velox

VELOX – správny plášť pre vašu stavbu
Materiály

VELOX – správny plášť pre vašu stavbu

Nielen kvalitné okná, strecha, vhodný spôsob vykurovania, ale tiež výber obvodového plášťa patria medzi najdôležitejšie rozhodnutia investora a projektanta v projekčnej fáze. Nezáleží pritom, či ide o projekt výstavby rodinného domu na dedine, alebo o dvadsaťpodlažný polyfunkčný objekt v centre mesta. Sú to rozhodnutia, ktorými jej tvorcovia stavbe vdýchnu ducha, vnútorné zmysluplné usporiadanie a poriadok. Kvalita týchto rozhodnutí potom stavbu ovplyvňuje a sprevádza nielen počas výstavby, ale najmä pri jej užívaní.

Komfortné a originálne bývanie aj v radových domoch
Materiály

Komfortné a originálne bývanie aj v radových domoch

V lukratívnej časti mesta Nitra-Chrenová prebieha výstavba 20 moderných radových rodinných domov. Projekt dostal názov Villa Thormos. Názov projektu nie je náhodný. Villa znamená v latičine mesto. Thormos je zasa starý názov dediny Chrenová, ktorej pričlenením k mestu vzniklo sídlisko Chrenová.

Obytný komplex z VELOXu v Hodruši-Hámroch
Materiály

Obytný komplex z VELOXu v Hodruši-Hámroch

Jednou z priorít starostov miest a obcí na Slovensku je riešenie bytovej otázky svojich obyvateľov. Dostupné bývanie – to je jedna zo základných potrieb bežného občana, a obce a mestá sa snažia túto potrebu uspokojiť výstavbou nájomných bytových domov, resp. sociálnych bytov. Pritom využívajú možnosti získania štátnych dotácií v zmysle Zák. č.443/2010 na samotnú stavbu a s ňou spojenú infraštruktúru, ako aj čerpania výhodných úverov z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.

Jedna vrstva nestačí – budúcnosť patrí sendvičovým stavebným systémom
Materiály

Jedna vrstva nestačí – budúcnosť patrí sendvičovým stavebným systémom

Princíp sendvičovej konštrukcie obvodového plášťa spočíva vo vrstvení materiálov rôznej povahy , pričom každý z nich je špecialistom pre určitú vlastnosť konštrukcie. Jeden zabezpečuje tepelnú izoláciu, ďalší statiku konštrukcie a požiarnu odolnosť, tretí zvukovú izoláciu, tepelnú akumuláciu. Spoločným pôsobením tieto materiály vytvoria obvodový plášť takých parametrov, ktorým nedokáže konkurovať žiaden jednovrstvový materiál. Je to tak logické, a tak jednoduché. Ukážkovým príkladom sendvičovej konštrukcie obvodového plášťa je systém strateného debnenia na báze štiepkocementovej dosky - stavebný systém VELOX.

VELOX – stavebný systém pre nízkoenergetické stavby
Materiály

VELOX – stavebný systém pre nízkoenergetické stavby

„Aby žiarovka svietila, musí byť vzduchoprázdna, ale myšlienka vo vzduchoprázdne ani neblikne – a teraz buď múdry.“ Tomáš Janovic. Podobné rozpoloženie zrejme zažívajú mnohí nadšení stavebníci, ktorí sa rozhodujú pre výstavbu svojho obydlia v nízkoenergetickom štandarde. Každý o nízkoenergetických domoch hovorí, veľa sa o nich píše, menej sa ich už ale realizuje. Aspoň na Slovensku. Samozrejme, česť výnimkam. Aký by teda mal byť nízoenergetický dom? Aké sú zaobstarávacie náklady takého domu v porovnaní s tradičnými stavbami? Je jeho údržba komplikovaná? Budeme sa v ňom cítiť príjemne?

Nový web o stavebných systémoch
Aktuality

Nový web o stavebných systémoch

Od 16. októbra 2009 je v prevádzke nová webová stránka www.velox-bausysteme.com, na ktorej si môžete vybrať z desiatich jazykových mutácií webových stránok VELOX. Informácie o stavebných systémoch VELOX sa môžete dočítať nielen v českom, anglickom, […]

Energeticky nenáročné bývanie
Aktuality

Energeticky nenáročné bývanie

Pôvodne rakúsky stavebný systém VELOX je založený na stavebnom materiáli, ktorý umožňuje rýchlu a ľahkú výstavbu a zároveň zaručuje nízke náklady. Môže sa pochváliť päťdesiatročnou tradíciou a skúsenosťami s výstavbou rodinných a bytových domov, administratívnych budov, priemyselných stavieb a protihlukových stien. […]