Ako si vybrať strechu na rodinný dom

Ako si vybrať strechu na rodinný dom

04. 04. 2013
Zdieľať

Tvar, štruktúra plochy strechy a jej farebnosť tvoria komplexný architektonický celok. Strecha musí byť okrem toho, že je estetická, aj dokonale funkčná. Týka sa to najmä odolnosti proti pôsobeniu vonkajších vplyvov, ale aj zaistenia tepelnej pohody vnútri objektu.

Práve strechou uniká podľa analýz viac ako 30 percent tepla. Kvalitná a dobre remeselne zhotovená strecha súčasne ochráni interiér pred nežiaducim hlukom a splní aj protipožiarnu úlohu. 

V súčasnosti nájdete strechy od výmyslu sveta. Pri rozhodovaní o type strechy je nutné zobrať do úvahy nielen estetické, ale aj funkčné a ekonomické hľadisko. Poznáme dva základne typy striech: plochú a šikmú. 
 

Ploché strechy nevychádzajú z módy

O plochej streche hovoríme, ak strecha nedosahuje sklon väčší ako 10°. Keďže v prípade plochej strechy nie je potrebná investícia do konštrukcie krovu, je takýto typ finančne menej náročný. Nespornou výhodou je aj menšia plocha, ktorú je nutné zaizolovať, a tým aj utesniť tepelný plášť. Vďaka tomu sa šetrí energiou určenou na vykurovanie. Priestor pod strechou sa tak využíva efektívnejšie. 
S plochými strechami sa stretávame najmä pri starších domoch. Ich charakteristickou vlastnosťou bola absencia akejkoľvek spádovej vrstvy. Preto na strechách stáli kaluže vody, ktoré poškodzovali povrch strechy. V súčasnosti je trendom premena plochých striech na zelené strechy. Efektívne je to najmä v mestách, kde pozemku okolo domu nie je nazvyš. 
Najmä pri starších domoch sa často stretávame so zatečením a netesnosťou. Príčinou môže byť nielen výber nekvalitných materiálov, ale aj nevhodné zvolené materiály použité na utesnenie strechy. Problémom často býva nedostatočné vyspádovanie strechy (menej ako 1°) a zle vyriešené kritické miesta strechy (okraje, svetlíky, prieniky). Častým dôvodom problémov so strechou bez ohľadu na typ strechy je nekvalitná realizácia remeselníckych prác.

Jadro škridly tvorí oceľ, ktorá je obojstranne galvanizovaná hliníkom a zinkom. Povrch škridly sa glazuje pri teplote 1 100 °C čírou akrylátovou glazúrou. Granulátový posyp škridly tlmí hluk, takže vás nevyrušia ani silné dažde.

Jadro škridly tvorí oceľ, ktorá je obojstranne galvanizovaná hliníkom a zinkom. Povrch škridly sa glazuje pri teplote 1 100 °C čírou akrylátovou glazúrou. Granulátový posyp škridly tlmí hluk, takže vás nevyrušia ani silné dažde.
Icopal a.s.

Šikmé strechy – komfort a variabilita

Šikmá strecha bola a je najbežnejším riešením zastrešenia najrôznejších typov obytných domov. Šikmé strechy majú sklon od 10 do 55°. Za strmé sa považujú, ak majú viac ako 45°. Dnes mnohé rekonštrukcie starších obytných domov, ako aj novostavby využívajú podkrovie na obytné alebo pracovné účely. 
Šikmá strecha má viacero tvarových variácií. Najčastejšie sa stretávame s tzv. sedlovou strechou. Tá je stavebne najjednoduchšia. Pozostáva z dvoch proti sebe naklonených rovín v sklone od 15° do 45° a viac. Obľúbeným variantnom šikmej strechy je aj valbový typ. Rovnako pozostáva z dvoch proti sebe naklonených rovín ako v prípade sedlového typu, je však ukončená šikmým skosením. Je tak technicky zložitejšia. Používa sa najmä v prípade domov s pôdorysom v tvare písmena L. Pultová strecha sa často zamieňa s plochou strechou. Pultová strecha má však väčší sklon ako plochá strecha – dosahuje viac ako 10°. Z konštrukčného hľadiska ide o jednoduchý typ strechy, ktorá si vyžaduje aj menej finančných prostriedkov, najmä ak je fasáda orientovaná na slnečnú stranu. Práve v tom prípade na nej možno inštalovať slnečné kolektory alebo veľké okenné plochy. V našich podmienkach relatívne zriedkavou strechou je stanová strecha, ktorá má tvar ihlana nad štvorcovým alebo polygónovým pôdorysom. Všetky strany sa tak zbiehajú v jednom bode. V súčasnosti sa do popredia dostáva manzardová strecha, kde šikmina strechy je zalomená, pričom spodná časť má väčší sklon ako vrchná, čím sa výrazne zväčší podkrovný priestor. Táto strecha je však konštrukčne aj finančne náročná. 
Hlavnou devízou šikmých striech je ich väčšia odolnosť proti poveternostným vplyvom. Vďaka svojím tvarom je strecha menej vystavovaná nepriazni počasia, takže plášť je menej namáhaný a vydrží dlhší čas. Negatívom sú väčšie finančné náklady spojené s vytvorením projektu a inštaláciou krovu. Na druhej strane však užívateľ získa doplnkové obytné priestory. Tie sú ale možné len pri streche s väčšou strešnou plochou. 

Správny výber strechy zaručí bezproblémové bývanie na celý život.

Správny výber strechy zaručí bezproblémové bývanie na celý život.
KM Beta

Slovo odborníka

Gábor Bogdány, Mediterran Slovakia
 
Podľa čoho vyberáme strešnú krytinu?
Hovorí sa, že dobrá strecha je klobúkom a ochranou budovy. Musí chrániť pred vonkajšími vplyvmi a pritom podčiarknuť estetický vzhľad objektu. Zároveň si musíme uvedomiť, že žiadna časť stavby nie je vystavená silnejším vplyvom počasia ako strecha, preto pri výbere krytiny na svoj rodinný dom by sme mali vziať do úvahy nasledovné kritériá: únosnosť krytiny, odolnosť proti ohňu, odolnosť proti hluku, mrazuvzdornosť, vodotesnosť, farebnú škálu, tvar škridiel a v neposlednom rade cenu výrobkov. Betónové škridly majú viac ako storočnú históriu. Existujú storočné betónové škridly a stále sú funkčné. Tvarovanie a farebnosť škridly možno prispôsobiť požiadavkám zákazníka.
 
Ako je zabezpečená ochrana strechy proti vonkajším prírodným vplyvom?
Zabezpečenie ochrany strechy proti vonkajším prírodným vplyvom (dážď, vietor, sneh, teplo), požiaru, hluku a mechanickému zaťaženiu je zaručené samotnou krytinou, ako aj jej vlastnosťami. Betón pre svoju prirodzenú hustotu úplne odvádza zrážkovú vodu, ktorá sa nedostane do pórov. Betónové škridly patria do skupiny nehorľavých materiálov. Škridly z betónu majú aj ďalšie výhody: zachovajú pôvodné technické parametre a nedrobia sa ani v zmrazovacích cykloch, respektíve pre zmeny objemu vody. Vďaka nepresiakavosti betónu je hmotnosť jednotlivých škridiel, a tým aj celková hmotnosť strechy rovnaká. Mechanická odolnosť povrchu betónových škridiel je vysoká, preto sa nezlomia ani pod tlakom veľkého množstva snehu, ľadu a pohybu na streche.
Betón svoju farbu získa nastriekaním vybraného typu farbiva. Povrch betónovej škridly je ošetrený ďalšou ochrannou vrstvou rovnakého farebného odtieňa ako základná farba. Táto vrstva zabezpečí ochranu proti vzniku machu a neželaným škodlivým vplyvom ovzdušia miest. Farby a tóny strešnej krytiny použitím špeciálnej povrchovej úpravy sú hlbšie a živšie bez ohľadu na základnú farbu škridiel. Dlhotrvajúca ochrana farieb zachová tóny farieb a ich intenzitu. Pretože strecha má samočistiaci povrch, ostáva čistejšia a výrazne lepšie odolá UV žiareniu. Azda ani netreba podotknúť, že výrobná technológia je bez použitia rozpúšťadla a amoniaku, a teda neškodná pre životné prostredie.
 
Aké príslušenstvo by mal výrobca dodávať súčasne so strechou?
Okrem samotných škridiel existuje celá škála doplnkov, potrebných na kvalitné zastrešenie, ktoré umožňujú vetranie hrebeňa a nárožia, ukončenie hrebeňa, prichytenie hrebenáča a škridiel, vytvorenie odkvapového systému, vytvorenie úžľabia, prestupy (kanalizácia, anténa, atď.), presvetlenie (strešné okná, svetlovody…), ochranu proti snehu a vetru, hydroizolácie, odvod pary, ako aj bezpečný pohyb na streche.

Ako si vybrať strechu na rodinný dom

1206965
Bramac

Nosné konštrukcie striech

Základnú nosnú konštrukciu plochej strechy tvoria prefabrikované prvky z betónu, keramické nosníky s výplňou, oceľové profilované dosky na nosníkoch alebo drevené prvky. Ploché strechy treba riadne tepelne zaizolovať, preto sa na nosnú konštrukciu strechy kladie tepelnoizolačná vrstva vo forme dosiek, rohoží či liatych pórovitých zmesí. Následne sa pokladá hydroizolačná vrstva, ktorá chráni skladbu strechy pred vodou a vlhkosťou. 
Obľúbeným a mnohými rokmi overeným materiálom na nosnú konštrukciu šikmých striech – krovu je drevo, ktoré musí spĺňať viacero podmienok. Drevo musí byť dobre vysušené, kvalitné a ošetrené, aby ho nepoškodzovali drevokazné hubami, mikroorganizmy alebo drobní škodcovia. Je nevyhnutné si uvedomiť, že krov je nosnou časťou celej strechy a v prípade jeho narušenia týmito škodcami hrozí nebezpečenstvo padnutia strechy. Dnes sa okrem klasického hambálku vyskytujú aj lepené krovy, pozostávajúce zo zlepených vrstiev tenších drevených lamiel. Odpadá tak použitie ekonomicky náročného masívneho dreva. Medzi ďalšie používané krovy patria ľahký oceľový konštrukčný systém alebo masívna strešná konštrukcia z pórobetónových, respektíve betónových prvkov, ktoré výrazne zjednodušujú jeho výstavbu. 
 

Akú krytinu na strechu?

Výber strešnej krytiny nie je náhodný. Pri výbere treba poznať možnosti domu, jeho základy aj to, z čoho sú vyrobené obvodové múry. Podľa toho posudzujeme aj hmotnosť strechy, ktorú dom unesie. 


Povrch betónovej škridly je ošetrený ďalšou ochrannou vrstvou rovnakého farebného odtieňa ako základná farba. Táto vrstva zabezpečí ochranu proti vzniku machu a neželaným škodlivým vplyvom znečisteného ovzdušia v mestách.

Povrch betónovej škridly je ošetrený ďalšou ochrannou vrstvou rovnakého farebného odtieňa ako základná farba. Táto vrstva zabezpečí ochranu proti vzniku machu a neželaným škodlivým vplyvom znečisteného ovzdušia v mestách.
Mediterran

Pálená a betónová krytina

Pálená strešná krytina je jedna z najrozšírenejších strešných krytín s dlhoročnou tradíciou. Vyrába sa z prírodných materiálov – hliny, ílu, prísad a vody. Prírodné zloženie zaručuje farebnú stálosť prírodných i povrchovo upravovaných škridiel. Inštaluje sa na strechy so sklonom od 16°. Jej najväčšou prednosťou je jej odolnosť aj pred extrémnymi poveternostnými podmienkami. To platí aj pri nízkych teplotách. Je totiž aj mrazuvzdorná, nehorľavá a ohňovzdorná. Životnosť strechy sa pohybuje až na úrovni 80 až 100 rokov. Záruka na keramické škridly je asi 30 rokov. Keďže možno kombinovať starú, ale nepoškodenú strešnú krytinu s novou, môžete dosiahnuť aj výraznú úsporu finančných prostriedkov. 
Betónové strešné krytiny sa vyrábajú z portlandského cementu, kremičitého piesku, vody a pigmentov oxidu železa. Vďaka týmto materiálom dosahuje strešná krytina potrebné vlastnosti, napríklad únosnosť, nasiakavosť, nehorľavosť a rozmerovú stálosť. Kladie sa na strechy so sklonom od 12°. Pevnosť betónovej krytiny je až o 30 percent vyššia ako pri iných tvrdých krytinách. Výrobcovia na tento typ strešnej krytiny poskytujú záruku v priemere 30 rokov. Jej skutočná životnosť sa pohybuje na úrovni pálenej krytiny.
 

Asfaltové a vláknocementové krytiny 

Zatiaľ čo v minulosti sa používali šindle z dreva alebo kameňa, dnes sa dostáva do popredia modernejší materiál – asfalt. Jeho hlavnou prednosťou je nízka hmotnosť, dobrá tvarovateľnosť a bezhlučnosť. Vďaka tomu sa tento typ strešnej krytiny používa najmä na členité strechy so sklonom od 10°. Využívajú sa aj pri rekonštrukciách, pretože nové šindle sa dajú ukladať na staré. Nespornou výhodou je aj skutočnosť, že asfaltové krytiny nenapádajú machy a lišajníky. 
Vláknocementová krytina sa vyrába z cementu, buničiny, umelých vlákien a prísad. Vďaka svojej nízkej hmotnosti je vhodná na všetky typy šikmých striech. Medzi jej pozitíva patrí odolnosť proti oderu a dlhá životnosť, ktorá sa pohybuje na úrovni 30 rokov.

Pomerne lacným a efektívnym spôsobom obnovy strechy s desaťročnou zárukou je rekonštrukcia asfaltovou krytinou.

Pomerne lacným a efektívnym spôsobom obnovy strechy s desaťročnou zárukou je rekonštrukcia asfaltovou krytinou.
Icopal a.s.

Slovo má odborník

Rudolf Rusiňák, obchodný manažér zo spoločnosti Ruukki
 
Na čo všetko treba myslieť pri výbere strešnej krytiny?
Na začiatku si treba uvedomiť, o akú stavbu ide. Iné požiadavky sú kladené na rodinný dom a iné na garáž alebo altánok. Následne si treba premyslieť, aké priestupy sa budú na streche nachádzať – či už napríklad strešné okno, vikier, komín, alebo čoraz obľúbenejšie slnečné kolektory. Je nevyhnutné si navrhnúť všetky prvky strechy tak, aby si vzájomne neprekážali a výsledkom bola aj opticky dokonalá strecha. Súčasťou rozhodovania pred samotnou rekonštrukciou je aj množstvo finančných prostriedkov, ktoré chcete do strechy investovať. Strecha sa nekupuje na jednu sezónu, takže investovať do kvalitnej krytiny, ktorá vám zaručí pohodlie, sa oplatí. 
 
Čo si treba všímať pri hodnotení stavu strechy?
Pri plochých strechách treba venovať pozornosť ukončeniu hydroizolácie na zvislých konštrukciách, stavu zabudovaných klampiarskych konštrukcií z hľadiska ich funkčnosti a životnosti (korózie, nátery), ako aj z pohľadu funkčnosti strešných vpustí. Pri šikmých strechách si treba všímať najmä ukončenie klampiarskych konštrukcií pri styku s prestupujúcimi konštrukciami a takisto funkčnosť odvodňovacieho systému, ku ktorému patria strešné žľaby a strešné zvody. Ostatné prvky by pri správnej konštrukcii nemali byť problematické.
 
Častým problémom býva nedodržanie technologických postupov. Aké bývajú následky chybnej klampiarskej práce? 
Neodborným uskutočnením klampiarskych prác vznikajú na streche poruchy, ktoré majú za následok nielen zatekanie, ale v extrémnom prípade aj odtrhnutie strechy. Pri montáži jednotlivých striech je totiž nevyhnutné rešpektovať technologický postup daný výrobcom strešnej krytiny. Či už je to rešpektovanie dilatácií, alebo kotvenia krytiny. Častým problémom je aj nesprávne uloženie krytiny v okolí komína, strešného okna alebo vikiera. Pri výbere stavebnej firmy, ktorá bude stavať, respektíve rekonštruovať vašu strechu, dajte prednosť odborníkom s dlhoročnými skúsenosťami a bohatými referenciami. Niektorí dodávatelia priamo odporúčajú vyškolených montážnikov, a tak výrazne uľahčujú zákazníkovi celú prestavbu.
 
Aké príslušenstvo by mal výrobca dodávať súčasne so strechou?
Kvalitný výrobca k strešnému súboru ponúkne zákazníkovi všetko potrebné na bezproblémovú montáž strešnej krytiny. Okrem samotnej strešnej krytiny sú to hrebenáče, úžľabia, štítové obruby, snehové zábrany a podobne. Súčasťou strešného kompletu je dnes aj poistná hydroizolácia a tesnenia, priestupové manžety, skrutky, odkvapový systém, ale aj bezpečnostný systém a skrutky. Kvalitní dodávatelia strešnej krytiny poskytujú zákazníkovi nielen komplexný ucelený systém montovania strechy od jedného výrobcu, ale aj efektívnu odbornú pomoc pri problémoch alebo nejasných technických otázkach. K bezchybnému výsledku je vždy potrebná kooperácia medzi projektantom, dodávateľom, stavebným dozorom a remeselníkmi.

Strechy so sklonom 35 až 45° sú ideálne na výstavbu obytného podkrovia. Minimálna svetlá výška obytného podkrovia v rodinných domoch má byť 2,3 m. Znížená časť stropu môže mať najmenej 1,6 m.

Strechy so sklonom 35 až 45° sú ideálne na výstavbu obytného podkrovia. Minimálna svetlá výška obytného podkrovia v rodinných domoch má byť 2,3 m. Znížená časť stropu môže mať najmenej 1,6 m.
ruukki

Plechová strecha

Moderné plechové strechy predstavujú efektívne riešenie strechy v prípade nielen novostavieb, ale aj starších obytných domov. Najčastejšie sa vyrábajú z ocele, hliníka, medi alebo zinku. Odporúčaný sklon je od 8°. Ako veľký problém strechy sa tradične vnímala jej hlučnosť. Dnes sa však plechové krytiny vyrábajú tvarovo aj materiálovo precíznejšie, takže tento problém je eliminovaný. Najväčšou devízou plechových striech je hmotnosť. Preto sa používajú nielen na novostavbách, ale aj pri rekonštrukciách starších domov. Okrem hmotnosti je pozitívom aj povrchová úprava. Práve povrchová úprava najvýraznejšie vplýva na záruku, ako aj na schopnosť odolávať poveternostným vplyvom. Pred niekoľkými rokmi dominovala povrchová úprava vo vyhotovení polyester, respektíve matný polyester. Menej kvalitní výrobcovia ponúkajú túto povrchovú úpravu dodnes. Vzhľadom na postupné klimatické zmeny, zvyšovanie vplyvu agresívneho prostredia a na iné, s týmto súvisiace skutočnosti je však už polyesterová úprava oceľových strešných krytín pomaly na ústupe. 
Dnes sa strešná krytina vyrába s povrchovou úpravou, ktorej vlastnosti, napríklad odolnosť proti poškriabaniu, korózii, teplota tvarovania, UV stálosť, estetický vzhľad, výrazne prevyšujú úžitkové vlastnosti polyesteru.
Pri výbere strešného systému dajte prednosť produktom, ktoré sú preverené rokmi skúseností, majú potrebné osvedčenia a certifikáty. Kvalitný ucelený systém od jedného výrobcu dáva záruku istoty, že sa nestanú nechcené poruchy, ktoré sú najčastejšie spôsobené náhradami originálnych systémových komponentov alebo nesprávnou montážou. Pri komplexnom systéme riešenia striech komponenty do seba perfektne zapadajú. Vďaka tomu je montáž pohodlná a rýchla. Pri výbere strešného systému od kvalitného výrobcu tak máte istotu kvality a funkčnosti. Samozrejmosťou je aj odborná montáž, servis a špecializované poradenstvo, ktoré vždy poskytne pomoc pri akejkoľvek technickej otázke.

Ako si vybrať strechu na rodinný dom

1206969
ruukki

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: rodinný dom strecha
Zdieľať článok

Diskusia