17. 05. 2021 Zdieľať

Projekt rodinného domu Kristína 54.

Popis projektu:

Počet osôb: 4

Obytné miestnosti: 4

Úžitková plocha: 64,99 m2

Obytná plocha: 50,41 m2

Zastavaná plocha: 81,58 m2

Cena projektu: pri realizácii zdarma

Cena stavby na kľúč: 108 000 €

Obsah projektu: I – V

Projekt rodinného domu Kristína 541

Zdroj: Ekonomické stavby s.r.o.

Projekt rodinného domu Kristína 542

Zdroj: Ekonomické stavby s.r.o.

Projekt rodinného domu Kristína 543

Zdroj: Ekonomické stavby s.r.o.

Projekt rodinného domu Kristína 544

Zdroj: Ekonomické stavby s.r.o.

Projekt rodinného domu Kristína 545

Zdroj: Ekonomické stavby s.r.o.

Projekt rodinného domu Kristína 546

Zdroj: Ekonomické stavby s.r.o.

Projekt rodinného domu Kristína 547

Zdroj: Ekonomické stavby s.r.o.

Projekt rodinného domu Kristína 548

Zdroj: Ekonomické stavby s.r.o.

Ekonomické stavby s.r.o.

Autor: Ing. arch. Jakub Mencl

Pohranická 391, 951 01 Štitáre tel.: 037 655 99 11
e-mail: info@ekonomicke-stavby.sk

www.ekonomicke-stavby.sk

*Obsah projektu:

I. architektonicko-stavebné riešenie (1 – sprievodná technická správa, 2 – prehľad stavebných materiálov, 3 – orientačný rozpočet, 4 – stavebné výkresy (výkopy, pôdorysy, rezy, pohľady, detaily) v mierke 1 : 100, resp. 1 : 50, 5 – oplotenie)
II. vnútorné inštalácie (6 – vykurovanie, 7 – voda, 8 – kanalizácia, 9 – plyn, 10 – elektroinštalácia)
III. prípojky inžinierskych sietí od uličných rozvodov k domu (11 – voda, 12 – kanalizácia, 13 – elektrina, 14 – plyn)
IV. statika
V. iné (15 – celková situácia v mierke 1 : 200 so zakreslením objektu, okótovaním inžinierskych sietí a terénnych úprav, 16 – rozvinutý uličný pohľad s okótovaním od susedných objektov)

Kategória: Projekty rodinných domov
Tagy: projekty domov rodinné domy
Zdieľať článok