Poistné hydroizolačné vrstvy – záloha strešnej krytiny a doplnok strešnej infraštruktúry

Poistné hydroizolačné vrstvy – záloha strešnej krytiny a doplnok strešnej infraštruktúry

30. 06. 2009 Zdieľať

Všeobecným účelom poistných hydroizolačných vrstiev, nazývaných i podstrešné fólie, je ochrana strešnej konštrukcie pred zrážkovou vodou, snehom, prachom, pieskom, peľom a inými nečistotami. Zároveň chránia strešnú konštrukciu pred prenikaním vody spôsobeným tlakovými rozdielmi v streche.

—– Komerčná prezentácia spoločnosti Klöber – HPi s. r. o. —–


Poistné hydroizolačné vrstvy – záloha strešnej krytiny a doplnok strešnej infraštruktúry

205243

Rastúce nároky na využitie podkrovia na účely bývania zvyšujú požiadavky na poistné hydroizolácie. Na vytvorenie a udržanie zdravej klímy v obytných priestoroch je dôležité umožniť streche „dýchať“. Pri svojej činnosti človek vytvorí približne 3-4 litre pary za deň. Časť tejto vlhkosti sa dostáva do strešnej konštrukcie a musí byť odvedená do vonkajšieho prostredia, aby nedochádzalo k jej kondenzácii v strešnom plášti, navlhnutiu tepelnej izolácie, a tým k zníženiu jej účinnosti a k jej znehodnoteniu. Okrem toho stavby, hlavne novopostavené, disponujú značným množstvom zabudovanej vlhkosti, ktorá sa musí prepustiť do priestoru medzi poistnou hydroizoláciou a strešnou krytinou. Poistné hydroizolácie s vysokou priepustnosťou vodných pár nielenže chránia strešnú konštrukciu pred prenikaním vody z vonkajšieho prostredia, ale zároveň umožňujú aj prestup vodnej pary, čím konštrukciu udržiavajú v suchu a chránia majetok a hodnoty majiteľa budovy.

Poistné hydroizolácie Permo® sú minimálne trojvrstvové a pozostávajú z funkčného tesniaceho filmu ako strednej vrstvy a vrchného a spodného ochranného rúna. Pri výbere poistnej hydroizolácie je potrebné zohľadniť podklad, na ktorý sa bude klásť. Môžu to byť kontralaty alebo drevené debnenie či iný pevný záklop. Pevný podklad si vyžaduje použitie poistnej hydroizolácie s vyššou plošnou hmotnosťou, aby nedošlo k poškodeniu vnútorného tesniaceho filmu pri jej montáži a pochôdzke po nej.


Poistné hydroizolačné vrstvy – záloha strešnej krytiny a doplnok strešnej infraštruktúry

205245

Dôležitou funkciou poistnej hydroizolácie je funkcia vetrotesnosti. V priestore medzi poistnou hydroizoláciou a strešnou krytinou prúdi v zimných mesiacoch chladný vzduch smerom od odkvapu k hrebeňu. Poistná hydroizolácia chráni tepelnú izoláciu pred priamym pôsobením chladného vzduchu, čím zamedzuje jej ochladzovaniu. Vetrotesnosť poistnej hydroizolácie, a tým účinnosť tepelnej izolácie, je možné zvýšiť lepením pozdĺžnych spojov poistnej hydroizolácie. Vetrotesné vyhotovenie poistnej hydroizolácie lepením spojov je nevyhnutné pri nedodržaní bezpečného sklonu strechy a pri ďalších zvýšených požiadavkách kladených na zastrešenie (konštrukčné zvláštnosti, klimatické podmienky a iné). Klöber – HPi ponúka lepiace pásky a tesniace materiály, ktoré sa testujú spolu s materiálmi poistných hydroizolácií a sú pre tieto materiály schválené. Lepiace pásky a tesniace materiály zároveň slúžia na napojenie poistnej hydroizolácie na vyčnievajúce stavebné časti (komíny, okná), na prestupujúce odvetrávacie rúry a káble alebo na opravy poškodenej poistnej hydroizolácie. Zároveň sú k dispozícii i poistné hydroizolácie, ktoré majú už priamo integrovanú lepiacu pásku na prelepenie pozdĺžnych spojov. Lepené spoje nedávajú žiadnu šancu vetru, dažďu, snehu či prachu.


Poistné hydroizolačné vrstvy – záloha strešnej krytiny a doplnok strešnej infraštruktúry

205244

Poistné hydroizolácie Permo® sú vyrobené na báze polyolefínov. Každý produkt z radu fólií Permo® – Permo® classic, Permo® easy H, Permo® light, Permo® forte, Permo® sec a Permo® solar – má svoje špecifické vlastnosti, ktoré ho predurčujú na konkrétne použitie na streche. Ich high-tech viacvrstvová štruktúra sa vyznačuje vysokou pevnosťou v ťahu, extrémne nízkou hodnotou difúzneho odporu, ako aj vysokou UV stabilitou. Poistné hydroizolácie Permo® môžu byť vystavené UV žiareniu až do 4 mesiacov bez toho, aby stratili svoje deklarované vlastnosti.

Kvalita nepozná kompromisy

Poistné hydroizolácie Permo® spĺňajú najvyššie štandardy na zabezpečenie akosti. Neustály vývoj a kontrola takých dôležitých vlastností, ako sú difúznosť, priepustnosť vodných pár, necitlivosť voči UV žiareniu, či jednoduchá manipulácia, sú v Klöber-HPi samozrejmosťou.

Permo® solar SK – reflexná vysokodifúzna podstrešná fólia


Poistné hydroizolačné vrstvy – záloha strešnej krytiny a doplnok strešnej infraštruktúry

205242

Novinkou v sortimente poistných hydroizolácií je podstrešná fólia Permo® solar SK. Tento výrobok optimalizuje tepelný výkon strechy v lete i v zime vďaka svojmu aluminizovanému povrchu.

V lete sa strešné škridly rozpália od slnka a prenášajú značné množstvo tepla do tepelnej izolácie v podobe infračerveného žiarenia. Permo® solar SK odráža 60 % tohoto tepla vďaka svojej silnej reflektivite. Teplota tepelnej izolácie sa znižuje smerom zvonka až k úrovni stropu. Podľa výpočtov a uskutočnených meraní je možné znížiť s Permo® solar SK teplotu stropu až o 3 °C. Úspora energie pri elektrickej klimatizácii tým dosiahne až 20 %.

V zime znižuje Permo® solar SK ochladzovanie strešnej konštrukcie vďaka obmedzenému prechodu tepla cez jeho metalizovaný povrch. Prelepením pozdĺžnych pásov fólie prostredníctvom integrovanej lepiacej pásky sa okrem toho zabezpečí, že strecha je vetrotesná, čo vo veľkej miere obmedzuje straty tepla.

Kvalita je najlepší recept – poistné hydroizolácie Permo® sú vyvinuté z vysokokvalitných základných materiálov, ktoré majú extrémne dlhú životnosť. Sú testované podľa všetkých dôležitých DIN EN noriem a zodpovedajú najnovším požiadavkám príslušných noriem. Charakterizuje ich aj enormná odolnosť proti roztrhnutiu, vysoká odolnosť proti UV žiareniu, sú difúzne otvorené a vodotesné. Vývojom i výrobou „z jednej ruky“ tak vznikli technicky zrelé koncepty výrobkov pre rozmanité stavby.

Kontakt:
Klöber – HPi s. r. o.
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel.: +421 (0)2 52 62 16 77
Fax: +421 (0)2 52 62 15 83
E-mail: info@kloeber-hpi.sk
www.kloeber-hpi.sk

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: hydroizolácia
Zdieľať článok