Nanášanie omietok a štruktúrovanie

Nanášanie omietok a štruktúrovanie

31. 03. 2006
Zdieľať

Omietky vytvárajú rovnomerné a opticky príťažlivé povrchy stien. Nemajú však iba dekoratívny účel, ale slúžia predovšetkým ako ochrana muriva a zabraňujú jeho trvalému poškodeniu.

Zloženie omietky

Omietky sú zložené z jednej alebo viacerých vrstiev. Klasická štruktúra viacvrstvových omietok: priamo na podklad (najčastejšie na murivo) sa nastrieka základný postrek, ktorý zabezpečuje lepšiu priľnavosť nasledujúcich vrstiev na murive. Nasleduje spodná (jadrová) omietka hrúbky od 1 až 1,5 cm, ďalej štruktúrovaná omietka (asi 1 cm) alebo jemná omietka (1 až 2 mm).

Nanášanie striekanej omietky

Na obyčajné viacvrstvové omietky sa spravidla aplikuje striekaná omietka. Je to riedka, hrubozrnná malta (zrnitosť do 7 mm), ktorá pozostáva z 1 dielu cementu, 3 dielov piesku, alebo tomu zodpovedajúcej hotovej malty. Striekaná omietka musí byť taká riedka, aby stekala z murárskej lyžice. Na stenu sa nahadzuje murárskou lyžicou, pričom menej záleží na vzhľade, dôležitejšie je rovnomerné rozloženie omietky na podklade. Podklad musíme pred začatím práce navlhčiť.

Skrátka a dobre  • Materiál: Striekaná omietka, omietková malta


  • Náradie: miešací rotor, vedro, kefa, murárska lyžica, vyrovnávacia latka, murárske hladidlo, doska na stieranie, hladidlo so špongiou


  • Obťažnosť: stredná


  • Namáhavosť: stredná


  • Časová náročnosť: 1 – 2 h / m2Nanášanie omietok a štruktúrovanie

50203

Pri nahadzovaní striekanej omietky postupujte takto: Dlhšiu hranu murárskej lyžice držíme rovnobežne so stenou. Pri nahadzovaní lyžicu potiahneme švihom nahor alebo nabok. Nahadzovanie omietky si nacvičte už pri podkladovej vrstve, pretože tu ešte nezáleží na optickom vzhľade vašej práce. Pri úplne novom murive použite iba spolovice krycí základný postrek. Malta musí byť veľmi riedka a musí sa nahadzovať rýchlym švihom. Na staré murivo, prípadne na zmiešané murivo sa používa krycia striekaná omietka, teda nie až taká riedka malta, ktorá úplne zakryje omietané murivo. Tým sa dosiahne jednotný podklad pod vlastnú omietku. Pri malých opravovaných plochách spravidla postačí naniesť rozriedenú maltu na murivo pomocou štetca. Hmota sa spojí s povrchovou vrstvou muriva, čím dodá omietke súdržnosť. Túto metódu môžeme použiť aj vtedy, keď ešte nevieme dobre nahadzovať striekanú maltu.


Nanášanie omietok a štruktúrovanie

50208

Nanášanie spodnej omietky

Keď je striekaná omietka zatvrdnutá tak, že sa už nedá prstom odlúpiť, možno začať nanášať spodnú omietku. Môžeme ju nanášať buď tou istou metódou ako striekanú omietku, alebo ju môžeme nanášať stieraním pomocou murárskeho hladidla. Podklad si predtým navlhčíme, maltu si naberieme murárskou lyžicou na murárske hladidlo a ťaháme ho pohybom zdola nahor s miernym prevýšením. Malta by mala mať smotanovú konzistenciu. Stiahnite prevyšujúce časti omietky pomocou rovnej kovovej alebo drevenej latky a rovnomerne rozdeľte omietku stierkou na fasády. Doplňte miesta, kde omietka chýba a znovu ju stiahnite. Keď sa malta iba trochu leskne a pri dotyku sa nelepí, môžeme ju vyhladiť pomocou hladiacej dosky. Vyskúšame si najvhodnejší čas na vyhladzovanie: Omietka sa musí pod ľahkým tlakom ešte formovať, ale nesmie sa už rozotierať. Pohybujte pod ľahkým tlakom krúživými pohybmi hladidlom. Ak je povrchová vrstva ešte mokrá a presúva sa, musíme chvíľu počkať. Ak je príliš suchá, môžme ju pokropiť štetcom namočeným vo vode alebo namáčať hladidlo do vody.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Nanášanie omietok a štruktúrovanie

50207

Spodná omietka by mala byť relatívne rovná, ale nemusí ešte vytvárať opticky uzavretú plochu. Naopak, keď maltu príliš dlho stierame, vytvorí sa na jej povrchu lesklá vrstva cementového tmelu, ktorý sťažuje priľnavosť vrchnej vrstvy omietky. Príliš hladké plochy ešte pred zatvrdnutím zdrsníme brúsnym papierom. Pripevnite hrubozrnný brúsny papier obojstrannou lepiacou páskou na hladidlo. Cementový tmel sa tým odstráni a vrchná omietka môže lepšie priľnúť k podkladu. Omietkové šablóny uľahčujú omietanie: Pripevnite rovné drevené lišty, ktoré majú hrúbku spodnej vrstvy omietky, na stenu pomocou oceľových hákov. Háky osaďte do maltových medzier v murive. Pre určité systémy omietok jestvujú oceľové šablónové lišty, ktoré sa osadzujú pomocou osadzovacej malty. Čisté rohy dosiahneme tak, že rovnú dosku pripevníme pomocou omietkových hákov tak, aby sme mohli rovnomerne stierať maltu.


Nanášanie omietok a štruktúrovanie

50213

Nanášanie vonkajšej vrstvy omietky

Hladké povrchy stien vznikajú hladkou omietkou, ktorá je najkvalitnejšia vtedy, keď si ju zadovážime už v hotovom stave. Zamiešajte túto jemnú omietku smotanovomliečnej vápennej konzistencie a navlhčite spodnú vrstvu. Omietkovú hmotu navŕšte na hladidlo tak, aby bola iba do polovice zakrytá a nanášajte ňou jemnú omietkovú hmotu na stenu. Hotová vrstva jemnej omietky by mala byť hrubá 1 až 2 mm, pri podstatne hrubších vrstvách hrozí vznik jemných trhlín spôsobených zmrašťovaním. Povrch omietky vyhladzujte krúživými pohybmi. Vezmite teraz špongiové hladidlo, namočte ho do vody a pritlačením dlane vytlačte z neho prebytočnú vodu. Pokiaľ je jemná omietka už taká zaschnutá, že sa pri dotyku rukou nelepí, môžete ju vyhladzovať vlhkou, ale nie príliš mokrou špongiou. Ľahkým tlakom na hladidlo a zvislými a vodorovnými pohybmi vytvoríme rovný povrch. Potom prechádzajme krúživým pohybom hladidlom po celej omietnutej ploche. Dávajte pozor, aby vám pritom nevznikali schodíky. Ak je jemná omietka ešte príliš mokrá, rozmazáva sa a nedá sa vyhladiť. Ak je už príliš suchá, môžeme ešte raz namočiť špongiu do vody a skúsiť to znovu.

Štruktúrované omietky


Nanášanie omietok a štruktúrovanie

50216

Väčšina vonkajších, ale aj vnútorných, omietok má štruktúrovanú povrchovú vrstvu. Štruktúry omietok vznikajú zložením malty, ako aj jej spracovaním. Omietka s čiarami vytvorenými murárskou lyžicou vzniká tak, že sa do ešte čerstvej omietky vytlačia murárskou lyžicou štruktúry. Malta najčastejšie nie je príliš hrubozrnná. Navlhčite si vždy dobre podklad, aby voda z vrchnej vrstvy príliš rýchlo nevsiakla a aby táto vrstva zostala dlho vláčna. Nanášajte omietku hladidlom v jednej vrstve hrubej 5 až 10 mm. Zoberte si teraz murársku lyžicu a vtláčajte ňou do omietky také štruktúry, aké si želáte. Striekaná omietka vzniká vtedy, keď viac či menej hrubozrnnú a relatívne tekutú maltu švihom nahadzujeme na stenu. Nahadzovanie si vyžaduje tréning, ale s menšími murárskymi lyžicami môžeme v krátkom čase rýchlo dosiahnuť dobré pracovné výsledky. Štruktúra tejto omietky vzniká pridaním pieskových zŕn do malty. Aj drsná omietka vzniká z malty, do ktorej sme pridali viac alebo menej hrubozrnného piesku. Vlastnoručne namiešaná malta sa musí spravidla nahadzovať, zatiaľ čo hotové omietky stačí nanášať murárskym hladidlom. Ešte skôr, ako malta zatvrdne, pretrie sa hladidlom. Podľa želanej štruktúry vedieme hladidlo kolmými, vodorovnými alebo krúživými pohybmi.

Jednovrstvové omietky

Nakoniec jestvuje celý rad jednovrstvových hotových omietok, ktoré sa najčastejšie nanášajú podľa návodu výrobcu bez základného postreku, v jednej vrstve. V interiéroch sú to zväčša sadrové omietky alebo priľnavé omietky obsahujúce sadru, ktoré sa nanášajú a vyhladzujú v jednej vrstve. V exteriéroch sú to napr. špeciálne štruktúrované omietky alebo priľnavé omietky, ktoré vytvoria relatívne hladkú plochu s jemnozrnnou štruktúrou.

Profesionálny tip

Tvrdosť omietky má byť v jednotlivých vrstvách rovnaká, prípadne môže klesať, v žiadnom prípade sa nesmie naniesť tvrdšia vrstva (napr. cementová omietka) na mäkkšiu vrstvu (maltová omietka). Rozdielne vlastnosti a napätia by skôr či neskôr viedli k odlupovaniu vrchnej vrstvy omietky.

Kategória: Steny a fasády
Tagy: nanášanie omietok
Zdieľať článok

Diskusia