Sporák v domácnosti

20. 02. 2012
Zdieľať

Sporák okrem základnej varnej spĺňa aj iné funkcie, možno doň namontovať ďalšie prídavné zariadenia – na ohrev úžitkovej vody, na ohrev vody ako média pre centrálne kúrenie, na ohrev vzduchu na vykurovanie ďalších priestorov (okrem kuchyne, ktorú vykuruje). V zimnom období sporákom aj vykurujeme kuchyňu a prípadne priľahlé priestory. V lete to už obvykle nie je potrebné, pretože máme iné zdroje tepla na varenie. Tu je sporák zbytočný.

Rovnako ako pece, aj sporáky možno rozdeliť do viacerých skupín:

• stavané a prenosné,
• podľa tvaru na stolový a kobkový,
• podľa umiestnenia v priestore na rohový (pravý alebo ľavý), teda dvojstranný, trojstranný, stojaci pri stene a voľne stojaci.


Manipulačný priestor sporáka
Klasický sporák na tuhé palivo potrebuje viac priestoru ako plynový či elektrický. Na obrázkoch (ergonogramoch) sú stanovené rozmery potrebného priestoru. Podobný priestor je potrebný aj pri obsluhe pece.

Manipulačný priestor sporáka
Klasický sporák na tuhé palivo potrebuje viac priestoru ako plynový či elektrický. Na obrázkoch (ergonogramoch) sú stanovené rozmery potrebného priestoru. Podobný priestor je potrebný aj pri obsluhe pece.
Kresby a ergonomické merania: Mgr. art. Michaela Rázusová-Nočiarová

Začleniť sporák do súčasnej kuchyne sa nezaobíde celkom bez problémov. Dizajnéri moderných kuchýň často nemajú predstavu o funkciách sporáka a, pravdupovediac, ani s ním pri projektovaní nepočítajú. Navyše, rustikálny dizajn nie vždy zapadá do štýlu modernej kuchyne.


Pri sporáku na chalupe treba viac činností, všetko sa podriaďuje účelu. Nad sporákom je sušič bielizne vyrobený zo staršej detskej postieľky. Vedľa dvierok na vyberanie popola je osadená v telese sporáka ešte jedna plechová rúra, ktorá odvádza prebytočné teplo z ohniska. V dolnej časti je priestor na drevo. Z klasického košíka na drevo sa neustále trúsia nečistoty, preto sa na uskladnenie dreva lepšie osvedčila murárska plastová nádoba. Vedľa sporáka sa zmestila aj menšia odkladacia plocha. Sporák je síce mierne zaprataný, no žije a dýcha rodinným chalupárskym životom.(realizácia: autor, 2007)

Pri sporáku na chalupe treba viac činností, všetko sa podriaďuje účelu. Nad sporákom je sušič bielizne vyrobený zo staršej detskej postieľky. Vedľa dvierok na vyberanie popola je osadená v telese sporáka ešte jedna plechová rúra, ktorá odvádza prebytočné teplo z ohniska. V dolnej časti je priestor na drevo. Z klasického košíka na drevo sa neustále trúsia nečistoty, preto sa na uskladnenie dreva lepšie osvedčila murárska plastová nádoba. Vedľa sporáka sa zmestila aj menšia odkladacia plocha. Sporák je síce mierne zaprataný, no žije a dýcha rodinným chalupárskym životom.
(realizácia: autor, 2007)
Vladimír Institoris


Pri sporáku na chalupe treba viac činností, všetko sa podriaďuje účelu. Nad sporákom je sušič bielizne vyrobený zo staršej detskej postieľky. Vedľa dvierok na vyberanie popola je osadená v telese sporáka ešte jedna plechová rúra, ktorá odvádza prebytočné teplo z ohniska. V dolnej časti je priestor na drevo. Z klasického košíka na drevo sa neustále trúsia nečistoty, preto sa na uskladnenie dreva lepšie osvedčila murárska plastová nádoba. Vedľa sporáka sa zmestila aj menšia odkladacia plocha. Sporák je síce mierne zaprataný, no žije a dýcha rodinným chalupárskym životom.(realizácia: autor, 2007)

Obsluha sporáka si vyžaduje okrem iného aj donášku paliva a jeho uloženie tak, aby nezavadzalo. Ďalšou nevyhnutnou činnosťou je vynášanie popola. Transportné kusy mávajú zásuvku, ktorú možno vybrať, zo stavaných sporákov musíme popol väčšinou vyberať lopatkou. Nesmieme zabúdať, že pri manipulácii s popolom sa uvoľňuje drobný prach, preto treba kuchyňu čistiť častejšie.


A. Základný tvar sporáka tvorí jednoduché teleso – hranol s vyrezanou časťou – jediná hladká, nezáživná, ťažká hmota.

A. Základný tvar sporáka tvorí jednoduché teleso – hranol s vyrezanou časťou – jediná hladká, nezáživná, ťažká hmota.
Vladimír Institoris

A

B


B.Ak kobkové teleso vysunieme dopredu a potlačíme časť s varnou plochou, hmoty sa rozčlenia. Tu už je k sebe priradená veľká a malá hmota.

B.Ak kobkové teleso vysunieme dopredu a potlačíme časť s varnou plochou, hmoty sa rozčlenia. Tu už je k sebe priradená veľká a malá hmota.
Vladimír Institoris

C


C. Ak zvýrazníme varnú časť vysnutím, veľký objem kobky sa dostane do pozadia a jej účinok sa utlmí. Z veľkého objemu pečúcej časti bol vybratý priestor na uloženie dreva. Kubusy varnej časti a pečúcej časti sú do seba akoby zahryznuté vo vzájomnom prieniku. Tu už nastala dynamika pohybu a prieniku dvoch hmôt.

C. Ak zvýrazníme varnú časť vysnutím, veľký objem kobky sa dostane do pozadia a jej účinok sa utlmí. Z veľkého objemu pečúcej časti bol vybratý priestor na uloženie dreva. Kubusy varnej časti a pečúcej časti sú do seba akoby zahryznuté vo vzájomnom prieniku. Tu už nastala dynamika pohybu a prieniku dvoch hmôt.
Vladimír Institoris


D.Aj jednoduchý doplnok, bezpečnostná a sušiaca tyč, dokáže oživiť fádnu hmotu. Hrubšia tyč opticky zjednotila, až zviazala teleso, ktoré akoby sa už-už chcelo rozpadnúť.

D.Aj jednoduchý doplnok, bezpečnostná a sušiaca tyč, dokáže oživiť fádnu hmotu. Hrubšia tyč opticky zjednotila, až zviazala teleso, ktoré akoby sa už-už chcelo rozpadnúť.
Vladimír Institoris

D

E


E. Definitívny návrh sporáka využíva vyľahčenie bloku pečúcej rúry na nožičke. Menší blok varnej časti akoby vnikal do masívu rúry. Vo varnej časti je tiež využitý malý odkladací priestor. Varná plocha je „napichnutá či prisatá k veľkej sestre“. Mohutnejšia tyč ju zároveň pripútava. Dalo by sa povedať, že varná časť je taká vydlabaná, že by sa mohla prevrátiť, ale tyč ju priťahuje nazad. Celý dej zápasu dvoch hmôt je umocnený zapusteným soklom. Nutné je podotknúť, že nič z uvedených prvkov nie je samoúčelné. Každý prvok má presne vymedzené miesto a funkciu, kde a prečo sa v celku sporáka nachádza.

E. Definitívny návrh sporáka využíva vyľahčenie bloku pečúcej rúry na nožičke. Menší blok varnej časti akoby vnikal do masívu rúry. Vo varnej časti je tiež využitý malý odkladací priestor. Varná plocha je „napichnutá či prisatá k veľkej sestre“. Mohutnejšia tyč ju zároveň pripútava. Dalo by sa povedať, že varná časť je taká vydlabaná, že by sa mohla prevrátiť, ale tyč ju priťahuje nazad. Celý dej zápasu dvoch hmôt je umocnený zapusteným soklom. Nutné je podotknúť, že nič z uvedených prvkov nie je samoúčelné. Každý prvok má presne vymedzené miesto a funkciu, kde a prečo sa v celku sporáka nachádza.
Vladimír Institoris

 
Navrhovanie pecí a sporákov
Na postupe navrhovania sporáka si ukážeme zmeny jednoduchej hmoty. Zvolil som ručnú kresbu, aby bolo vidieť, že na navrhovanie nie je potrebný počítač. Okrem toho sa často podobné návrhy robia priamo na stavenisku.

A. Základný tvar sporáka tvorí jednoduché teleso – hranol s vyrezanou časťou – jediná hladká, nezáživná, ťažká hmota.
B. Ak kobkové teleso vysunieme dopredu a potlačíme časť s varnou plochou, hmoty sa rozčlenia. Tu už je k sebe priradená veľká a malá hmota.
C. Ak zvýrazníme varnú časť vysnutím, veľký objem kobky sa dostane do pozadia a jej účinok sa utlmí. Z veľkého objemu pečúcej časti bol vybratý priestor na uloženie dreva. Kubusy varnej časti a pečúcej časti sú do seba akoby zahryznuté vo vzájomnom prieniku. Tu už nastala dynamika pohybu a prieniku dvoch hmôt.
D. Aj jednoduchý doplnok, bezpečnostná a sušiaca tyč, dokáže oživiť fádnu hmotu. Hrubšia tyč opticky zjednotila, až zviazala teleso, ktoré akoby sa už-už chcelo rozpadnúť.
E. Definitívny návrh sporáka využíva vyľahčenie bloku pečúcej rúry na nožičke. Menší blok varnej časti akoby vnikal do masívu rúry. Vo varnej časti je tiež využitý malý odkladací priestor. Varná plocha je „napichnutá či prisatá k veľkej sestre“. Mohutnejšia tyč ju zároveň pripútava. Dalo by sa povedať, že varná časť je taká vydlabaná, že by sa mohla prevrátiť, ale tyč ju priťahuje nazad. Celý dej zápasu dvoch hmôt je umocnený zapusteným soklom. Nutné je podotknúť, že nič z uvedených prvkov nie je samoúčelné. Každý prvok má presne vymedzené miesto a funkciu, kde a prečo sa v celku sporáka nachádza.


Sporák na letnú a zimnú prevádzku
1 – zimné ohnisko
2 – letné ohnisko
3 – spoločný popolník
4 – zakurovacia a priamoťažná klapka
5, 6, 7, 8, 9 – ťahy a dymovod
V letnom období je klapka (4) otvorená a kúri sa do letného malého plytkého ohniska (2). Spaliny idú najkratšou cestou do ťahov (7) a dymovodom (9) do komína. V zimnom období je pri pečení v prevádzke veľké, hlboké ohnisko. Spaliny idú do slepého ťahu (4) ťahom (5) do slepého ťahu (6) vybaveného iba dymovou medzierkou ťahom (7, 8) okolo hornej pečúcej rúry do dymovodu (9). Spoločný popolník (3) má hrany, aby popol padal vždy do pripravenej zásuvky.

Sporák na letnú a zimnú prevádzku
1 – zimné ohnisko
2 – letné ohnisko
3 – spoločný popolník
4 – zakurovacia a priamoťažná klapka
5, 6, 7, 8, 9 – ťahy a dymovod
V letnom období je klapka (4) otvorená a kúri sa do letného malého plytkého ohniska (2). Spaliny idú najkratšou cestou do ťahov (7) a dymovodom (9) do komína. V zimnom období je pri pečení v prevádzke veľké, hlboké ohnisko. Spaliny idú do slepého ťahu (4) ťahom (5) do slepého ťahu (6) vybaveného iba dymovou medzierkou ťahom (7, 8) okolo hornej pečúcej rúry do dymovodu (9). Spoločný popolník (3) má hrany, aby popol padal vždy do pripravenej zásuvky.
Vladimír Institoris

Sporák na letnú a zimnú prevádzku
1 – zimné ohnisko
2 – letné ohnisko
3 – spoločný popolník
4 – zakurovacia a priamoťažná klapka
5, 6, 7, 8, 9 – ťahy a dymovod
V letnom období je klapka (4) otvorená a kúri sa do letného malého plytkého ohniska (2). Spaliny idú najkratšou cestou do ťahov (7) a dymovodom (9) do komína. V zimnom období je pri pečení v prevádzke veľké, hlboké ohnisko. Spaliny idú do slepého ťahu (4) ťahom (5) do slepého ťahu (6) vybaveného iba dymovou medzierkou ťahom (7, 8) okolo hornej pečúcej rúry do dymovodu (9). Spoločný popolník (3) má hrany, aby popol padal vždy do pripravenej zásuvky.


Kachľový sporák a piecka vyhotovené vložením kachlíc do kovovej rámovej konštrukcie.
Spotrebiče možno preniesť.

Kachľový sporák a piecka vyhotovené vložením kachlíc do kovovej rámovej konštrukcie.
Spotrebiče možno preniesť.
Pokrok

Prevádzkové čiary

Pri projektovaní kuchyne sa pracuje s takzvanými prevádzkovými čiarami, ktoré zobrazujú jednotlivé postupy pri varení – naberanie vody, čistenie zemiakov, ich vloženie do hrnca a položenie na varnú platňu. V zle navrhnutej kuchyni sa s jedným zemiakom zbytočne veľa nabeháme a, navyše, narobíme aj viac neporiadku. Predtým, než sa rozhodneme pre definitívne miesto sporáka, je preto vhodné načrtnúť si kuchynské prevádzkové čiary. Sporák má totiž svoje priestorové nároky – pri jeho obsluhe sa treba skláňať, dostať do drepu, preto by mal byť priestor okolo sporáka väčší ako pri bežnom kuchynskom zariadení. Je dobré nakresliť sporák do priestoru na podlahu, a potom chodiť okolo a skúšať, či je okolo neho dostatok miesta. Môžeme si čupnúť a skusmo vybrať drevo zo spodnej zásuvky, cvične odniesť hrniec s horúcou polievkou. Takisto sa treba zamyslieť aj nad situáciou, keď jedlo začne prihárať – kam odsunieme hrniec alebo keď pečieme – kam položíme horúci plech vybraný z rúry? Tieto otázky si treba zodpovedať ešte pred zariadením kuchyne.
Skúsenosti z praxe ukázali, že je lepšie situovať sporák samostatne, ale s vedľajším priestorom na odkladanie mimo hlavnej časti kuchynskej linky – tak nedôjde ku konfliktu tvarov ani prevádzky (nepoškodí sa drevená časť linky teplom).

Kategória: Energia Stavba a rekonštrukcia
Tagy: kozub pece šporáky
Zdieľať článok

Diskusia