Obytný komplex z VELOXu v Hodruši-Hámroch

26. 09. 2011 Zdieľať

Jednou z priorít starostov miest a obcí na Slovensku je riešenie bytovej otázky svojich obyvateľov. Dostupné bývanie – to je jedna zo základných potrieb bežného občana, a obce a mestá sa snažia túto potrebu uspokojiť výstavbou nájomných bytových domov, resp. sociálnych bytov. Pritom využívajú možnosti získania štátnych dotácií v zmysle Zák. č.443/2010 na samotnú stavbu a s ňou spojenú infraštruktúru, ako aj čerpania výhodných úverov z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.

— Advertorial spoločnosti VELOX-WERK s. r. o. —

 

Veľmi dobrým príkladom výstavby nájomných bytových domov je obec Hodruša-Hámre, okres  Žarnovica, kde v stavebnom systéme VELOX  v rokoch 2010-2012 vznikne obytný komplex 4 nájomných bytových domov s celkovým počtom 80 bytových jednotiek.


Velox_system_kresba

Velox_system_kresba

Vyššími dodávateľmi stavby sú významné stavebné spoločnosti z Banskej Štiavnice, COMBIN, s.r.o.  a SIMKOR, s.r.o. Projektová dokumentácia je z dielne spoločnosti PREMIER GROUP, s.r.o, Bratislava. Obytný komplex pozostáva zo štyroch bytových domov, z ktorých 2 obsahujú po 24 bytových jednotiek a 2 po 16 bytových jednotiek. Byty sú jedno-, dvoj-  a troj- izbové s úžitkovou plochou  od 39,97m2  do 64,91 m2 . Pre výstavbu boli z produktov VELOX použité vonkajšie obvodové sendvičové steny , vnútorné nosné a medzibytové steny, monolitické rebrové stropy a taktiež štiepkocementové debniace dosky pre stratené debnenie schodiskových podest a ramien a balkónov .

 

Stavba sa realizuje v dvoch etapách, v súčasnosti prebiehajú dokončovacie práce na  1. etape a v plnom prúde je montáž VELOXu na  2.etape.

 

VELOX – to je komplexný systém strateného debnenia na báze štiepkocementovej dosky s výbornými tepelno-izolačnými, zvukovo-izolačnými vlastnosťami a s veľmi dobrou tepelnou akumuláciou.  Ide o masívny sendvičový systém bez tepelných mostov, vhodný  aj do oblastí ohrozených povodňami , či zemetrasením. VELOX už dlhé roky patrí k osvedčeným partnerom pre nízkoenergetickú a pasívnu výstavbu a pravidelne participuje aj v oblasti výstavby nájomných bytových domov.  Výhodou VELOXu je jednoduchá a rýchla výstavba, minimálne nároky na skladovacie priestory a stavebné mechanizmy a minimálny vyprodukovaný stavebný odpad. Popri energetickej nenáročnosti stavieb hrá významnú úlohu aj ich posúdenie z hľadiska ochrany životného prostredia. Pretože mineralizovaná drevná štiepka, ktorá je základom stavebného systému VELOX je odolná voči plesniam, dochádza k prerušeniu vzniku CO2 v dreve. Tým sa znižuje obsah skleníkových plynov v ovzduší. Preto VELOX je stavebným systémom, ktorý je ohľaduplný k životnému prostrediu a  prispeva k ochrane našej klímy.


Obytný komplex z VELOXu v Hodruši-Hámroch

1034865
VELOX-WERK s.r.o


Obytný komplex z VELOXu v Hodruši-Hámroch

1034870
VELOX-WERK s.r.o

Na realizáciu výstavby obytného komplexu nájomných bytových domov v Hodruši-Hámroch vyrobí a dodá VELOX-WERK s.r.o., Hranice, výrobca stavebných systémov VELOX ca.
– 3.700 m2  obvodovej sendvičovej steny VELOX UL 32 so zabudovanou tepelnou izoláciou EPS 70 hr. 100 mm, tepelný odpor R=3,34 m2K/W
– 4.400 vnútorných nosných stien VELOX LL22 hr. 220 mm, index vzduchovej nepriezvučnosti R w = 57 dB.
– 2.500 m2  monolitických rebrových stropov VELOX

Dokončenie a odovzdanie 1.etapy do užívania  sa predpokladá na jeseň v roku 2011, dokončenie 2. etapy je plánované v roku 2012.

www.velox-bausysteme.com

Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia
Tagy: velox
Zdieľať článok