20. 12. 2019 Zdieľať

Rodinný dom LILI

Popis projektu:
 
Počet osôb: 4
 
Obytné miestnosti: 5
 
Úžitková plocha: 112,19 m2
 
Obytná plocha: 73, 83 m2
 
Zastavaná plocha: 130,54 m2
 
Obstavaný priestor: 667,8 m3
 
Orientácia vstupu: JZ, J, JV 

projekt LILI

projekt LILI
www.devlev.sk, www.katalogoveprojekty.sk

Cenník: 
 
Cena projektu:          999 s DPH
 
Cena za dodávku na kľúč: 95 200 € s DPH
 
Pri realizácii svojpomocne: 67 200 € s DPH
 
Obsah projektu: I, II, IV
 
Dodatočné informácie, možnosti vyhotovenia: 
 
Murovaný: áno/nie,   
 
Garáž/ garážový prístrešok áno/nie

projekt LILI

projekt LILI
www.devlev.sk, www.katalogoveprojekty.sk


projekt LILI

projekt LILI
www.devlev.sk, www.katalogoveprojekty.sk


projekt LILI

projekt LILI
www.devlev.sk, www.katalogoveprojekty.sk


projekt LILI

projekt LILI
www.devlev.sk, www.katalogoveprojekty.sk


Rodinný dom LILI

2552851
www.devlev.sk, www.katalogoveprojekty.sk

prízemie: 112,19  m2
 
Názov projektu: LILI
 
Autor: Ing. Samuel Župa 
 
Adresa: Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava
 
tel.: +421 948 393 477
 
e-mail: info@devlev.sk
 
 
Vysvetlivky:
obsahu projektu (OP): 
 
I. architektonicko-stavebné riešenia (1 – sprievodná technická správa, 2 – prehľad stavebných materiálov,
3 – orientačný rozpočet, 4 – stavebné výkresy v mierke 1 : 100, resp. 1 : 50, 5 – oplotenie), 
II. vnútorné inštalácie (6 – vykurovanie, 7 – voda, 8 – kanalizácia, 9 – plyn, 10 – elektroinštalácia),
III. prípojky inžinierskych sietí od uličných rozvodov k domu (11 – voda, 12 – kanalizácia, 13 – elektrina, 14 – plyn),
IV. statika,
V. ďalšie (15 – celková situácia v mierke 1 : 200 so zakreslením objektu, okótovaním inžinierskych sietí a terénnych úprav, 16 – pohľad z ulice s okótovaním od susedných objektov).
Kategória: Projekty rodinných domov
Zdieľať článok