajú drevo najprv napustiť špeciálnym ochranným napúšťadlom, ktoré samo osebe zabraňuje znehodnocovaniu materiálu. Výber konkrétneho prostriedku musí vychádzať z konkrétnej triedy ohrozenia hmyzom, hubami či plesňou. Rovnako dôležitá je ochrana protipožiarnymi retardérmi. Sú to ohňovzdorné látky, ktoré buď obmedzujú prístup kyslíka, nevyhnutného pri horení (napríklad vodné sklo), alebo riedia horľavé plyny, či izolujú drevo od vonkajšieho tepelného zdroja. Ošetrenie dreva proti poveternostným vplyvom je aktuálne v exteriéri. UV žiarenie, dážď, prachové častice a emisie sú tiež častými nepriateľmi, preto treba drevo proti nim chrániť alkydovými, akrylátovými, polyuretánovými, prípadne olejovými nátermi, ktoré zvyšujú jeho odolnosť. Tieto nátery po vyschnutí vytvárajú na povrchu dreva matné, polomatné, pololesklé alebo lesklé filmy s rôznymi stupňami krivosti, odolnosti a farebného odtieňa.


O všetko pekné sa treba starať

35916

V interiéri sa používajú nátery chrániace drevo najmä pred mechanickým poškodením, s vhodnou tvrdosťou, odolnosťou proti oderu a rovnako aj s protišmykovou úpravou na parkety či drevené schody. Ak už však stojíme v obchode a vyberáme vhodný prostriedok na chemické ošetrenie dreva alebo vhodné nátery, musíme mať na pamäti aj ekologickú stránku tohto zásahu. Najdôležitejšie je to pri interiérových úpravách. Problémy by mohli nastať nielen u alergikov, ale aj u zdravých užívateľov. Súčasný trh už síce ponúka ekologické produkty, ale niektoré látky obsiahnuté v nich nám môžu predsa len pri špecifických podmienkach spôsobiť problémy. Veď nakoniec naši predkovia takisto nemali k dispozícii dnešnú chémiu a dokázali udržať svoje drevenice používaním čisto prírodných náterov a tmelov v skvelej kondícii desaťročia i dlhšie.
Aké sú hlavné zásady estetickej, funkčnej a stabilnej drevostavby? • kvalitný projekt


 • výber vhodnej dreviny pre danú lokalitu a charakter stavby


 • profesionálna realizácia


 • vhodné spojovacie materiály a izolácia


 • chemická úprava vstupného materiálu


 • vhodné chemické ošetrenie proti biotickým škodcom


 • ochrana proti požiaru retardérmi horenia


 • estetická povrchová úprava tmelmi, transparentným alebo farebným lakom, farbami


Konečná cena prostriedkov na chemickú ochranu a ošetrenie dreva je relatívna. Závisí od viacerých faktorov, ktoré ovplyvňujú druh i množstvo potrebných náterov.

Chemická ochrana

retardéry horenia sa nanášajú len raz, netreba ich obnovovať – konzultujte s odborníkmi

 • ich výdatnosť na m2


 • triedu odolnosti proti ohňu


 • koľko vrstiev treba naniesť


povrchové nátery a laky – konzultujte s odborníkmi

 • ich výdatnosť na m2


 • odolnosť, resp. tvrdosť proti oderu a mechanickému poškodeniu


 • odolnosť proti vlhkosti, slnečnému a UV žiareniu


 • farebnú stálosť


 • koľko vrstiev treba naniesť

Kategória: Materiály
Tagy: drevenica drevo drevostavba ochrana dreva stavba
Zdieľať článok

Diskusia