Rekonštrukcia a úrady

22. 08. 2008
Zdieľať

Význam slov chata a chalupa nie je rovnaký. Kým chaty sa stavajú v rekreačných oblastiach, chalupy sa zväčša nachádzajú v zastavanej časti obce. Podľa toho sú nastavené aj rozdielne podmienky regulácie a podmienky pre ich výstavbu. Tieto treba dodržiavať aj v prípade rekonštrukcií.

Napriek tomu, že rozsah zmien môže byť rôzny, už samotný pojem rekonštrukcia predstavuje veľký zásah do existujúcej chaty či chalupy. Môže sa týkať výmeny povrchov, zariaďovacích zariadení, zrušenia nenosných priečok či vytvorenia nových priečok, ale rovnako môže ísť o rozšírenie priestorov objektu v súvislosti s nadstavbou, prístavbou, o zásahy do nosných konštrukcií, rozvodov vody, elektriny, tepla, plynu a podobne. Podľa toho treba legislatívny postup prispôsobiť rozsahu rekonštrukcie.

 

Stavebné ohlásenie alebo stavebné povolenie

Vždy musíte vychádzať z vašich stavebných zámerov – ak ste presvedčení, že počas rekonštrukcie sa nedotknete práv iných osôb a nebudete meniť vzhľad objektu, postačí, ak svoj zámer ohlásite na stavebnom úrade ako drobnú stavbu. Na základe predložených podkladov stavebný úrad posúdi, či skutočne spĺňate podmienky pre ohlásenie drobnej stavby a do jedného mesiaca vám môže vydať kladné stanovisko. Potom vám už nič nebráni realizovať váš stavebný zámer. Ohlásená drobná stavba sa nekolauduje.


Rekonštrukcia a úrady

159524

V prípade, že stavebný úrad neposúdi rekonštrukciu ako drobnú stavbu, vydá nariadenie, že stavba musí prejsť stavebným konaním a nesmie sa realizovať bez stavebného povolenia. Väčšie rekonštrukcie a rekonštrukcie, pri ktorých bolo nariadené stavebné konanie, musíte pripraviť zodpovednejšie a detailnejšie. Je potrebné preukázať, že nebudú mať vplyv na zhoršenie životného prostredia, na opodstatnené práva susedov a na celkové zásobovanie chaty médiami. Pri takejto rekonštrukcii už musíte počítať s vytvorením projektu, ktorý zdokumentuje všetky zmeny oproti pôvodnému stavu.

Dobrý architekt pripraví projekt podľa vášho želania, pritom však bude rešpektovať normy a predpisy, ktoré určujú možný vplyv nového objektu na okolie (čo niekedy môže byť aj proti vašej vôli). Úradný postup je teda podobný ako pri výstavbe nového objektu.

Treba zdôrazniť, že podmienky výstavby sú pre rôzne účely rozdielne – ak teda chcete v súvislosti s rekonštrukciou zmeniť účel využitia objektu, túto požiadavku nezabudnite uviesť v žiadosti o stavebné povolenie. Po skončení rekonštrukcie je potrebné stavebný úrad navštíviť znova a podať návrh na kolaudačné rozhodnutie. Toto je súčasne povolením na užívanie celej stavby.

V prípade, že vaše stavebné zámery obsahujú rozšírenie objektu do väčších rozmerov a veľkosť budúceho objektu nebude v súlade s územným plánom rekreačnej zóny, stavebný úrad vás vyzve na vybavenie územného rozhodnutia. Toto by vás však posunulo o výrazný krok späť – ak teda máte takéto zámery, odporúčame vám poradiť sa najskôr s architektom. Dohodnite sa na spoločnom postupe, aby ste zbytočne neinvestovali do projektov, ktoré by ste nakoniec museli celé prerobiť.

Čo na to susedia

Počas rozhodovania sa pozerajte na rekonštrukciu aj z pohľadu vašich susedov. Zamyslite sa nad tým, ako by na vás pôsobil nový objekt a možno zistíte, že tento pohľad vám umožní riešiť vzťah stavby k okoliu menej konfliktne. Pokúste sa zistiť, čo susedom na súčasnom stave vášho pozemku prekáža a predložte im riešenie, v ktorom budú tieto problémy odstránené – často môže ísť o maličkosti. Vedzte, že ak niet konfliktov (hlavne so susedmi) alebo sú minimalizované, vybavovanie na úradoch ide oveľa rýchlejšie, ako si možno predstavujete.
Ak správne pochopíte zmysel stavebného konania, vaše styky s úradmi nebudú „bojom“, ale priateľskými stretnutiami.

Článok vyšiel v publikácii Všetko o chatách a chalupách, JAGA GROUP 2007

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: chalupy chata rekonštrukcia chaty
Zdieľať článok

Diskusia