Na čo si treba dať pozor pri kúpe fotovoltaickej elektrárne

29. 09. 2011
Zdieľať

Existuje celý rad kritérií, podľa ktorých možno porovnávať dostupné technológie. Vopred je nutné povedať, že do našich klimatických podmienok nie sú príliš vhodné fotovoltické články s najvyššou účinnosťou – napríklad koncentrátorové systémy sú výborné pre oblasť bez oblakov (púšte), v našich končinách by však využívali asi iba polovicu dopadajúceho slnečného žiarenia.

 

Najlepší pomer účinnosť / cena majú polykryštalické kremíkové články, ktoré sú v súčasnosti na trhu najrozšírenejšie a ich účinnosť sa pohybuje okolo 15 %. Ak máme obmedzenú plochu, na ktorú môžeme tieto panely umiestniť, potom predstavujú optimálnu voľbu.

Smerodajným kritériom pri rozhodovaní je cena fotovoltického panela za Wp. Najlacnejšie sú v súčasnosti tenkovrstvové panely, ich výrobné náklady sa už dostali pod magickú hranicu 1 USD za  Wp. Účinnosť týchto panelov je však v porovnaní s kryštalickými panelmi zhruba polovičná, v mnohých prípadoch aj hlboko pod 10 %. Otázka celkovej finančnej návratnosti systému je však zložitejšia, záleží totiž aj na ďalších komponentoch (najmä na striedači), type systému a podmienkach pripojenia do distribučnej siete.

 

Základné podmienky na realizáciu

Na prevádzkovanie fotovoltickej elektrárne je nutné získať povolenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). V prípade strešnej inštalácie nie je postup jednotlivých stavebných úradov jednotný – v niektorých prípadoch stačí len ohlásenie, inokedy stavebný úrad požaduje stavebné konanie. Za zjednotenie postupov stavebných úradov, a tým o podstatné sprehľadnenie situácie pre jednotlivých investorov, sa zasadzuje Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI). Na záver prevádzkovateľ slnečnej elektrárne podpíše obchodnú zmluvu s prevádzkovateľom distribučnej sústavy (ZSE, SSE alebo VSE), na základe ktorej distribučnej spoločnosti fakturuje vyrobenú energiu.


Solárne panely možno vhodne kombinovať a na inštaláciu využiť každú vhodnú plochu.

Solárne panely možno vhodne kombinovať a na inštaláciu využiť každú vhodnú plochu
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG


Solárne panely možno vhodne kombinovať a na inštaláciu využiť každú vhodnú plochu.

 

Pripojenie na sieť

Nie vždy máme možnosť využívať elektrickú energiu dodávanú zo siete. Napríklad pri chatách a chalupách na odľahlých miestach, záhradných domčekoch, hausbótoch, ale aj novostavbách na pozemkoch bez pripojenia na rozvodnú sieť môže byť výhodné napájanie elektrinou vyrobenou fotovoltickými panelmi na streche budovy. Ak je systém realizovaný bez pripojenia do siete, hovoríme o ostrovnom systéme (tzv. grid – off), kde sa všetka vyrobená elektrická energia spotrebuje v objekte. Systém je spravidla vybavený akumulátormi, ktoré umožňujú uloženie energie na neskoršiu spotrebu.

Fotovoltické systémy pripojené na rozvodnú sieť (grid – on) sa väčšinou neinštalujú z dôvodu nedostatku alebo nedostupnosti elektrickej energie, ako je to v prípade ostrovných systémov. Motívom je spravidla ekologický, dúfajme že v budúcnosti aj ekonomický prínos.


Inštalácia na strechu nesmie obmedziť funkčnosť strechy ani fotovoltických panelov, je preto nutné zveriť ju do rúk odborníkov a nespoliehať sa na svoju šikovnosť.

Inštalácia na strechu nesmie obmedziť funkčnosť strechy ani fotovoltických panelov, je preto nutné zveriť ju do rúk odborníkov a nespoliehať sa na svoju šikovnosť.
Conergy ČR

 

Výkupná cena

Zvýhodnenie slnečnej energie sa na Slovensku realizuje najmä formou výkupnej ceny. Od 1. 7. 2011 bude výkupná cena elektrickej energie vyrobenej vo fotovoltických elektrárňach so zákonom stanoveným limitom do 100 kW, umiestnených na streche alebo obvodovom plášti budovy, 259,17 € /MWh, garantovaná na 15 rokov, pričom zákon neurčuje povinnosť inflačnej doložky na výšku výkupnej ceny, tak ako je to vo viacerých európskych krajinách. Žiadne iné umiestnenie fotovoltických modulov súčasný zákon neumožňuje. Na porovnanie, pre veternú energiu je stanovená výkupná cena 79,29 €/MWh a pre geotermálnu energiu 190,51 €/MWh. Regionálna distribučná spoločnosť má u nás zo zákona povinnosť odkúpiť od každého výrobcu solárnej energie všetku elektrickú energiu, ktorú FV elektráreň vyrobí.


Fotovoltické panely integrované do strechy domu môžu byť zaujímavým architektonickým prvkom ako pri pohľade z exteriéru, tak aj v interiéri domu.

Fotovoltické panely integrované do strechy domu môžu byť zaujímavým architektonickým prvkom ako pri pohľade z exteriéru, tak aj v interiéri domu.
Schott AG


Fotovoltické panely integrované do strechy domu môžu byť zaujímavým architektonickým prvkom ako pri pohľade z exteriéru, tak aj v interiéri domu.

Fotovoltické panely integrované do strechy domu môžu byť zaujímavým architektonickým prvkom ako pri pohľade z exteriéru, tak aj v interiéri domu.
Schott AG

 

Na čo si treba dať pozor pri kúpe systému

Jednotlivé komponenty fotovoltickej elektrárne musia počas roka odolávať najrôznejším podmienkam a zaistiť stabilnú a bezpečnú prevádzku. Pri výbere modulu je vhodné zamerať sa okrem ceny na jeho vlastnosti, technické riešenie, kvalitu použitých materiálov a spracovanie. Aké parametre a informácie pritom treba sledovať?

1. Nominálny výkon
V prípade najrozšírenejšej technológie založenej na kremíkových článkoch prvej generácie má modul bežnej veľkosti (asi 1 × 1,65 m) so 60 článkami nominálny výkon v rozmedzí 210 až 240 Wp. Pozor, ide o nominálny výkon pri štandardných podmienkach!

2. Teplotný koeficient
Teplota je pre výkon modulu veľmi dôležitým parametrom. Jednou z charakteristík kremíkovej technológie je totiž to, že so stúpajúcou teplotou klesá výkon článkov. Teplotný koeficient udáva, ako sa mení výkon modulu v závislosti od teploty.

3. Výkonová tolerancia
Výkonová tolerancia uvádza, aký je minimálny (a maximálny) prípustný výkon panela v danej triede. Často sa tolerancia uvádza ako kladná aj záporná. Veľký rozsah tolerancií je pre inštaláciu nevýhodný. Rovnako ako v prípade panela, ktorý má výkon daný najslabším kremíkovým článkom, platí aj v prípade sústavy modulov, že jej výkon je určený najslabším panelom.


Aby sa dosiahol optimálny uhol dopadu slnečných lúčov, panely sa niekedy inštalujú na strechu s pomocnou nosnou konštrukciou.

Aby sa dosiahol optimálny uhol dopadu slnečných lúčov, panely sa niekedy inštalujú na strechu s pomocnou nosnou konštrukciou.
Lindab

 

4. Komponenty a súčasti inštalácie
Na odolnosť a životnosť panela má veľký vplyv rám, krycie sklo a prípojná škatuľa. Rám tvorí spravidla hliníkový profil. Jeho tuhosť je dôležitá na ochranu panela pri doprave aj inštalácii a musí odolať náročným podmienkam počas minimálne 20-ročnej životnosti. Preto je vhodné vyhnúť sa rámom už na pohľad slabým, s rohovými spojmi z plastových prvkov či len ledabolo zlisovanými. Rizikové sú aj rámy z dutých profilov, ktoré môže zatekajúca a následne mrznúca voda o niekoľko rokov poškodiť. Krycie sklo chráni a nesie fotovoltické články. Dôležitým parametrom je jeho únosnosť, a to hlavne v smere pôsobiaceho tlaku. Prípojnú škatuľu (Junction Box) na zadnej strane panela po inštalácii už zväčša nie je vidieť, ale má vplyv ako na výnos panela, tak aj na požiarnu bezpečnosť inštalácie. Počas prevádzky sa tento obal môže zohriať aj na 140 °C, je preto nevhodné, keď je celoplošne nalepený na zadnej strane panela. Prehriaty box v spojení s použitím nevhodného plastu je častým dôvodom požiarov fotovoltických inštalácií.

Kvalita a presnosť spracovania ovplyvňuje životnosť aj výkon panela. Je potrebné sa vyvarovať výrobkov, na ktorých sú nepravidelné rozstupy medzi článkami, alebo sa články dokonca vzájomne dotýkajú. Vzájomný kontakt článkov môže ľahko spôsobiť lokálne prehriatie a požiar. Výsledky testov a certifikácia pre rôzne prostredia a podmienky sú preto dôležitým parametrom pri výbere panelov a môžu nám napovedať, aká je kvalita produktu. Pravidelné výsledky testov prináša napríklad časopis Photon.


Správna inštalácia panelov nenaruší strechu domu – pre každú strechu existuje vhodný typ konštrukcie a uchytenia.

Správna inštalácia panelov nenaruší strechu domu – pre každú strechu existuje vhodný typ konštrukcie a uchytenia.
Lindab

 

Quo vadis slovenský fotovoltický trh?

Výnos ÚRSO č. 7/2011 znížil výkupné ceny slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny do 100 kW, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom na 259,17 €/MWh. Tento 33-percentný pokles výkupnej ceny pravdepodobne na chvíľu zastaví slovenský fotovoltický trh, no v prípade ďalšieho poklesu cien globálnych komponentov, ktorý sa očakáva už koncom leta, môžu byť strešné inštalácie opäť zaujímavé ešte v tomto roku.

 

Niekoľko praktických poznatkov

•  Čas potrebný na inštaláciu FV elektrárne záleží predovšetkým na veľkosti inštalovaného výkonu (počte panelov); malú sústavu s výkonom 10 až 15 kWp vám šikovná firma kompletne zapojí v priebehu pár dní.
• V našich zemepisných podmienkach vyrobí 1kWp nainštalovaného výkonu za rok priemerne 1 000 kWh elektrickej energie, pričom 1kWp nainštalovaného výkonu znamená približne 8 m2 kremíkových panelov (mono- alebo polykryštalických).
• Životnosť fotovoltických panelov udáva väčšina výrobcov viac ako 30 rokov, záruka na panely a meniče napätia je zvyčajne 5 rokov.
• Návratnosť investície do FV systému by po 1. 7. 2011 mala byť pri vlastnom financovaní približne osem rokov, pri financovaní bankovým úverom do 12 rokov.
• Solárne panely odolávajú poveternostným vplyvom a majú samočistiacu schopnosť – vhodný sklon a hladký povrch vo väčšine prípadov zaručuje bezúdržbovú prevádzku (panely priebežne umýva dážď, sneh sa z hladkého povrchu samovoľne zosúva).
• Fotovoltické panely možno umiestniť v podstate kamkoľvek, tak na voľný terén, na podporné konštrukcie, ako aj na fasády, balkóny alebo strechy (ploché aj šikmé a s ľubovoľnou strešnou krytinou); prípadne je možné panely do strechy alebo fasády integrovať. (Momentálne však u nás nie sú inštalácie mimo budovy podporované.)
• Fotovoltický systém tvoria fotovoltické panely, meniče (striedače), podporné a istiace prvky (prepäťové a podpäťové ochrany) a kabeláž.
• Náklady sa začínajú v prípade malej fotovoltickej elektrárne zhruba na 2 300 až 2 500 €/kWp, ceny sa môžu veľmi líšiť podľa vybraných súčastí systému – zväčša pritom spoľahlivo platí zásada, že cena zodpovedá kvalite.
• Maximálny energetický zisk sa v našich podmienkach dosiahne pri orientácii panelov presne na juh, so sklonom panelov 30°. Odchýlkou od tohto odporúčania sa znižuje výkon systému o 5 až 30 %.

 

Zodpovedná redaktorka: Erika Kuhnová

Kategória: Energia Stavba a rekonštrukcia
Tagy: domov fotovoltaika stavba domu teplo
Zdieľať článok

Diskusia