Nátery na fasádu vašej chalupy

Nátery na fasádu vašej chalupy

17. 10. 2008
Zdieľať

Fasádové náterové hmoty sa dnes vyrábajú s rôznymi spojivami, napr. akrylátovými, silikónovými, silikátovými, ktoré ovplyvňujú nielen výslednú kvalitu náteru v čase jeho realizácie, ale aj neskoršie starnutie – zmenu odtieňa, špinenie a pod.

V našich zemepisných šírkach sú proti špineniu najodolnejšie minerálne povrchy (kameň, minerálne farby), najmä na miestach, ktoré sú pravidelne omývané dažďovou vodou. Naproti tomu na silikónové a najmä disperzné farby sa so zvyšujúcou sa teplotou (oslnením) na povrch prilepujú jemné prachové častice. Disperzné farby tiež výrazne dlhšie viažu vodu a vytvárajú tak dobré prostredie na rast a rozvoj rias, plesní a baktérií. Obnova fasád sa pritom častejšie realizuje pretretím novou vrstvou náteru než umývaním.

Vápenný náter


Nátery na fasádu vašej chalupy

165540

V minulosti bol najpoužívanejším náterom na vidieku náter z haseného vápna. Aj dnes je vhodný v relatívne znečistenom prostredí. Odporúča sa používať ho na minerálne podklady (omietky, prírodné kamene či betón) a pri obnove budov, kde sa aj pôvodne riešila povrchová úprava vápennými omietkami a nátermi. Na vápenné nátery treba používať dobre vyhasené a odležané kusové vápno, z ktorého sa získa vápenné mlieko a pri natieraní dodržiavať technologickú disciplínu. Vápenný náter lepšie drží na drsnejšom povrchu. Náter riedkou vápennou maltou je finančne nenáročná povrchová úprava, ktorá sa aplikuje dvakrát a pri aplikácii je najvýhodnejšie vlhké počasie.

Na náter škárovaného muriva (ak nebolo pohľadové) sa môže použiť aj riedka omietková malta, ktorá obsahuje vápno (nahradené prípadne vápenným hydrátom a bielym cementom) a jemný piesok (prípadne kremennú múčku). Je odolná proti opotrebovaniu a dobre prepúšťa vodnú paru. Nanáša sa na zvlhčený hladký alebo plastický podklad v dvoch vrstvách. Náter hustým vápenným mliekom upraví povrch omietky pod konečným farebným náterom. Vápenno-disperzné a vápenno-cementové farby možno zaradiť medzi modifikované vápenné fasádne farby. Najväčšou nevýhodou vápenného náteru je, že sa mierne sprašuje, čo je však v exteriéri skôr výhoda, ktorá prispieva k ušľachtilému vzhľadu prirodzene starnúceho materiálu.


Nátery na fasádu vašej chalupy

165539

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Silikátový náter

Silikátový náter v troch vrstvách je vhodné nanášať na omietky s drsnejším povrchom. Pridaním disperzie (akrylátu) vzniká polymér-cementové mlieko, ktoré sa vyznačuje dobrou súdržnosťou. Pred jeho použitím sa odporúča penetrovať podklad jeho zriedenou disperziou (asi 1 : 4). Používanie silikátových (cementových) náterov na budovy kryté pôvodne vápennými omietkami a nátermi je však diskutabilné, pretože silikátový náter sa pevne spojí s podkladom a nie je tak prakticky reverzibilný. Silikátové farby majú aj schopnosť držať sýtejšie odtiene, hoci farebná škála je obmedzená. Dôležité je, aby sa používali na fasády s rovnorodým podkladom (nie na rozlične lokálne opravy z rozdielnych období a z rôznych materiálov), pretože inak by sa na nich mohli vyskytnúť trhliny.

Latexový náter

Latexové nátery sú vhodné na betónové konštrukcie, avšak nikdy by sa nemali používať na tradičné fasády. Neprepúšťajú vlhkosť, ale ani vodnú paru, preto nie sú vhodné do veľmi vlhkých prevádzok ani na zavlhnuté konštrukcie. Môžu sa realizovať aj vo viacerých (napríklad troch) vrstvách, pričom prvú vrstvu tvorí penetračný náter konštrukcie a nanáša sa štetcom. Ďalšie nátery sa môžu nanášať aj valčekom alebo striekacou pištoľou. Latexové farebné nátery časom menia odtieň.

Hlavné zásady realizácie náterov fasád

Podklad pod náterom fasád by mal mať tieto vlastnosti:

 • musí byť čistý, pevný a suchý, nekvalitné omietky sa musia odstrániť,
 • nové murivo a iné podklady so štukovou konečnou úpravou musia zrieť pred omietaním aspoň 21 dní,
 • menšie opravené miesta na fasáde treba nechať zrieť aspoň 14 dní,
 • materiál na náter fasád treba skladovať na chladnom a suchom mieste a chrániť ho proti mrazu,
 • podklad je vhodné penetrovať príslušnou penetračnou látkou, čím sa spevní, vytvorí sa súdržná medzivrstva na náter a zabráni sa odvodu pigmentov do podkladu,
 • skladba náterov je takáto:
  1. penetračný náter (nanáša sa štetcom alebo valčekom),
  2. medzináter fasádnou farbou,
  3. konečný náter fasádnou farbou (nanáša sa štetcom, valčekom alebo nástrekom),
 • náter sa nesmie nanášať počas priameho intenzívneho slnečného žiarenia, silného vetra alebo dažďa, inak treba lešenie obaliť,
 • aby bol náter dlhodobo kvalitný, nesmie teplota podkladu počas aplikácie náteru ani počas celého zrenia (t. j. asi 28 dní) klesnúť pod +5 °C,
 • čerstvo natretú fasádu možno zaťažiť po približne 4 až 5 hodinách,
 • silikátové nátery treba natierať bez prerušenia, inak na mieste styku suchého a vlhkého náteru zostane viditeľný pás.

Článok vyšiel v publikácii Všetko o chatách a chalupách, JAGA GROUP 2007.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Steny a fasády
Tagy: chalupy fasády
Zdieľať článok

Diskusia