29. 03. 2006
Zdieľať

Pre viacpodlažné budovy, malé záhradné múriky alebo dodatočne vymurované priečky je spoločné to, že sú vyhotovené z tehál alebo tvaroviek a malty. Ako si aj vy môžte vyhotoviť želané murivo, to sa dozviete na nasledujúcich stranách.
Skrátka a dobre • Materiál:
  tehly alebo tvarovky, malta


 • Náradie:
  maltovnica, vodováha, miešací rotor, murárska lyžica, murárska kefa, murárska šnúra, murárske kladivo, murárska naberačka, murárska stierka


 • Obťažnosť:
  stredná


 • Namáhavosť:
  stredná


 • Časová náročnosť:
  asi 4 h / m3


Murovanie

49164

Murivo musí mať dostatočnú pevnosť a stabilitu, preto sa tehly spájajú spravidla cementovou maltou. Obyčajné tehly sa murujú s normálnou maltou, na murivo zo špeciálnych tvaroviek sa používa jemnejšia malta. Obyčajné malty si môžete buď kúpiť ako polotovar, alebo si ich svojpomocne namiešať. Každý múr sa musí osadzovať na nosnom podklade, a to či už z betónu alebo nosného muriva. Jednou zo základných požiadaviek pri tvorbe akéhokoľvek stavebného diela je jeho zabezpečenie pred škodlivými účinkami vody a vlhkosti. Súhrn týchto ochranných opatrení nazývame hydroizoláciou alebo izoláciou proti vode a vlhkosti.

Hydroizoláciu muriva zabezpečíme tak, že na nosný podklad položíme hydroizolačný asfaltový pás, ktorý sa vyrába v rôznych vyhotoveniach.


Murovanie

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

49161

Zvlhčovanie

Obyčajné murovanie si na nasledujúcich stránkach predvedieme s pozdĺžne dierovanými tehlami, čo však platí aj pre ostatné tvarovky a vápennopieskové tehly, vyľahčené betóny a betóny, ako aj pórobetón. Podklad pred začatím práce dôkladne vyčistite, odstráňte zvyšky prachu, olejov a špiny. Pred nanesením malty podklad navlhčite, a to pri málo nasiakavom podklade a studenom počasí menej, pri nasiakavom podklade a teplom, suchom počasí viac. Navlhčenie zabezpečí kvalitné spojenie malty s podkladom a zabráni príliš rýchlemu vsiaknutiu zámesovej vody.

Nanášanie malty

Pomocou murárskej lyžice teraz nanášajte vrstvy malty. Pri pozdĺžne dierovaných tehlách musí mať malta správnu konzistenciu. Príliš riedka malta by sa totiž mohla úplne stratiť v dierovaných otvoroch tehál.

Osadzovanie tehál


Murovanie

49162

Potom tehly osadzujte do maltového lôžka a priklepnite ich pomocou rúčky murárskej lyžice alebo kladiva do správnej polohy. Tehla by sa mala do malty vnoriť, malta by teda nemala byť príliš suchá, lebo by medzi maltou a tehlou nevzniklo dostatočné spojenie. Príliš suchú maltu musíte odstrániť a nahradiť čerstvou.

Osadzujte viacero tehál za sebou. Potom môžete vyplniť zvislé medzery medzi tehlami maltou, ktorú sem natlačíte pomocou murárskej lyžice. To je bežná metóda, ktorá sa používa pri tehlách väčšieho formátu.

Pri osadzovaní tehál menších formátov naneste maltu na bočnú stenu tehly ešte pred tým, ako ju položíte do maltového lôžka. Pred nanesením ďalšej vrstvy malty si podklad musíte znovu navlhčiť.

Malta sa na ložnú vodorovnú škáru nanáša a rozotiera o niečo prevýšene tak, aby po priklepnutí tehál bola asi 1,2 cm hrubá. Zvislá styčná škára by mala byť asi 1 cm hrubá. Pri murovaní by sme sa mali striktne pridržiavať týchto rozmerov, pri menších rekonštrukčných prácach nie sú menšie odchýlky príliš dôležité.

Veľkoformátové tehly so žliabkami sa na maltovú zálievku prirážajú natesno k sebe. Takto vzniknuté obojstranné žliabky sa dodatočne vyplnia maltovou zálievkou. Určité profilované tvarovky zapadajú presne jedna do druhej, a preto sa nemusia dostatočne zalievať maltovou zálievkou.

Bloky s dutinami alebo jednostranne uzatvorené tvarovky sa kladú vždy dutinami nadol. Ak potrebujete iba 10 cm hrubé murivo, odporúča sa použiť prefabrikované platne, ktoré sa spájajú veľmi jemnou špeciálne vyhotovenou maltou.

Murovanie pomocou veľmi jemných maltovinových zmesí

Presné stavebnicové tvarovky veľkých a malých formátov najčastejšie spájame pomocou veľmi jemných maltovinových zmesí. Táto malta, ktorá má už takmer lepidlový charakter, sa nanáša iba vo veľmi tenkých vrstvách a po sadnutí tvaroviek alebo blokov tvorí hrúbka vodorovných a zvislých styčných škár iba 1 mm. Táto maltovinová zmes sa používa najmä pri murovaní z pórobetónových tvaroviek.


Murovanie

49168

Jemnú maltovinovú zmes miešajte pomocou miešacieho rotora, kým nezostane hladká a bez hrudiek. Iná metóda miešania tu nie je vhodná. Táto maltovinová zmes má správnu konzistenciu vtedy, keď sa ryhy, ktoré po sebe zanecháva ozubená murárska stierka, do seba nezlievajú.

Osaďte najspodnejšiu vrstvu muriva do obyčajnej vápennocementovej malty. Tvarovky sa musia zvlhčovať iba pri veľkých horúčavách, prípadne treba postupovať podľa návodu výrobcu. Jemnú maltovinovú zmes potom nanášajte pomocou špeciálnej murárskej lyžice s tipizovanými rozmermi, ktoré sú totožné so šírkou vyrábaných tvaroviek. Pri menších prácach môžete použiť aj väčšiu ozubenú stierku (so 4 mm ozubením). Tvarovky, ktoré majú pero a drážku, potrebujú iba vodorovnú maltovinovú styčnú škáru, zvislé styčné škáry sa nemusia vypĺňať maltou.

Osadzovanie tvaroviek

Osaďte teraz tvarovky do maltového lôžka. Dotykom ruky sa presvedčíte, či nie je malta príliš suchá. Pri zatlačení prstom by mala byť malta poddajná a mäkká. Vyrovnajte tvarovku do správnej polohy pomocou gumenného kladiva. Malé nerovnosti a zvyšky malty môžete zarovnať pomocou hrubozrnného brúsneho papiera.

Praktická rada
Väčšina výrobcov špeciálnych veľmi jemných maltovinových zmesí poskytuje pri kúpe hotového výrobku veľmi podrobný návod na spracovanie, ktorý by ste si mali pri každom väčšom projekte pozorne preštudovať.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Zdieľať článok

Diskusia