Pasívny dom z Ytongu – komfortné, zdravé a úsporné bývanie

17. 06. 2016 Zdieľať

Pasívne domy sa u nás stavajú už viac ako desať rokov. Minimálne prevádzkové náklady a zdravé vnútorné prostredie – to sú najčastejšie výhody, ktoré oceňujú ich majitelia. Stavebný systém Ytong sa pri tejto výstavbe používa od samého začiatku. Môžete tak ťažiť zo skúseností firiem a investorov. Veľa cenných poznatkov a rád vám poskytnú aj technickí poradcovia priamo v Ytongu. Inšpirujte sa napríklad týmto projektom rodinného domu a radami tých, ktorí sa podieľali na jeho úspešnej realizácii.

Projekčná kancelária, ktorá stojí za návrhom tohto domu, sa zameriava na stavby s minimálnymi prevádzkovými nákladmi a zdravým vnútorným prostredím. Uprednostňujú prírodné, ekologické materiály a technológie a je členom Centra pasívneho domu, rovnako ako výrobca systému Ytong. Svoj prístup k otázkam ekológie a zdravia vyjadrili v Ytongu aj Environmentálnym vyhlásením, ktoré obsahuje všetky dôležité údaje o vplyve výrobu aj životného cyklu stavebných komponentov na životné prostredie. Z nich jednoznačne vyplýva, že tento materiál zodpovedá nielen súčasným nárokom na zdravie, energetickú úsporu a ekológiu, ale aj trendu budúceho vývoja v stavebníctve.

Pasívny dom z Ytongu – komfortné, zdravé a úsporné bývanie
Xella Slovensko, spol. s r. o.

Ako sa v pasívnych domoch žije?

Názory a ohlasy užívateľov a majiteľov pasívnych rodinných domov sú z drvivej väčšiny pozitívne, niektorí sa stali doslova fanúšikmi svojich obydlí. Ing. Petr Mareček, technický poradca Ytongu, ktorý túto realizáciu riešil na strane výrobcu stavebného materiálu, je v kontakte so zákazníkmi aj po niekoľkých rokoch od dokončenia a zaujíma sa o ich skúsenosti. „Priaznivo je hodnotená predovšetkým kvalita vnútorného prostredia budovy. Výhodou je rovnomerná teplota v celom obydlí, vysoká tepelná zotrvačnosť, vďaka ktorej ani trojdňový výpadok dodávky elektrickej energie nespôsobí pokles vnútornej teploty o viac ako dva stupne Celzia,“ uvádza svoje poznatky.

Pasívny dom z Ytongu – komfortné, zdravé a úsporné bývanie
Xella Slovensko, spol. s r. o.

Systém Ytong – riešenie odporúčané špecialistami na pasívnu výstavbu

Autor projektu rodinného domu Ing. arch. Mojmír Hudec odporúča pri pasívnej výstavbe realizáciu zo systému Ytong, pretože sa mu toto riešenie osvedčilo v praxi už veľakrát. „Murivo z Ytongu má dobré izolačné vlastnosti, zhodné vo všetkých smeroch, pri obvodových stenách sa lepšie redukujú tepelné mosty. Tvárnice sú presné a ľahké, veľmi dobre sa s nimi pracuje, vyžadujú spojenie len tenkou vrstvou lepidla. Umožňujú ľahké rezanie, vŕtanie, drážkovanie a podobne. Murivo odpúšťa aj drobné prehrešky, ktoré sa bežne na stavbách vyskytujú“, uvádza zo svojich skúseností.

Pasívny dom z Ytongu – komfortné, zdravé a úsporné bývanie
Xella Slovensko, spol. s r. o.

Kam smeruje budúcnosť pasívnej výstavby

Posledné roky vývoja v stavebníctve priniesli ďalšie zlepšenia tepelnoizolačných vlastností. Vďaka tomu je už dnes možné stavať pasívne domy aj bez dodatočného zateplenia. S poslednou novinkou Ytongu, Lambdou YQ, je hodnota súčiniteľa prestupu tepla U = 0,076 W/Km2. „Murivo pasívneho domu musí vykazovať nielen potrebný tepelný odpor, ale mať aj potrebnú hmotnosť, aby odolávalo letnému prehrievaniu a tým eliminovalo energeticky veľmi náročné chladenie. Rodinné domy postavené technológiou jednovrstvového muriva v pasívnom štandarde môžu stavebníkovi priniesť výrazné úspory. Tieto budovy už dnes spĺňajú kritériá na výstavbu v roku 2020. Účty za energie okolo 670 € na 140 m2 úžitkovej plochy ročne už nie sú nereálne, ale stali sa reálnou a preverenou skutočnosťou,“ uvádza k súčasnému trendu v pasívnej výstavbe Ing. Mareček.

Pasívny dom z Ytongu – komfortné, zdravé a úsporné bývanie
Xella Slovensko, spol. s r. o.

Autor projektu: Ing. arch. Mojmír Hudec, ateliér Elam
Realizácia: 2013
Merná potreba tepla na vykurovanie: podľa TNI 20 kWh / m2rok
Úžitková plocha: 161,9m2
Vykurovanie a vetranie: rekuperačná jednotka s dohrevom vzduchu a s akumulačnou nádržou so zemným výmenníkom; na streche sú umiestnené solárne kolektory napojené na akumulačnú nádrž; doplnkovým zdrojom vykurovania sú kozubové kachle
Príprava teplej vody: teplá voda sa odoberá z akumulačnej nádrže

Zdroj: Ytong

Kategória: Materiály
Zdieľať článok