Ako si vybrať vhodnú strešnú krytinu

Ako si vybrať vhodnú strešnú krytinu

29. 09. 2005
Zdieľať

Možno to nebude znieť originálne, ale je pravda, že strecha je korunou domu, niekedy dokonca aj korunou jeho krásy, rovnako významnou ďalšou „fasádou“ objektu i veľmi dôležitou stavebnou konštrukciou. Prečo toľko chválospevu hneď v úvode? Pretože nekvalitná strecha je nielen nepríjemným estetickým, neskôr aj hygienickým nedostatkom vnútorných priestorov, je začiatkom konca celého objektu.

Dôkladný návrh strechy sa zvyčajne nekončí návrhom kompozície jej tvaru, druhu konštrukcie krovu, skladby jednotlivých vrstiev strešného plášťa z hľadiska tepelných a hydroizolačných vlastností alebo výberom typu strešnej krytiny. Okrem kvalitnej krytiny je dôležité dbať aj na kvalitnú montáž s dôrazom na precíznosť uloženia škridiel alebo pásov krytiny. Na kvalitu zhotovenia strechy vplývajú aj klampiarske práce, vyriešenie prestupov iných konštrukcií strešnou rovinou, voľba vhodných a správnych doplnkov a pod., ktoré strechu nielen vizuálne dotvárajú, ale podieľajú sa na jej bezproblémovej funkčnosti a životnosti celého objektu.


Ako si vybrať vhodnú strešnú krytinu

31032

Od krytiny a celkového riešenia zastrešenia očakávame, že bude mať dlhú životnosť, bude odolná proti všetkým klimatickým javom v okolí, najmä proti vode, vetru a mechanickému poškodeniu, a navyše bude dobre vyzerať, ľahko sa udržiavať – a to všetko za rozumnú cenu. Pri vytváraní strešného plášťa budov je preto každá dobrá rada na nezaplatenie. Zastrešenie objektu sa navrhuje s ohľadom na potreby a životnosť celého objektu. To znamená, že výber materiálov nosnej konštrukcie a opláštenia strechy, kvalita strešnej krytiny, vyriešenie a vyhotovenie jednotlivých technických detailov musí vzájomne dobre spolupôsobiť a obdobím funkčnosti zodpovedať tomuto faktu. Je zrejmé, že farba, tvar, materiál aj veľkosť skladobných prvkov (škridiel, pásov a pod.) strešných krytín sa významne podieľajú na vytváraní estetického dojmu a architektonického výrazu objektu. No splnenie ďalších úžitkových kritérií (najmä vodonepriepustnosť a nehorľavosť) je nevyhnutnou podmienkou účinnej funkčnosti, preto otázku „Ako si správne vybrať?“ treba vždy prebrať z rôznych hľadísk a dostatočne včas vyriešiť.

Ako si vybrať vhodnú strešnú krytinu?

Krytina je najdôležitejšou a hlavnou hydroizolačnou vrstvou v skladbe strešného plášťa, preto by jej voľba mala byť zohľadnená už vo fáze projektu. Keď sú k dispozícii základné informácie o objekte (jeho klimatické pomery, nosnosť konštrukcií, navrhovaný alebo požadovaný sklon strešných rovín a pod.), výber zo širokej škály strešných krytín dostupných na našom trhu sa postupne zužuje.

Na každý sklon strechy iná krytina


Ako si vybrať vhodnú strešnú krytinu

31031

Každý druh strešnej krytiny – jej rôzna skladobnosť, veľkosť a tvarová profilácia prvkov – iným spôsobom podmieňuje odvod vody zo strešnej roviny, preto je vhodný na iný sklon strechy. Iný sklon si vyžaduje betónová škridla či pálená krytina, iný krytina z plechu alebo z prírodnej bridlice či asfaltové pásy a pod. Výrobcovia uvádzajú použiteľnosť jednotlivých druhov strešných krytín na určitý sklon strešných rovín v technických podmienkach použitia výrobku. Pre svoje výrobky odporúčajú minimálne a maximálne sklony možného uloženia. Celoplošne neprerušované druhy krytín (fólie, lepenky, plechy vo forme pásov) sú vhodné na plytký sklon striech, a to už od troch stupňov. Čím menšie sú prvky krytiny skladobné, tým strmší musí byť sklon strechy. Napríklad trapézové plechy sa môžu použiť už od siedmich stupňov. Na sklon 15° je vhodná už aj krytina z vláknocementových dosiek, z vlnitého plechu a plechových krytín, ktoré imitujú tvar pálenej krytiny. Krytiny z malorozmerových prvkov (škridiel), napríklad betónová krytina, jej škridly s profilovanou drážkou a pálená keramická krytina so spojitou vodnou drážkou sa môžu použiť na strechu so sklonom minimálne 22°, neprofilované betónové a keramické krytiny možno použiť od sklonu 30°, rovnako ako krytiny z prírodnej bridlice, vláknocementových rovinných prvkov, asfaltových šindľov a pod.

Záleží aj na hmotnosti


Ako si vybrať vhodnú strešnú krytinu

31030

Strešné konštrukcie sa navrhujú s ohľadom na rôzne javy pôsobiace v prostredí, ako napr. zaťaženie (vetrom, snehom, ľadom, námrazou a pod.). Musia byť dostatočne nosné, aby uniesli hmotnosť zvoleného typu strešnej krytiny. Prednostne preto treba zvoliť taký typ krytiny, ktorý nebude nezvyšovať náklady na zosilňovanie krovovej konštrukcie. Najmä pri starších rekonštruovaných objektoch nie je každý typ konštrukcie krovu alebo dokonca samotný objekt navrhnutý po statickej stránke tak, aby vyhovoval aj krytinám s vysokou plošnou hmotnosťou (takzvaným ťažkým krytinám – keramickej pálenej krytine, betónovej, kamennej a pod.). Tie sú trvanlivejšie, ale väčšinou drahšie. Takzvané ľahké krytiny (plechové, vláknocementové, bitúmenové a iné pásy, šindle či fólie) sú v porovnaní s ťažkými krytinami lacnejšie, majú však kratšiu životnosť. Ich nízka hmotnosť často predstavuje jednoduchšiu a ľahšiu manipuláciu a umiestnenie najmä pri rekonštrukciách na starší krov, na nadstavby a pod., kde nie je vhodné konštrukcie zbytočne zaťažovať. Dôležitý je aj spôsob ukladania jednotlivých strešných krytín. Ťažké krytiny sa zvyčajne ukladajú na latovanie, ľahké krytiny sa ukladajú na debnenie s hydroizolačnou fóliou určenou na tento účel.

K ďalším vlastnostiam strešných krytín


Ako si vybrať vhodnú strešnú krytinu

31033

Pri montáži alebo prevoze krytiny môže prísť k oderu. Pri skladaných krytinách (napr. betónovej, pálenej škridle) je to jedno, ich fyzikálne a funkčné vlastnosti sa prakticky nezmenia. Pri plechových krytinách môže nastať problém – poškodenie ochrannej vrstvy znamená vznik podmienok na začiatok korózie. Nie je však plechová krytina ako plechová krytina (typ, povrchová úprava, materiál) a s tým súvisia aj ďalšie vlastnosti a údržba. Častým problémom skladanej strechy je zafúknutie prachovým snehom. Ak je však dobre urobená poistná hydroizolácia, tento problém sa nevyskytne. Voda je veľmi nepríjemná, lebo ak si nájde čo len milimetrovú škáročku, kadiaľ môže vojsť, začína svoje zhubné dielo – postupnú deštrukciu konštrukcií. S vodou súvisí aj hluk pri daždi, hlavne pri plechových krytinách. Aj tomuto problému však možno predchádzať – napríklad spojovaním malých škridiel a úpravou ich spodných hrán páskou (pri skladaných plechových krytinách).

Vždy dbajte o to, aby ste si vybrali správnu krytinu a firmu, ktorá realizuje priamu montáž krytiny, ktorú ste si zvolili. V prípade, že si kupujete výrobok, ktorý je menej známy a vám podľa informácií dostupných o výrobku vyhovuje (rozmer, hmotnosť, cena, životnosť materiálu, materiál a pod.), vyžiadajte si doklad o vhodnosti výrobku, prípadne jeho certifikát. Všimnite si, aké sú záručné podmienky nielen výrobcu, ale aj predajcu, a všetky technické parametre. Aj bez skúseností z oblasti stavebníctva môžete posúdiť konkrétny typ strešnej krytiny, získajte referencie a prezrite si referenčné stavby realizačnej firmy a výrobcu. Zaujímajte sa aj o rýchlosť dodávky, predajnú sieť, poradenské služby, predaj doplnkového materiálu a príslušenstva. To všetko môže ovplyvniť vašu spokojnosť a bezpečné bývanie pod strechou.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: strecha strešná krytina strkr
Zdieľať článok

Diskusia