Lepenie podlahovín a kobercov

07. 07. 2008
Zdieľať

Plasty sú takmer ako vzduch – všade okolo nás. V stavebníctve sa využívajú veľmi často pre svoju nízku hmotnosť, dobré tepelnoizolačné vlastnosti, farebnosť, odolnosť proti korózii a veľa ďalších pozitívnych vlastností. Pri ich spájaní sa často využíva lepenie.
Príprava podkladu

Vyvýšeniny na povrchu podlahy treba osekať a priehlbiny sa musia zatmeliť. Nerovnosť podkladového povrchu môže byť maximálne ±1 mm na dĺžke 2 m. Nerovnosti s väčšou plochou odporúčame vyrovnať vhodným samonivelizačným materiálom. Vystierkované plochy je nevyhnutné pred lepením podlahovej krytiny prebrúsiť najmä v rohoch miestností. Z podkladu treba odstrániť hrubé nečistoty – zrnká piesku a prachu, škvrny po mastnote, náterových látkach, nerovnosti a ďalšie nedostatky.

Obsah vlhkosti podkladu pred kladením podlahovej krytiny by mal byť menší, ako je prípustná hranica 2,5 %. Ak je podklad príliš nasiakavý, odporúčame pred lepením naniesť penetračný náter, pripravený z disperzného lepidla a vody v pomere približne 1 : 3. Lepenie sa realizuje po úplnom vyschnutí penetračného náteru, približne 24 hodín po jeho nanesení. Pred lepením musíme celý podklad rozmerať a označiť čiarou začiatok kladenia podlahoviny.

Podlahové krytiny sa dodávajú v zvitkoch a skladujú sa na stojato. Ak sú vyrobené na báze PVC alebo gumy, pred lepením sa odporúča ich rozvinúť a nechať v miestnosti temperovať 48 hodín. Podlahové povlaky sa musia narezať na rozmery miestnosti. Čas aklimatizácie podlahoviny určuje jej výrobca. Podlahové krytiny lepíme v teplotnom intervale od 15 do 20 °C. Pred začiatkom treba na 48 hodín vypnúť podlahové vykurovanie, ktoré môžeme opäť spustiť najskôr 48 hodín po lepení. Ďalších 48 hodín nesmieme kúriť naplno, podlahovinu len temperujeme do kompletného vyschnutia lepidla.

Lepenie kaučukovými lepidlami

Prvý pás podlahoviny lepíme pri oknách. Okraje orežeme nožom podľa steny a lepený pás preložíme na polovicu. Lepidlo nanesieme na podlahu (v šírke, ktorá zodpovedá rozmeru pásu) a aj na rubovú stranu podlahoviny. S lepenou podlahovinou môžeme po nanesení lepidla (tzv. otvorený čas) manipulovať počas 5 minút. Keď kaučukové lepidlo čiastočne vyschne a prestane vytvárať pri dotyku vlákno, lepený pás podlahoviny dôkladne pritlačíme k podkladu gumovým valčekom. Po nalepení prvej polovice pásu podlahoviny prilepíme k podkladu aj druhú časť. Pásy prikladáme k sebe tak, aby sa dotýkali. Styk pásov zaťažíme závažím, napríklad vreckami s pieskom.

Ak pracujeme so štvorcami, respektíve s dlaždicami podlahoviny, začíname lepiť od stredu miestnosti a postupujeme smerom k jej okrajom. Pri aplikácii podlahovín s nanesenou samolepiacou vrstvou odporúčame pred lepením použiť náter so zriedeným kaučukovým lepidlom. Podlahovinu by sme v začiatočnej fáze používania nemali vystaviť vysokému zaťaženiu, pretože by sa mohla odtrhnúť od podkladu a posúvať sa v čerstvom lepidle. Novú podlahu môžeme v prípade potreby ochrániť prikrytím vhodnou preglejkovou doskou.

 Lepenie kobercov


Lepenie podlahovín a kobercov

155480


Lepenie podlahovín a kobercov

155477

1. Polyakrylátové disperzné lepidlo nanášame zubovou stierkou. 2. Na nasiakavý podklad môžeme ihneď klásť nasiakavú krytinu (napríklad koberce).


Lepenie podlahovín a kobercov

155478


Lepenie podlahovín a kobercov

155479

3. Koberce ukladáme tak, aby sa ich okraje prekrývali. Prečnievajúce časti odrežeme. Tak vytvoríme tesný spoj dvoch pásov. 4. Koberec dôkladne uhladíme.


Lepenie disperzným lepidlom

Disperzné lepidlo musíme pred použitím dôkladne premiešať. Teplota miestnosti, podkladu a podlahoviny má byť vyššia ako 15 °C. Lepí sa s ním podobne ako s kaučukovým lepidlom – vždy na polovicu šírky pásu. Lepidlo nanášame na podklad zubovou stierkou v šírke, ktorá je o niekoľko centimetrov väčšia ako polovičná šírka pásu. Do naneseného lepidla uložíme prvú polovicu podlahovej krytiny, aby sa lepidlo dostalo na rub podlahoviny. Potom podlahovinu nadvihneme. Keď lepidlo čiastočne zaschne (asi po 10 minútach), podlahovinu znova dôkladne pritlačíme na podklad.

Ak používame nasiakavú krytinu (napr. koberec alebo netkanú podlahovinu), nečakáme na zaschnutie, ale ihneď priložíme obklad a tlakom odstránime vzduchové bubliny. Potom na voľnú časť podlahoviny preložíme druhú polovicu a prilepíme ju. Pri tvrdených obkladoch odporúčame ešte raz pritlačiť a vyhladiť plochu popri lištách a medzerách.

Lepenie krytiny z PVC disperzným lepidlom


Lepenie podlahovín a kobercov

155481


Lepenie podlahovín a kobercov

155482

1. Krytinu ukladáme v pásoch. Pásy položíme k stene a presne odrežeme. 2. Pás preložíme na polovicu a nanesieme disperzné lepidlo, tzv. fixovač.


Lepenie podlahovín a kobercov

155484


Lepenie podlahovín a kobercov

155483

3. Nenasiakavú krytinu z PVC alebo linoleum prilepíme, až keď lepidlo trocha zaschne (asi o 10 minút po nanesení lepidla). Dôkladne spod nej vytlačíme vzduch. 4. Krytina po prilepení disperzným lepidlom drží spoľahlivo, ale v prípade potreby ju možno z podkladu ľahko strhnúť.


Lepidlá na podlahoviny


Lepenie podlahovín a kobercov

155485

Lepidlá na lepenie voľne špecifikovaných podlahovín (univerzálne alebo mnohoúčelové) sú založené na báze syntetických polymérnych materiálov. Môžu byť roztokové (rozpúšťadlové) alebo disperzné (ekologické, vodou riediteľné). Adhézny spoj pri disperzných lepidlách získava konečnú pevnosť po odparení vody. Čas schnutia je asi 1 hodina a jeho spotreba býva 400 až 800 g/m2.

Disperzné lepidlá umožňujú dlhšie manipulovať s lepenými predmetmi, majú vysokú začiatočnú a konečnú pevnosť adhézneho spoja a dobrú tepelnú odolnosť. Akrylátové disperzné lepidlá môžeme použiť na lepenie netkaných kobercov so spodnou vrstvou z PVC, SBR (styrénbutandiénový kaučuk), peny, latexu, syntetických vlákien, plsti, juty alebo korku. A to na všetky bežné typy podkladov (cement, drevotrieska, drevo a pod.). Tieto lepidlá majú značnú priľnavosť k podlahovine, vytvárajú trvalo pružný film, rýchlo schnú a majú dobrú tepelnú a vlhkostnú odolnosť. Nie sú však vodotesné.

Ak lepíme PVC podlahovú krytinu (samotnú alebo kombinovanú s textilnou vrstvou) na pórovité povrchy (napr. betón, drevo, drevotrieskovú dosku atď.), môžeme uplatniť disperzné lepidlá. Na lepenie podlahových krytín sa používajú aj bezrozpúšťadlové polyuretánové lepidlá. Tieto lepidlá vytvárajú za krátky čas pružný adhézny spoj a sú odolné proti pôsobeniu vlhkosti.

Lepenie podlahovín a kobercov

155474


Lepenie podlahovín a kobercov

155475

1. Disperzným bezzápachovým lepidlom môžeme zlepiť aj dielce z penového polyuretánu, ktorý sa využíva pri čalúnení nábytku. 2. Nanášame viacero vrstiev. Každú musíme čiastočne vysušiť – napríklad sušičom vlasov.


Lepenie podlahovín a kobercov

155476

3. Hotový spoj


Na nepórovité povrchy môžeme podlahovinu lepiť s roztokovými (rozpúšťadlovými) kaučukovými, resp. chloroprénovými lepidlami. Tieto lepidlá rýchlo zasychajú, sú teda vhodné na okamžité lepenie. Spoje vytvorené kaučukovými lepidlami vynikajú vysokou pevnosťou. Nevýhodou je zvýšený zápach a horľavosť, pretože obsahujú 12 až 20 % kaučuku v organických rozpúšťadlách (rozpúšťadlá neobsahujú toluén).

Roztokové chloroprénové lepidlá s nízkou viskozitou sa používajú na lepenie dvoch nenasiakavých povrchov, so strednou viskozitou na lepenie nasiakavých a nenasiakavých a s vysokou viskozitou dvoch nasiakavých povrchov substrátov. Medzi lepidlá so zníženým obsahom aromatických rozpúšťadiel patria niektoré mnohoúčelové kontaktné lepidlá na podlahoviny.

Ďalšiu skupinu tvoria špeciálne lepidlá určené na lepenie konkrétnych druhov podlahových krytín. Ak sú založené na disperznej báze, vyznačujú sa slabým zápachom, dobrou priľnavosťou a priehľadnosťou po zaschnutí. Zvyšky, ktoré nezaschnú, pri tomto lepidle ľahko očistíme vodou. Niektoré disperzné lepidlá sa vyrábajú v špeciálnych variantoch na koberce, podlahové krytiny z PVC, obklady, ako aj na celoplošné lepenie parkiet, resp. veľkoplošných parketových panelov a laminátových parkiet so systémom pero – drážka.

Kategória: Podlaha, dlažba
Tagy: lepenie podlahovín a kobercov
Zdieľať článok

Diskusia