Tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla

15. 11. 2013 Zdieľať

R alebo inak tepelný odpor je schopnosť materiálu zadržať teplo. U alebo inak súčiniteľ prechodu tepla je vlastne prevrátenou hodnotou tepelného odporu R...

R alebo inak tepelný odpor je schopnosť materiálu zadržať teplo. Závisí od hrúbky materiálu a tepelnej vodivosti λ, teda od schopnosti materiálu viesť teplo. Čím je tepelný odpor konštrukcie vyšší, tým má lepšie tepelnoizolačné schopnosti. Opačne to platí pri hodnote λ. Čím je nižšia, tým sú tepelnoizolačné vlastnosti materiálu lepšie

U alebo inak súčiniteľ prechodu tepla je vlastne prevrátenou hodnotou tepelného odporu R. Preto, čím je jeho hodnota nižšia, tým má materiál či konštrukcia lepšie tepelnoizolačné vlastnosti.


Skrátená a upravená tabuľka podľa normy STN 73 0540-2: 2013, platnej od 1. 1. 2013, *odporúčaná hodnota – požadovaná po roku 2015, **cieľová odporúčaná hodnota – požadovaná po roku 2020

Skrátená a upravená tabuľka podľa normy STN 73 0540-2: 2013, platnej od 1. 1. 2013, *odporúčaná hodnota – požadovaná po roku 2015, **cieľová odporúčaná hodnota – požadovaná po roku 2020

Skrátená a upravená tabuľka podľa normy STN 73 0540-2: 2013, platnej od 1. 1. 2013, *odporúčaná hodnota – požadovaná po roku 2015, **cieľová odporúčaná hodnota – požadovaná po roku 2020


Skrátená a upravená tabuľka podľa normy STN 73 0540-2: 2013, platnej od 1. 1. 2013, *odporúčaná hodnota – požadovaná po roku 2015, **cieľová odporúčaná hodnota – požadovaná po roku 2020

Skrátená a upravená tabuľka podľa normy STN 73 0540-2: 2013, platnej od 1. 1. 2013, *odporúčaná hodnota – požadovaná po roku 2015, **cieľová odporúčaná hodnota – požadovaná po roku 2020

Skrátená a upravená tabuľka podľa normy STN 73 0540-2: 2013, platnej od 1. 1. 2013, *odporúčaná hodnota – požadovaná po roku 2015, **cieľová odporúčaná hodnota – požadovaná po roku 2020

Kategória: Materiály
Tagy: tepla
Zdieľať článok