Návrh a realizácia šikmej strechy TOPDEK

13. 06. 2011 Zdieľať

Život každého objektu v stavebníctve sa zvyčajne začína štúdiou, na ktorú nadväzuje projektová dokumentácia na jej realizáciu. Inak to nie je ani v predstavovanom jednopodlažnom rodinnom dome so sedlovou strechou a obytným podkrovím. Zámerom investora bolo koncipovať rodinný dom ako nízkoenergetický. Táto požiadavka napokon ovplyvnila skladbu strechy.

— Advertorial spoločnosti DEK, a.s. —

Z ponúkaných riešení prichádzala do úvahy skladba strechy s tepelnou izoláciou medzi krokvami a nad krokvami. Po zvážení tepelnotechnických parametrov, náročnosti realizácie, cenových rozdielov a výhod jednotlivých skladieb sa zvolila skladba s tepelnou izoláciou nad krokvami TOPDEK.


Návrh a realizácia šikmej strechy TOPDEK

1015829

SKLADBA S TEPELNOU IZOLÁCIOU NAD KROKVAMI

Vyznačuje sa umiestnením tepelnej izolácie nad nosné prvky strechy (krokvy). Parozábrana sa zväčša realizuje z hydroizolačných pásov z modifikovaného či oxidovaného asfaltu. Pohľadové prvky potom tvorí debnenie z jednostranne hobľovaných paluboviek kotvených na vrchnej strane krokiev alebo obklad z dosiek SDK. Nosné prvky sa nenachádzajú v kondenzačnej zóne, v relatívne stálom prostredí z hľadiska tepelno-vlhkostného namáhania, a dajú sa kontrolovať. Použitie materiálov EPS a PIR ako tepelnej izolácie a vylúčenie tepelných mostov redukuje potrebnú hrúbku tepelnej izolácie v porovnaní s variantom s tepelnou izoláciou medzi krokvami.

NÁVRH

Na základe konzultácií bola navrhnutá skladba s parozábranou z hydroizolačného pásu z SBS modifikovaného asfaltu, tepelnej izolácie z expandovaného polystyrénu a poistnou hydroizoláciou z difúzne otvorenej fólie na kontakt s tepelnou izoláciou.

REALIZÁCIA

V prvej fáze sa zrealizovalanosná konštrukcia strechy – krov. Všetky prvky (krokvy, klieštiny) boli pripravené ako pohľadové, teda hobľované. Krokvy sú ukončené na pomúrnici, aby mal presah strechy nad exteriérom menšiu konštrukčnú výšku.

Záklop nosnej konštrukcie bol navrhnutý a zrealizovaný z jednostranne hobľovaných paluboviek. Tie budú slúžiť jednak ako podklad pod ďalšie vrstvy strešného plášťa, jednak tvoria podhľad v interiéri.


Návrh a realizácia šikmej strechy TOPDEK

1015752
DEK, a. s.

Palubovky ihneď po zabudovaní chránil hydroizolačný pás z modifikovaného asfaltu s minerálnym posypom Glastek 40 Special Mineral. Presahy pásu sa zvarili. Hydorizolačný pás (parozábrana) sa proti zosuvu a namáhaniu poveternostnými vplyvmi ukotvil do krokiev skrutkou s podložkou.


Návrh a realizácia šikmej strechy TOPDEK

1015751
DEK, a. s.

Asfaltovaný pás plní okrem parotesniacej funkcie aj plnohodnotnú vzduchotesniacu funkciu.

Nasledovala montáž okrasných krokiev – námetkov, ktoré boli vzhľadom na väčšiu hrúbku tepelnej izolácie podložené.


Návrh a realizácia šikmej strechy TOPDEK

1015753
DEK, a. s.

Na zabránenie zosuvu tepelnej izolácie bola v súlade s projekčným návrhom realizovaná montáž oporných prvkov. Následne na takto pripravenú konštrukciu bolo možné položiť tepelnú izoláciu z expandovaného polystyrénu.


Návrh a realizácia šikmej strechy TOPDEK

1015754
DEK, a. s.


Návrh a realizácia šikmej strechy TOPDEK

1015755
DEK, a. s.

Súčasne s kladením tepelnej izolácie bola etapovo realizovaná jej ochrana poistnou hydroizoláciou z difúzne otvorenej kontaktnej fólie ľahkého typu DEKTEN 135. Tá bola súčasne s tepelnou izoláciou kotvená cez kontralaty do krokiev.


Návrh a realizácia šikmej strechy TOPDEK

1015756
DEK, a. s.

Následne sa pristúpilo k realizácii latovania podľa predpisu pre navrhovanú keramickú krytinu. Na dokončené vrstvy tepelnej izolácie, poistnej hydroizolácie a latovania sa napokon položila skladaná keramická krytina RÖBEN Monza plus vrátane kompletného systému doplnkov.


Návrh a realizácia šikmej strechy TOPDEK

1015748
DEK, a. s.

Návrh aj realizácia strechy sa nedajú nazvať inak ako úspešné. Medzi nesporné výhody, ako sú kontrola nosných prvkov, umiestnenie mimo kondenzačnú oblasť, vzduchotesnosť, parotesnosť skladby a menšia hrúbka tepelnej izolácie, patrí pri tomto konštrukčnom riešení šikmých striech aj možnosť prerušenia výstavby.

www.dektrade.sk

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: Dektrade
Zdieľať článok