Šetrné vykurovanie aj s elektrinou (3.)

06. 12. 2011
Zdieľať

Na ekonomickú efektívnosť tepelných čerpadiel vplýva niekoľko faktorov, ktoré treba vyhodnotiť ešte pri návrhu celého systému. V prvom rade si musíte rozmyslieť, čo všetko by malo tepelné čerpalo zabezpečovať.

Kedy sa to oplatí

Na ekonomickú efektívnosť tepelných čerpadiel vplýva niekoľko faktorov, ktoré treba vyhodnotiť ešte pri návrhu celého systému. V prvom rade si musíte rozmyslieť, čo všetko by malo tepelné čerpalo zabezpečovať. Či ho využijete len na ohrev vody, alebo ním chcete aj kúriť, prípadne chladiť. Z toho vyplynie druh a výkon tepelného čerpadla a tiež to, či bude potrebný pomocný zdroj. Ďalšou otázkou je vykurovacia sústava, ktorá je alebo bude v objekte. Najvhodnejšie pre tepelné čerpadlá je nízkoteplotné vykurovanie, teda napríklad podlahové a stenové, pri ktorom stačí vykurovacia voda s teplotou okolo 55 °C. Vtedy totiž pracuje tepelné čerpadlo najefektívnejšie.

Veľmi dôležité je zvážiť aj vlastnosti nízkopotenciálového zdroja a uvedomiť si, či je dostatočne výdatný, čistý, akú má teplotu a aká je jeho vzdialenosť od miesta potreby. Z toho vyplynú počiatočné investície napríklad na vrty, uloženie potrubia podzemného horizontálneho kolektora alebo náklady na čistenie a filtrovanie vody. Keď už zvážite všetky prvotné investičné náklady na to, aby ste tepelné čerpadlo mali doma, je tu ešte jedna otázka: náklady na prevádzku kompresora a čerpadiel. Zväčša ide o náklady na elektrickú energiu. Tu vám napovie vykurovací faktor, pričom určujúce sú zimné mesiace, keď teplota okolitého prostredia je najnižšia a potreba tepla v domácnosti najväčšia. Okrem toho je dobré myslieť aj na budúcnosť a počítať s možnými prestavbami objektu a s tým súvisiacou zmenou potreby tepla. Ak sa na otázku prevádzkových nákladov a návratnosti investícií na tepelné čerpadlo pozrieme veľmi zjednodušene, zistíme, že je vhodné v prípade objektov s vysokými požiadavkami na energiu (napríklad panelový dom po zateplení). Ak vyberiete vhodný typ tepelného čerpadla, môžete znížiť prevádzkové náklady na energiu potrebnú na temperovanie a ohrev vody až o 60 %. Vždy je však nevyhnutné vedieť, o akom množstve energie je reč. V prípade domov v pasívnom štandarde je reálne zníženie nákladov približne 300 eur za rok. Keď však budeme hovoriť o rovnako veľkom dome postavenom v 80. rokoch minulého storočia, prevádzkové náklady by sa znížili o 1 200 eur za rok. Životnosť tepelných čerpadiel je zhruba 15 až 20 rokov, preto pri výpočte návratnosti investície je nevyhnutné myslieť aj na vytváranie finančnej rezervy na nákup nového zariadenia.  


Tepelné čerpadlo Wolf vzduch/voda s výkonom od 8 do 12 kW a tepelné čerpadlo soľanka (zem)/voda s výkonom od 6 do 16 kW, ktoré je k dispozícii v 11 variantoch. Tepelné čerpadlo soľanka/voda dosahujte hodnotu COP 4,7 pri B0/W35 podľa EN 14511 a tepelné čerpadlo vzduch/voda dosahuje hodnotu COP 3,8 pri A2/W35 podľa EN14511. Až 80 % tepelnej energie získavajú z obnoviteľného zdroja. Majú mimoriadne tichú prevádzku a sú vybavené inovovaným manažérom tepelného čerpadla – reguláciou, s ktorou možno ľahko regulovať aj ďalšie zdroje energie. Keďže vykurovaciu vodu dokážu ohriať až na 63 °C, sú vhodné nielen pre novostavby (ideálne v spojení s podlahovým vykurovaním), ale aj pre rekonštrukcie starších domov, ktoré sú zateplené a vykurujú sa tradične, radiátormi. Tepelné čerpadlá Wolf pokryjú potrebu tepla pre celú budovu aj pri monovalentnej prevádzke. (foto: KKH)

Tepelné čerpadlo Wolf vzduch/voda s výkonom od 8 do 12 kW a tepelné čerpadlo soľanka (zem)/voda s výkonom od 6 do 16 kW, ktoré je k dispozícii v 11 variantoch. Tepelné čerpadlo soľanka/voda dosahujte hodnotu COP 4,7 pri B0/W35 podľa EN 14511 a tepelné čerpadlo vzduch/voda dosahuje hodnotu COP 3,8 pri A2/W35 podľa EN14511. Až 80 % tepelnej energie získavajú z obnoviteľného zdroja. Majú mimoriadne tichú prevádzku a sú vybavené inovovaným manažérom tepelného čerpadla – reguláciou, s ktorou možno ľahko regulovať aj ďalšie zdroje energie. Keďže vykurovaciu vodu dokážu ohriať až na 63 °C, sú vhodné nielen pre novostavby (ideálne v spojení s podlahovým vykurovaním), ale aj pre rekonštrukcie starších domov, ktoré sú zateplené a vykurujú sa tradične, radiátormi. Tepelné čerpadlá Wolf pokryjú potrebu tepla pre celú budovu aj pri monovalentnej prevádzke.
KKH


Tepelné čerpadlo Wolf vzduch/voda s výkonom od 8 do 12 kW a tepelné čerpadlo soľanka (zem)/voda s výkonom od 6 do 16 kW, ktoré je k dispozícii v 11 variantoch. Tepelné čerpadlo soľanka/voda dosahujte hodnotu COP 4,7 pri B0/W35 podľa EN 14511 a tepelné čerpadlo vzduch/voda dosahuje hodnotu COP 3,8 pri A2/W35 podľa EN14511. Až 80 % tepelnej energie získavajú z obnoviteľného zdroja. Majú mimoriadne tichú prevádzku a sú vybavené inovovaným manažérom tepelného čerpadla – reguláciou, s ktorou možno ľahko regulovať aj ďalšie zdroje energie. Keďže vykurovaciu vodu dokážu ohriať až na 63 °C, sú vhodné nielen pre novostavby (ideálne v spojení s podlahovým vykurovaním), ale aj pre rekonštrukcie starších domov, ktoré sú zateplené a vykurujú sa tradične, radiátormi. Tepelné čerpadlá Wolf pokryjú potrebu tepla pre celú budovu aj pri monovalentnej prevádzke. (foto: KKH)

 

Ako si vybrať

Vykurovací faktor je číslo, ktoré človeka zvádza na to, aby si tepelné čerpadlo vyberal len podľa neho. Pozor, môže to byť zavádzajúce. Vykurovací faktor rôznych tepelných čerpadiel sa dá porovnávať, len ak sú stanovené jednotné podmienky. Treba vedieť, pri akej vstupnej teplote nízkoteplotného zdroja a akej výstupnej teplote využiteľného tepla sa vykurovací faktor meral. So zmenou týchto veličín sa totiž mení.


Tepelné čerpadlo geoTHERM VWL S voda/vzduch vo vyhotovení split sa skladá z vnútornej a vonkajšej jednotky, ktoré sú prepojené polyetylénovým potrubím. V ňom cirkuluje nemrznúca zmes. Vonkajšia jednotka slúži ako primárny zdroj energie a patrí k najtichším výrobkom vo svojej triede na trhu (50,1 dB). Tepelné čerpadlo môže pracovať pri teplote vonkajšieho vzduchu až –20 °C a vyznačuje sa minimálnymi prevádzkovými nákladmi, nízkou spotrebou energie, jednoduchou obsluhou a používateľským komfortom.

Tepelné čerpadlo geoTHERM VWL S voda/vzduch vo vyhotovení split sa skladá z vnútornej a vonkajšej jednotky, ktoré sú prepojené polyetylénovým potrubím. V ňom cirkuluje nemrznúca zmes. Vonkajšia jednotka slúži ako primárny zdroj energie a patrí k najtichším výrobkom vo svojej triede na trhu (50,1 dB). Tepelné čerpadlo môže pracovať pri teplote vonkajšieho vzduchu až –20 °C a vyznačuje sa minimálnymi prevádzkovými nákladmi, nízkou spotrebou energie, jednoduchou obsluhou a používateľským komfortom.
Vaillant

Znamená to, že pri teplote vonkajšieho vzduchu 0 °C a potrebnej teplote vykurovacej vody 35 °C bude mať to isté tepelné čerpadlo iné COP (väčšie) ako pri teplote vonkajšieho vzduchu –20 °C a potrebnej teplote vykurovacej vody 60 °C. Pri hodnotení ekonomickej a energetickej efektívnosti systému treba brať do úvahy konkrétne podmienky, to znamená klimatické podmienky, prevádzkový čas tepelného čerpadla v priebehu roka, spôsob využitia získanej tepelnej energie a ďalšie. Pretože to vôbec nie je jednoduché, odporúčame obrátiť sa na odborníkov. Pri výbere kvalitnej značky vám môže pomôcť aj úroveň poskytovaného servisu, dostupnosť náhradných dielov, a to aj pre staršie typy čerpadiel, alebo dĺžka záručnej lehoty, ktorá nemusí byť len dva roky.

Malé povzdychnutie na záver

Ako vidieť, stavebníctvo a technológie s ním spojené ponúkajú množstvo možností, ako ušetriť vlastné peniaze, energetické zdroje aj prírodu. Treba ich len vedieť správne nakombinovať a systémovo využívať, pretože všetko so všetkým súvisí a všetko má svoje výhody aj nevýhody. Nie je jednoduché nájsť rovnováhu medzi investičnými nákladmi a ich návratnosťou. Neostáva nič iné, než komunikovať s projektantom a nechať si všetko podrobne vysvetliť. Pokojne zapojte do prípravy projektu aj nezávislého renomovaného poradcu, ktorý porovná niekoľko ďalších variantov. Jeho honorár je v porovnaní s bezchybnou inštaláciou a skutočne dosiahnutými úsporami nízky.

Kategória: Energia Stavba a rekonštrukcia
Tagy: energie stavba domu vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia