Prehliadka elektroinštalačnej „bižutérie“ (1. časť)

Prehliadka elektroinštalačnej „bižutérie“ (1. časť)

04. 11. 2005
Zdieľať

Elektroinštalácia je súčasťou každého domu a bytu. Dnes už vnímame ako samozrejmosť, že v dome môžeme rozsvietiť svetlo, zapnúť televízor alebo variť jedlo na varnej doske. To všetko zabezpečujú elektroinštalácie, spínače a zásuvky.Ako začať?

Samozrejmosťou by malo byť zhotovenie projektu elektrickej inštalácie ešte pred začiatkom prác. V spolupráci s oprávneným elektroprojektantom by mali mať budúci používatelia priestorov možnosť vložiť do projektu všetky svoje predstavy a požiadavky na stupeň komfortu ovládania jednotlivých funkcií v domácnosti: osvetlenia, regulácie žalúzií, kúrenia, chladenia a pod. Elektroinštaláciu možno zhruba rozdeliť na niekoľko častí – vedenie, rozvádzače, rozvodnice a ich prístrojové vybavenie, domové spínače a zásuvky. Práce na elektrických inštaláciách a zariadeniach môže vykonávať len odborne spôsobilá osoba s potrebnou elektrotechnickou kvalifikáciou príslušného stupňa. Jediná oblasť, do ktorej môže investor – laik – zasiahnuť, je výber stupňa používateľského komfortu, výber dizajnu a návrh rozmiestnenia prístrojov a zásuviek. Preto sa tejto oblasti budeme venovať podrobnejšie.

Základné druhy spínania a prístrojov


Prehliadka elektroinštalačnej „bižutérie“ (1. časť)

34042

Spínač jednopólový (radenie č. 1) slúži na zapnutie alebo vypnutie jedného svietidla, prípadne skupiny svietidiel zapojených paralelne. Sériový prepínač (tzv. lustrový, radenie č. 5) má ovládaciu kolísku rozdelenú na dve časti. Pomocou neho možno zapínať dve svietidlá (alebo časti jedného svietidla) z jedného miesta nezávisle od seba. Ak treba ovládať jedno svietidlo alebo skupinu svietidiel z dvoch miest, treba použiť dva striedavé prepínače (tzv. chodbový, schodiskový, radenie č. 6). Tento typ spínača nájde využitie na dlhých chodbách alebo na schodisku. V prípade, keď treba jedno svietidlo ovládať z troch alebo viacerých miest, vloží sa medzi dva striedavé prepínače jeden alebo viac krížových prepínačov (radenie č. 7). Tlačidlové ovládače (radenie 1/0) sú určené na vytváranie krátkodobých spínacích impulzov. Využívajú sa na ovládanie impulzného relé, schodiskových automatov, stýkačov a pod. Spínanie so signalizáciou pomáha zistiť, či je napr. vonku alebo v odľahlých častiach bytu vypnuté svetlo.

Stmievače


Prehliadka elektroinštalačnej „bižutérie“ (1. časť)

34054

Stmievače umožňujú plynulú reguláciu jasu pripojeného osvetľovacieho telesa od takmer zhasnutého stavu až po maximum. Svetelné podmienky možno pomocou stmievača regulovať a prispôsobovať nálade alebo situácii. Pri sledovaní TV stačí nastaviť polovičnú intenzitu osvetlenia, pri príchode návštevy možno stmievačom naladiť príjemnú svetelnú atmosféru. Stmievače sa ovládajú pomocou tlačidlových alebo otočných ovládačov. Na výber sú stmievače s pamäťou alebo bez nej. Voľbu medzi nimi treba zvážiť podľa predpokladaného režimu v miestnosti so stmievaním osvetlenia. V miestnostiach s pravidelným režimom, ako sú napr. detské izby alebo spálne, sa uplatnia stmievače s pamäťou, ktoré si dokážu zapamätať poslednú nastavenú intenzitu osvetlenia. Pri vstupe do spálne so stmievačom tak nebudete rušiť spiace osoby oslepujúcim svetlom. Stmievače bez pamäte sa hodia do obývacích izieb, kde sa atmosféra osvetlenia môže zmeniť v priebehu dňa aj niekoľkokrát. Sami však najlepšie posúdite, aký režim dňa má vaša domácnosť, a tomu prispôsobíte výber prístrojov. Pri úsporných žiarivkách sa dá stmievač využiť len v prípade, ak sa pripája cez špeciálny predradník.

Snímače pohybu

Na bezdotykové spínanie svetla v hygienických miestnostiach a na miestach, kde sa ťažko hľadá spínač, sa využívajú snímače pohybu. Snímače reagujú na neviditeľné infračervené žiarenie, ktoré produkuje ľudské telo. Exteriérové snímače pohybu sa po zaregistrovaní tepelného žiarenia automaticky zapnú. V tme uľahčia orientáciu okolo domu a zároveň upozornia na nevítaného návštevníka. V ponuke firiem s elektroinštalačným materiálom nájdete snímače s rôznym uhlom snímania a s nastaviteľnými parametrami (oneskorené vypnutie svietidla alebo citlivosť snímania). Nastavenie snímačov vplýva na spotrebu elektrickej energie.

Spínače žalúzií

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Prehliadka elektroinštalačnej „bižutérie“ (1. časť)

34058

Súčasťou domov v našich zemepisných šírkach sú aj predokenné rolety a interiérové žalúzie. Na ich ovládanie sa navrhujú jednoduché mechanické alebo zložitejšie elektronické spínače, ktoré sú programovateľné. Jedným spínačom možno ovládať žalúzie vo viacerých miestnostiach súčasne, funkcia individuálneho ručného ovládania pritom zostane zachovaná. Náročnejší používatelia privítajú možnosť bezdrôtového riadenia činnosti žalúzií s použitím rádiového signálu. Centrálne ovládanie žalúzií, markíz a roliet môže spolupracovať aj ďalšími prístrojmi, napr. so snímačom rozbitia skla, ktorý po rozbití skla vydá pokyn na spustenie žalúzií, alebo so snímačom súmraku, ktorý pomôže chrániť interiér pred dlhotrvajúcim slnečným žiarením.

Termostat

V ponuke moderného elektroinštalačného zariadenia nájdete aj regulátor teploty, ktorý porovnáva požadovanú nastavenú teplotu s reálnou teplotou v miestnosti a vďaka spínaciemu prvku odovzdáva signál zariadeniu na vykurovanie. Teplota v miestnosti sa udržiava na nastavenej hodnote a nedochádza k prekúreniu, a teda ani k zvýšenej spotrebe energie. Pri inštalácii bezdrôtového termostatu netreba vykonávať žiadne stavebné úpravy a napájanie na existujúcu elektrickú sieť.


Prehliadka elektroinštalačnej „bižutérie“ (1. časť)

34060

Bezdrôtový systém ovládania

Niektoré spínacie prístroje obsahujú prijímač rádiového signálu a dajú sa ovládať aj pomocou diaľkového ovládania. Vďaka bezdrôtovému systému možno z pohodlia kresla na diaľku riadiť spínanie svietidiel, žalúzií alebo činnosť stmievačov. Pevne upevnené vysielače sa napájajú z batérie a môžu mať rovnaký dizajn ako ostatné spínače a prijímače, ale bežne sa používajú aj prenosné vysielače. Rádiový signál prechádza aj stenami, a preto pri ovládaní netreba dávať pozor na pozíciu v dome. Bezdrôtový systém ovládania má veľa výhod. Prispieva k zvýšeniu komfortu ovládania, pri inštalácii zariadenia odpadá vysoká prácnosť a časová náročnosť. Umiestnenie ovládačov nezávisí od existujúcich rozvodov elektrickej energie. Lokálne ovládanie zariadenia zostáva aj naďalej funkčné. Pomocou vysielača možno vyriešiť aj zdanlivo neriešiteľné situácie. Vysielač možno premiestniť podľa potreby, napr. na stôl, drevo, ale aj neďaleko vane, a uľahčiť tak ovládanie deťom alebo telesne postihnutým osobám.

Ochrana pred predpätím

Zásuvky vybavené ochranou pred predpätím chránia všetky druhy elektrického a elektronického zariadenia pred účinkami pulzného predpätia. Pulzné predpätie vzniká napr. pri atmosférických poruchách, pri údere blesku, pri spínaní motorových spotrebičov alebo v blízkosti trolejového vedenia MHD. V priestoroch, kde sa počíta s pohybom detí, sa odporúča použiť zásuvky s detskou poistkou, ktorých cena je len nepatrne vyššia než cena zásuvky bez poistky


Prehliadka elektroinštalačnej „bižutérie“ (1. časť)

34045

Zásuvka s prúdovým chráničom

Dokonalejšiu ochranu pred úrazom elektrickým prúdom predstavujú tzv. bezpečnostné zásuvky. Len čo zabudovaný prúdový chránič zistí, že z obvodu uniká prúd, ktorý by mohol byť nebezpečný (napr. pri dotyku spotrebiča s poškodenou izoláciou), napojenie sa okamžite vypne priamo v zásuvke. Použitie týchto zásuviek je vhodné pri požiadavke na zvýšenú ochranu (pokiaľ nie je zásuvkový obvod pripojený na prúdový chránič v rozvádzači) – najmä v kúpeľni, kuchyni, detskej izbe, garáži, dielni alebo na terase. Cez prúdový chránič by mali byť k sieti pripojené spotrebiče, ako sú práčka, umývačka riadu a drvič odpadkov. Dnes je už celkom bežné, že domácnosť s klasickým vybavením má aj 10 poistiek elektrického napätia v rozvádzači.


Prehliadka elektroinštalačnej „bižutérie“ (1. časť)

34041

Spínače a zásuvky

Spínače a zásuvky sa montujú do inštalačných škatúľ. Na upevnenie v dutých priečkach zo sadrokartónu sa používajú škatule s úchytkami, do plných priečok a múrov stačia škatule bez úchytiek. Pri montáži spínačov alebo zásuviek do viacnásobných rámčekov treba zvoliť stavebnicové škatule, ktoré sa navzájom pospájajú ešte pred zabudovaním. Prípadným komplikáciám, ktoré by v budúcnosti mohli nastať pri výmene klasického prístroja za elektronický, sa možno vyhnúť použitím škatúľ s montážnou hĺbkou 42 mm.

Pri vykonávaní murárskych prác je dôležité venovať pozornosť usadeniu škatúľ. Pred nanesením omietky by mali škatule mierne vystupovať nad povrch. Po dokončení omietky by nemali zostať zapustené, ani vyčnievať. Ak taký prípad nastane, rozdiely sa vyrovnávajú dištančnými rámčekmi alebo použitím prístroja s upevňovacími úchytkami.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: elektro elektroinštalácia
Zdieľať článok

Diskusia