Odborné informácie nielen pre projektantov a stavebníkov – Wienerberger Forum 2014

04. 03. 2014 Zdieľať

Druhý ročník podujatia pre odbornú verejnosť v réžii Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o., potvrdil svoju kvalitu. Niekoľko stoviek projektantov, architektov, stavebných firiem a ďalších odborníkov z oblasti stavebníctva z celého Slovenska si prišlo vypočuť pestré pásmo prednášok na aktuálne témy z oblasti navrhovania a realizácie stavieb.

Zameranie na rôzne aktuálne otázky, konkrétne riešenia, príklady z praxe, ako aj rozsiahle odborné znalosti prednášajúcich – boli hlavnými ťahákmi, ktoré zaplnili prednáškové sály v troch slovenských mestách (Prešov, Žilina a Bratislava) na prelome januára a februára. Možnosť získať nové informácie pritiahla nielen architektov, projektantov a realizátorov, ale aj predajcov stavebných materiálov a študentov.


Dokladom úrovne podujatia bola aj vysoká účasť vo všetkých troch mestách (na obr. Bratislava).

Dokladom úrovne podujatia bola aj vysoká účasť vo všetkých troch mestách (na obr. Bratislava).
Wienerberger – Slovenské tehelne, s. r. o.

Wienerberger fórum, ako už naznačuje jeho názov, je efektívnou platformou pre odborníkov z oblasti stavebníctva na výmenu skúseností a poznatkov. Koncept podujatia je postavený nielen na samotných odborných prednáškach. Cieľom je aj vyzvať účastníkov k diskusii o ich každodenných skúsenostiach z praxe, či už s prednášajúcimi, alebo s kolegami.

Témy nabádajú na diskusiu

Organizátori si tradične dávajú záležať na výbere tém. Tie sú podľa nich jedným z kľúčov k úspechu tohto podujatia. „Považujeme za dôležité upozorniť na niektoré významné témy, ktoré ovplyvňujú bežnú prax hlavne v oblasti navrhovania stavieb. Zároveň sa snažíme tieto témy podávať čo najzaujímavejšie. Účastníci fóra majú možnosť na jednom mieste v priebehu pár hodín získať konkurenčnú výhodu v podobe kvalitných a užitočných informácií,“ poukazuje na silné stránky podujatia Ing. Gabriel Szöllösi, produktový technik spoločnosti Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o.

Účastníci aktuálneho ročníka odchádzali spokojní. Pochvaľovali si najmä dynamiku prednášok, vedomosti prednášajúcich, ako aj orientáciu na konkrétne príklady z navrhovania a realizácie stavieb v Slovenskej a Českej republike.

Predstavenie tém v skratke

Tepelná ochrana budov dostala priestor aj v tomto ročníku. G. Szöllösi upozornil, že aktuálne i výhľadové požiadavky na minimálne tepelnoizolačné vlastnosti stavebných konštrukcií môžu byť nedostatočné v snahe o splnenie ďalšieho kritéria, a to kritéria maximálnej mernej potreby tepla na vykurovanie. V tejto súvislosti vyzdvihol význam kvalitného riešenia konštrukčných detailov. V prednáške odzneli i ďalšie témy, ako 20 rokov vývoja tehál Porotherm na Slovensku a poznatky z testovania tehál Porotherm T Profi plnených minerálnou vlnou pri styku s vodou.


Netradičná prednáška na tému statika murovaných konštrukcií v podaní Ing. Petráška

Netradičná prednáška na tému statika murovaných konštrukcií v podaní Ing. Petráška
Wienerberger – Slovenské tehelne, s. r. o.

Statika so zameraním na murované konštrukcie bola témou dvoch prednášok v podaní firemného statika Ing. Iva Petráška. Obe prednášky boli pritom bohato ilustrované na príkladoch z praxe. Prvá prednáška bola predstavením novej verzie softvéru Porotherm 2014 určeného na navrhovanie murovaných konštrukcií, ktorý môže byť pre statikov veľkým pomocníkom. Druhá bola venovaná zaujímavému riešeniu soklového muriva.

Prednáška na tému stavebná akustika v podaní Ing. Antonína Horského bola zameraná hlavne na legislatívne zmeny v navrhovaní budov z hľadiska akustických požiadaviek, ako aj na poznatky o miere vplyvu omietok a zatepľovacích systémov na nepriezvučnosť.

Z hľadiska ekonomiky hrubej stavby zaujala krátka analýza použitia doplnkových tehál na príklade stavby rodinného domu. Kalkulácia jednorazových nákladov a budúcich úspor jednoznačne hovorila v prospech používania doplnkových tehál.


Praktická ukážka použitia roletových prekladov Porotherm VARIO nad rohovým oknom.

Praktická ukážka použitia roletových prekladov Porotherm VARIO nad rohovým oknom.
Wienerberger – Slovenské tehelne, s. r. o.

Vítanou vsuvkou bola praktická ukážka použitia roletových prekladov Porotherm
VARIO nad rohovým oknom, ktorú predviedli aplikační technici. Na záver podujatia bolo spestrením losovanie o darčekový poukaz na víkendový pobyt pre dve osoby.

„Séria prednášok pod hlavičkou Wienerberger Fórum 2014 je za nami. Dúfam, že sa stane dobrým odrazovým mostíkom pre ďalšiu spoluprácu s našimi partnermi, ako aj do tohtoročnej stavebnej sezóny,“ zhrnul na záver G. Szöllösi.

Viac informácií nájdete na www.wienerberger.sk

V prípade otázok kontaktujte:

Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o.
Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce
Infolinka: 0850 111 283
Telefón: +421 (37) 640 90 61
www.wienerberger.sk

Kategória: Materiály
Zdieľať článok