Rozumná zábezpeka

16. 12. 2010
Zdieľať

Aby nás však po návratez dovolenky nečakalo nepríjemné prekvapenie v podobe vytopeného bytu so zničeným zariadením, vykradnutej domácnosti a rozbitého nábytku alebo susedov nahnevaných pre škody, ktoré im vznikli počas našej neprítomnosti, mali by sme ešte pred odchodom z domu urobiť niekoľko dôležitých krokov. A popri dostatočnom zabezpečení domácnosti či uzatvorení všetkých prívodov energie sa oplatí pamätať aj na poistenie. Veď istota je istota...

Zamknutie všetkých dverí, zatvorenie všetkých okien, zasklených stien či uloženie všetkých cenností do trezoru alebo bezpečnostnej schránky by malo byť samozrejmosťou. Prirodzenou súčasťou príprav na dlhšiu neprítomnosť v byte alebo dome by malo byť tiež uzatvorenie prívodov energie do našej domácnosti. A rovnako bežnou vecou by malo byť aj poistenie. Poistenie síce nedokáže ochrániť náš hnuteľný či nehnuteľný majetok pred zlodejmi a vandalmi, rôznymi prírodnými katastrofami, ba ani poruchami na zariadeniach a s tým súvisiacimi škodami, môže však byť veľkou pomocou pri odstraňovaní ich následkov. A poistenie ochráni našu peňaženku aj v prípade, keď spôsobíme susedom alebo akýmkoľvek iným „tretím osobám“ škody my.

Čoraz viac dôvodov

Poistenie by sme si však nemali uzatvárať iba „na dovolenku“. Náš majetok totiž môže byť ohrozený nielen v čase našej dlhšej neprítomnosti, ale kedykoľvek počas roka. Aj osem hodín v práci niekedy stačí na to, aby sme oň prišli. Čoraz častejšie sa pod škody na majetku podpisujú aj zmeny klimatických podmienok a vyčíňanie prírodných živlov. Na tohtoročné povodne a zosuvy pôdy asi tak skoro nezabudnú ani tí, ktorých priamo nezasiahli, aj víchrice či krupobitia akoby boli z roka na rok intenzívnejšie. Napáchané škody tak dosahujú čoraz väčšie rozmery. Zväčšuje sa nielen frekvencia a intenzita vyčíňania prírodných živlov, ale presúvajú sa aj na územia, o ktorých sme si ešte pred niekoľkými rokmi mysleli, že sú pred nimi v bezpečí. V ničom za nimi nezaostávajú ani zlodeji, ktorých metódy sú pre naše imanie čoraz väčšou hrozbou. Poistenie môže nepríjemné dôsledky zásahu všetkých vymenovaných činiteľov zmierniť.

Posledný pohľad pred odchodom na dovolenku by mal patriť dverám, oknám a spotrebičom – všetko by malo byť dôsledne uzatvorené, vypnuté, prípadne odpojené. A k pokoju v duši môže prispieť aj spoľahlivo uzatvorené poistenie.

 

Domácnosť alebo nehnuteľnosť?

Poistenie nehnuteľnosti kryje základné riziká, ako sú požiar, výbuch, úder blesku, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, kamenia či lavín, tiaž snehu a námrazy, škody spôsobené vodou z vodovodných zariadení, ale aj zemetrasenie, náraz dopravného prostriedku vrátane lietadla a iných letiacich telies a tiež krádež, lúpež a pri nich vzniknuté poškodenia. Poistenie domácnosti je navyše rozšírené o úmyselné poškodenia majetku cudzími osobami a vandalizmus. V súčasnosti poisťovne prichádzajú aj s rozšírením poistenia o ďalšie riziká, ako sú skrat na elektromotore bez obmedzenia, prepätie, dym, atmosférické zrážky, škody na špecifických zariadeniach domácnosti a podobne. Poistenie síce nezabráni tomu, aby k škodám došlo, ale môže pomôcť pri ich odstraňovaní, oprave alebo znovunadobudnutí poškodenej veci, či dokonca nehnuteľnosti. Z poistenia možno žiadať plnenie nielen ako náhradu škody, ale aj vtedy, keď ste urobili kroky, ktorými ste zabránili vzniku škody, alebo opatrenia na to, aby sa zabránilo škodám väčšieho rozsahu.

Chrániť sa pritom oplatí nielen majetok, ktorý je trvalo obývaný. Hodiť sa môže aj poistenie chaty či chalupy. Pri rekreačných nehnuteľnostiach síce platia o čosi prísnejšie podmienky ako pri poisťovaní bytov a trvalo obývaných domov – keďže ide o prechodne obývané objekty, kladú sa, samozrejme, vyššie nároky na ich zabezpečenie a takisto cena za takéto poistenie je o čosi vyššia, no nie je až taká vysoké, aby si bežný človek takéto poistenie nemohol dovoliť.

Poistenie pomôže aj v prípade, keď sme škody susedom spôsobili my. Počas našej neprítomnosti ich napríklad vytopí voda z prasknutého vodovodného potrubia alebo v búrke popadajú z nášho balkóna kvetináče a zničia ich majetok… a, samozrejme, susedia budú žiadať náhradu škody od nás. V takom prípade nám môže pomôcť poistenie zodpovednosti za škody z bežného občianskeho života. Pri tomto type poistenia sa poisťovňa za nás postará aj o náhradu škôd, ktoré vzniknú pri práci v domácnosti, na výlete, pri športe alebo hrách s deťmi. Aj tu sa totiž môže ľahko stať, že my alebo ľudia žijúci s nami v spoločnej domácnosti spôsobíme cudzím osobám ujmu na zdraví, škody na majetku či straty v podobe ušlého zisku.

Aké podmienky treba splniť?

Samotné uzatvorenie poistenia nestačí. V každom poistnom produkte sú stanovené aj podmienky, ktoré musí klient dodržať, aby mu nárok na plnenie vznikol – rozhodne by ste sa s nimi mali oboznámiť ešte pred podpisom zmluvy. Napríklad ak chcete, aby bola vaša domácnosť poistením chránená aj pre prípad lúpeže a aby vám poisťovňa aj poskytla náhradu škody, keď vás vykradnú, jednou z podmienok je dostatočné zabezpečenie. Čím vyššia je pritom hodnota domácnosti, tým vyššie bývajú aj nároky poisťovní na jej zabezpečenie. Zjednodušene možno povedať, že treba dôkladne zamknúť dvere a zatvoriť okná, netreba pritom zabúdať ani na poschodie, malé strešné okná v podkroví či pivnicu. Každý otvor na nehnuteľnosti by mal byť uzatvorený tak, aby sa dal zvonku otvoriť iba jeho poškodením. Zábudlivosť sa v tomto prípade nevypláca. Ak sa k vám totiž zlodej dostane bez toho, aby musel prekonať takúto prekážku, odškodnenia sa od poisťovne nedočkáte. Postarať by ste sa mali aj o cenné veci v domácnosti – zbierky, umelecké diela, starožitnosti, peniaze či cenné papiere je vhodné uložiť v domácom trezore, prípadne v trezore banky. Vo všeobecných poistných podmienkach nájdete aj podrobné informácie o tom, aké dvere, okná a iné zabezpečovacie prvky poisťovňa požaduje – aké si napríklad musíte zaobstarať dvere, či je potrebný aj elektronický bezpečnostný systém, ako treba zabezpečiť okná do výšky troch metrov na okolitým terénom, ako musí byť zabezpečený balkón, terasa, lodžia… Ďalšou podmienkou je zabezpečenie rozvodov médií počas dlhodobej neprítomnosti. Ak teda odchádzate na dovolenku, mali by ste všetky prívody dôkladne uzavrieť či povypínať.

Ohľadne poistenia domácnosti a nehnuteľnosti vám radí PaedDr. Lenka Trebunová, PhD., produktová manažérka AWD www.awdsk.sk.

ZDROJ: časopis môj dom JAGA GROUP, s.r.o.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: financie
Zdieľať článok

Diskusia