Z akých materiálov si postaviť rodinný dom?

07. 06. 2017
Zdieľať

Rozhodnutie, aký stavebný materiál pri stavbe rodinného domu zvoliť, patrí nepochybne k tým kľúčovým. Na výber máte dva základné prístupy – jednovrstvové konštrukcie, v rámci ktorých spĺňa všetky nevyhnutné vlastnosti jedna vrstva murovacieho materiálu, alebo viacvrstvové. Pri nich tvorí obvodovú stenu viacero materiálov, ktorých kombinovaním sa dosahujú potrebné parametre.

Ak plánujete výstavbu rodinného domu, musíte zohľadniť požiadavky aktuálne platnej tepelnotechnickej normy STN 73 0540-2:2012, na základe ktorej musia byť všetky novostavby na Slovensku od januára 2016 ultranízkoenergetické (pre vonkajšie steny U = 0,22 W/(m2 . K)). Od januára 2021 však budú požiadavky ešte prísnejšie, v dôsledku čoho sa u nás budú môcť stavať len budovy s takmer nulovou spotrebou energie (pre vonkajšie steny U = 0,15 W/(m2 . K)). Rozdiely v nákladoch na stavbu týchto dvoch typov domu predstavujú asi 10 až 15 %, odborníci však odporúčajú už teraz investovať do domu s lepšími tepelnotechnickými parametrami, a tým výrazne ušetriť na prevádzkových nákladoch.  

Výrobcovia murovacích materiálov v súčasnosti ponúkajú ucelené systémy, v rámci ktorých v ich sortimente nájdete materiál od základov po strop, resp. až po komín a strechu. 


Z akých materiálov si postaviť rodinný dom?

1978679
isifa/shutterstock

V jednej vrstve

Na sprísňujúce sa tepelnotechnické požiadavky, samozrejme, reagujú aj výrobcovia stavebných materiálov. V ich sortimente v súčasnosti nechýbajú tvarovky, ktoré umožňujú dosiahnuť požadované parametre (vrátane tepelnoizolačnej schopnosti) ultranízkoenergetických aj pasívnych budov už jednou vrstvou obvodového muriva (s hrúbkou okolo 44 až 50 cm). Stavba domu je v takomto prípade jednoduchšia, menej prácna a v konečnom dôsledku i lacnejšia a ocenia ju aj tí, ktorí sa rozhodli pre svojpomocnú výstavbu. Takéto riešenie však môže so sebou priniesť určité obmedzenia pri návrhu rodinného domu, resp. niektorých detailov (v prípade ktorých môže byť náročné odstrániť tepelné mosty). 

Aby spĺňali parametre stanovené normou, vypĺňajú sa dutiny najmodernejších typov brúsených pálených tehál tepelnou izoláciou (minerálnou vlnou alebo polystyrénom), čo so sebou prináša nielen mimoriadne tepelnoizolačné vlastnosti, ale aj ďalšie plusy, akými sú ochrana izolácie pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi či mechanickým poškodením. Požiadavky na obvodové steny ultranízkoenergetických i pasívnych domov spĺňajú v jednej vrstve aj pórobetónové tvárnice, v prípade ktorých sa lepšie izolačné vlastnosti dosahujú vyšším podielom uzavretých vzduchových bublín.

Viacvrstvové konštrukcie

Iný prístup pri výstavbe rodinného domu predstavujú viacvrstvové konštrukcie pozostávajúce z rozličných materiálov, ktorých kombinovaním sa dosahujú želané parametre. Na takomto princípe sú založené tzv. sendviče, v rámci ktorých je nosnou úlohou tvaroviek v obvodových stenách preniesť zaťaženie a akumulovať teplo a potrebný tepelný odpor zabezpečí vrstva tepelnej izolácie na vonkajšej strane. K hlavným plusom tohto riešenia patrí možnosť presne dimenzovať jednotlivé prvky konštrukcie podľa individuálnych potrieb a optimálne využiť prednosti zvolených materiálov, ako aj komfortne vyriešiť tepelné mosty i v prípade zložitejších stavieb.

Na jednej strane tak viacvrstvové konštrukcie umožňujú väčšiu kreativitu pri návrhu rodinného domu, na druhej strane to však so sebou prináša náročnejšiu projektovú prípravu a následne aj stavbu. Hoci môže byť materiál pri využití tohto typu konštrukcie lacnejší ako v prípade jednovrstvového muriva, treba počítať s vyššou prácnosťou, čo cenu stavby navýši a zároveň predĺži aj celkový čas výstavby.

Tento systém sa uplatňuje napríklad pri murovaní z vápenno-pieskových tvárnic, no použiť ho, samozrejme, možno aj pri pálených tehlách alebo pórobetónových tvárniciach s menšou hrúbkou. Výhodou takéhoto riešenia je aj maximálne využitie vnútorného priestoru (pri použití vápenno-pieskových tvárnic si vystačíte s hrúbkou už 17,5 cm). Na princípe viacvrstvovej konštrukcie sú založené aj konštrukčné systémy montovaných stavieb, ktorých skladba závisí od konkrétneho výrobcu. 

MUROVACIE MATERIÁLY

Pálené tehly

Vypaľovaním získava tehla pevnosť a stabilný rozmer. Ide o prírodný materiál s vynikajúcimi zvukovoizolačnými vlastnosťami a prakticky neobmedzenou životnosťou, ktorý možno recyklovať. Tehlové murivo umožňuje optimálnu difúziu vodných pár, čím sa predchádza vzniku plesní a zabezpečuje sa zdravé bývanie.  

Pórobetónové tvárnice

Nosnou výhodou pórobetónu je jeho homogenita – všetky prvky majú rovnaké zloženie, čím sa predchádza vzniku tepelných mostov v mieste napojenia rôznych materiálov. Materiál sa vyznačuje nízkou hmotnosťou i prácnosťou – dá sa dobre rezať i sekať. K jeho prednostiam patria dobré tepelnoizolačné vlastnosti, vzduchová nepriepustnosť a nízky difúzny odpor.

Vápenno-pieskové tehly 

Vyrábajú sa z prírodných materiálov – vápna, piesku a vody, sú ťažké a tvrdé. Vyznačujú sa vysokou pevnosťou, výbornými akustickými vlastnosťami a vysokou tepelnou akumuláciou, čo so sebou prináša stabilnú vnútornú teplotu v zime aj v lete. Predstavujú ideálne riešenie v prípade, ak chcete maximalizovať vnútorný priestor. 

Murovací materiál tvorí približne 10 % z celkovej ceny stavby. Materiál použitý na hrubú stavbu výrazným spôsobom ovplyvňuje kvalitu bývania, pri jeho výbere preto nešetrite.

Teplota vzduchu počas murovania nesmie klesnúť pod –5 °C.

Na murovanie môžete použiť murovaciu maltu so zimnou úpravou alebo murovaciu penu.

JEDNOVRSTVOVÉ MURIVO


Z akých materiálov si postaviť rodinný dom?

1978627

HELUZ FAMILY 50 2in1 

Brúsená tehla na obvodové 
a vnútorné murivo
Rozmery (d. × š. × v.): 247 × 500 × 249 mm
Hmotnosť: 20 kg/ks
Spotreba: 16 ks/m2
Súčiniteľ prechodu tepla (U): 0,11 W/(m2 . K)
Vyplnením dutín polystyrénom sa podstatne zvýšili tepelnoizolačné vlastnosti pri zachovaní paropriepustnosti.
www.heluz.sk


Z akých materiálov si postaviť rodinný dom?

1978645
Leier Baustoffe SK, s.r.o.

LEIERPLAN 44 ISO+

Brúsená tehla plnená grafitovým polystyrénom, murovanie na penu LeierFIX alebo na maltu na tenké škáry
Rozmery (d. × š. × v.): 250 × 440 × 249 mm
Hmotnosť: 16,6 kg/ks
Spotreba: 16 ks/m2
Súčiniteľ prechodu tepla (U): 0,15 W/(m2 . K)
Výhodou brúsených tehál je ich geometria založená na systéme pero + drážka. Tá umožňuje murovanie bez malty v zvislej škáre, čím sa znižuje spotreba omietok.
www.leier.sk


Z akých materiálov si postaviť rodinný dom?

1978629

POROTHERM 44 T PROFI

Brúsená tehla plnená minerálnou vlnou, vhodná na zhotovenie nosných 
obvodových stien
Rozmery (d. × š. × v.): 
248 × 440 × 249 mm
Hmotnosť: 18,7 kg/ks
Spotreba: 16 ks/m2
Súčiniteľ prechodu tepla (U): 
0,16 W/(m2 . K)
Minerálna vlna vnútri tehly je chránená hydrofobizáciou, je teda nenasiakavá a nepohlcuje žiadnu vzdušnú vlhkosť.
www.wienerberger.sk


Z akých materiálov si postaviť rodinný dom?

1978631

YTONG LAMBDA YQ P2-300

Pórobetónová tvárnica umožňuje presné kladenie a rýchlu výstavbu. 
Rozmery (d. × š. × v.): 
450 × 249 × 499 mm
Hmotnosť: 25,16 kg/ks
Spotreba: 8 ks/m2
Súčiniteľ prechodu tepla (U): 
0,161 W/(m2 . K)
Ľahké rezanie a opracovateľnosť umožňujú vytvárať z tvárnic atypické formáty a jednoducho ich upraviť podľa potreby.
www.xella.sk

PRESNÉ A RÝCHLE MUROVANIE

Výstavbu murovaného rodinného domu značným spôsobom zjednodušuje murovanie na tenkú ložnú škáru, ktoré je mimoriadne presné a rýchle. Takýmto spôsobom môžete lepiť nielen pórobetónové tvárnice a vápenno-pieskové tehly, ale aj brúsené keramické tehly. Na výber máte dve základné možnosti – špeciálnu stavebnú tenkovrstvovú maltu (lepidlo) alebo murovaciu penu. Tvárnice sa pri takomto spôsobe murovania lepia len vo vodorovnom smere, zvislý spoj zabezpečuje systém pero + drážka (jednotlivé bloky sa do seba zasunú, vďaka čomu netreba v zvislej škáre použiť maltu).

Murovanie je tak v porovnaní s tradičným postupom o 30 až 50 % rýchlejšie. Lepenie na tenkovrstvovú maltu možno realizovať kontaktne (na rebrá tehál) alebo celoplošne (na celú ložnú plochu). Ešte úspornejšiu alternatívu predstavuje použitie murovacej peny, ktorá sa nanáša priamo z balenia, a teda nevyžaduje prípravu malty ani použitie miešačky.  


Murovanie na tenkú škáru proces murovania výrazne zjednodušuje. Úpravu polohy stavebného prvku možno urobiť do 8 minút od nanesenia lepiacej malty.

Murovanie na tenkú škáru proces murovania výrazne zjednodušuje. Úpravu polohy stavebného prvku možno urobiť do 8 minút od nanesenia lepiacej malty.
KM Beta


Murovacia polyuretánová pena sa aplikuje priamo z dózy, čo zjednodušuje aplikáciu a zároveň značným spôsobom šetrí čas.

Murovacia polyuretánová pena sa aplikuje priamo z dózy, čo zjednodušuje aplikáciu a zároveň značným spôsobom šetrí čas.
Wienerberger


Murovacia polyuretánová pena sa aplikuje priamo z dózy, čo zjednodušuje aplikáciu a zároveň značným spôsobom šetrí čas.

Pri viacvrstvových konštrukciách nepodceňte tepelnotechnický návrh.

Spoľahnite sa preto na projektanta alebo odporúčania výrobcu stavebného systému. 

VIACVRSTVOVÉ KONŠTRUKCIE 

KMB SENDWIX P 1724

Murivo z vápenno-pieskových tehál SENDWIX 12DF-LD s kontaktným omietkovým systémom s polystyrénovou izoláciou, typ P1724 (v ponuke je viacero typov s rôznou hrúbkou muriva aj izolantu)
Celková hrúbka konštrukcie: 430 mm
Rozmery muriva (d. × š. × v.): 498 × 175 × 248 mm
Hmotnosť muriva: 24,4 kg/ks
Spotreba muriva: 8 ks/m2
Hrúbka tepelnej izolácie: 240 mm
Súčiniteľ prechodu tepla (U): 0,15 W/(m2 . K)
www.km-beta.sk


Z akých materiálov si postaviť rodinný dom?

1978637

Skladba: 
1 jednovrstvová omietka 
2 podkladový spojovací mostík
3 vápenno-piesková tehla KMB SENDWIX 12DF-LD s hrúbkou 175 mm
4 lepiaca a stierkovacia hmota
5 penový polystyrén s hrúbkou 240 mm
6 lepiaca a stierkovacia hmota + armovacia mriežka
7 penetračný náter 
8 šľachtená fasádna omietka

ATRIUM DIFUTECH CLIMA PASIV

Certifikovaná difúzne otvorená 
konštrukcia (zostavená z ekologických materiálov bez obsahu formaldehydu)
Celková hrúbka konštrukcie: 436 mm
Celková hrúbka tepelnej izolácie: 
400 mm
Súčiniteľ prechodu tepla (U): 
0,10 W/(m2 . K)
www.atrium-sk.sk


Z akých materiálov si postaviť rodinný dom?

1978633

Skladba:
1 biely náter  
2 štruktúrovaná tapeta  
3 sadrovláknitá doska s hrúbkou 15 mm
4 inštalačná predstena s hrúbkou 60 mm s tepelnou izoláciou Pure One hrubou 60 mm
5 parobrzdná doska s hrúbkou 12,5 mm
6 drevená nosná konštrukcia s hrúbkou 140 mm s tepelnou izoláciou Pure One hrubou 140 mm
7 drevený rošt s hrúbkou 80 mm s tepelnou izoláciou Pure One hrubou 80 mm
8 drevovláknitá doska s hrúbkou 120 mm
9 armovacia sieťka s tmelom
10 difúzne otvorený omietkový systém (biely)
11 smrekovcový zakladací prah s hrúbkou 140 mm

KOMÍNOVÉ SYSTÉMY

Bežnou súčasťou realizácie hrubej stavby rodinného domu je v súčasnosti aj zhotovenie komína. Vybrať si môžete keramické systémy s integrovanou šamotovou vložkou pre všetky typy palív a spotrebičov alebo komíny z prírodného vulkanického kameniva či betónu. V ponuke nájdete dvoj- alebo trojvrstvové varianty. Komínové systémy umožňujú prirodzené odvetranie spalín a odvod skondenzovaných vodných pár, dokonalá tesnosť zabezpečuje ich požiarnu odolnosť. Sopúchy sú ľahko prístupné a jednoducho sa čistia.

Na trhu sú však dostupné aj varianty, na ktoré možno napojiť viaceré spotrebiče či systémy, v ktorých možno viesť aj rozličné inštalácie. Súčasťou takéhoto komínového systému je izostatická vložka s hrdlovým spojom na pripojenie spotrebiča na tuhé palivá a dve izolačné šachty.

Kým jedna z izolovaných šácht v tvárnici je určená na odvod spalín od kondenzačného kotla prostredníctvom kovovej alebo plastovej rúry a na bezpečný a spoľahlivý prívod vzduchu do spaľovacej komory kotla, druhú šachtu možno využiť na vedenie inštalácií, napr. zo solárnych panelov zo strechy do zásobníka na ohrev vody. Táto šachta môže poslúžiť aj na vedenie vetrania z kúpeľní a toaliet alebo na odvod pár z digestora. 


Z akých materiálov si postaviť rodinný dom?

1978635

KOMÍNOVÝ SYSTÉM KOMBIGAS 

od spoločnosti Schiedel umožňuje napojiť na jedno komínové teleso kondenzačný kotol a spotrebič na tuhé palivo (kozub, resp. kozubové kachle) a súčasne viesť bežné inštalácie, napríklad zo solárnych panelov. www.schiedel.sk

TEXT: REDAKCIA
FOTO: ARCHÍV FIRIEM, ISIFA/SHUTTERSTOCK
ZDROJ: časopis Môj dom

Kategória: Materiály
Tagy: rodinný dom
Zdieľať článok

Diskusia