Betónová strešná krytina

Betónová strešná krytina

21. 08. 2007
Zdieľať

Kameň bol už odpradávna dôležitým a pevným stavebným prvkom, ktorý vydržal niekoľko desiatok, ba aj stoviek rokov. Je odolný proti účinkom počasia, ktoré nemajú vplyv ani na jeho estetickú stránku. Prvá automatická linka na výrobu strešných betónových škridiel bola uvedená do prevádzky v polovine 30. rokov minulého storočia v Anglicku. Pri výrobe prvých betónových škridiel sa prvýkrát pozitívne prejavila nízka energetická náročnosť výroby, pretože betón môže na vzduchu stvrdnúť „sám od seba“.

Betónová strešná krytina je ekonomickejším variantom skladanej škridly v porovnaní s keramickou. Vďaka kompletnému sortimentu a variáciám farieb a tvarov ju možno použiť na všetky typy budov – od moderných spoločenských objektov cez rodinné domy, vysokohorské chaty až po rekonštrukciu pamiatok.

Kvalitný materiál zaručuje betónovej škridle vynikajúcu pevnosť, čo je výhodné pri náhlych zmenách počasia, ako sú krupobitie či búrka, ale aj pri mechanickom tlaku na strechu, napríklad pri pohybe na streche. Vhodná je aj v náročnejších poveternostných podmienkach, lebo sa vyznačuje nízkou nasiakavosťou a s tým súvisiacou vysokou mrazuvzdornosťou.
 

Spôsoby ukladania betónovej krytiny

  • jednoduché kladenie veľkoformátových škridiel pre rovinné plochy strechy od 15° do 90°
  • dvojité kladenie maloformátových škridiel pre zväčša rovinné plochy strechy a zaoblené tvary (kužele, volské oká a podobne) od sklonu 25° do 90°

Rozdiel medzi oboma druhmi kladenia spočíva v minimálnom sklone strechy, v latovaní, v množstve škridly na jeden štvorcový meter.

Výroba


Betónová strešná krytina

99943

Betónová škridla sa vyrába z portlandského cementu, piesku, vody a prímesí. Rovnako ako keramická škridla, aj betónová môže byť zhotovená razením alebo ťahaním. Mäkká škridla po úprave povrchu tvrdne vo vytvrdzovacej komore a vzápätí na vzduchu, kde po niekoľkých dňoch získa konečnú pevnosť. Povrch betónovej škridly môže byť hladký alebo granulovaný, líšiť sa môže aj farbou.

Na farbenie betónovej škridly teoreticky možno použiť všetky farby. Paleta farieb je však obmedzená výlučným použitím anorganických pigmentov, lebo iba pomocou nich možno dosiahnuť svetlostále sfarbenie. Betónová škridla sa farbí pridávaním týchto pigmentov do suroviny pri miešaní (vznikne homogénne sfarbenie celého prierezu). Čierne, hnedé, červené sfarbenie a odtiene týchto farieb sa získajú pridaním čistých pigmentov oxidov železa. Modré a zelené sfarbenie sa dosiahne pomocou iných stabilných (málo reaktívnych) oxidov kovov.

Vyrába sa aj betónová škridla s prirodzeným sfarbením bez farebných prímesí a povrchovej úpravy. Na škridle bez povrchovej úpravy môžu vzniknúť výkvety v dôsledku karbonizácie, ktoré sú pri bledosivom odtieni betónovej škridly sotva viditeľné.

Vlastnosti

Z chemického hľadiska v betóne vznikajú degradujúce účinky vplyvom vody, pôdy a plynov, ktoré môžu pôsobiť rozpúšťajúco a (alebo) rozrušujúco. Degradujúci účinok vyvolávajú najmä zriedené kyseliny vznikajúce vo vzduchu pôsobením škodlivých plynov. Medzi škodliviny patria oxid siričitý a oxid dusíka, ktoré sa vo vode rozpúšťajú na kyselinu siričitú a kyselinu dusičnú (kyslý dážď). Účinok reakcií pri rozpúšťaní však pôsobí len na povrch a je zanedbateľný.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Betónová strešná krytina

99946

Rozrušujúce účinky môžu v dôsledku veľkého zväčšenia objemu vyvolať v štruktúre cementového kameňa trhliny. Aby sa dosiahla dostatočná chemická odolnosť, musia sa dodržať určité opatrenia, ako sú výber vhodných surovín, výroba čo najhutnejšieho betónu a jeho veľmi dôkladné spracovanie a ošetrovanie.

Betónové škridly tvrdnú dlhý čas. Počas tvrdnutia sa betónové škridly musia správne skladovať. Priepustnosť vody cementovej malty alebo betónu s vysokým stupňom zhutnenia je veľmi malá.

Nastavením vodného súčiniteľa (menej ako 0,4) vznikne v cementovom kameni málo kapilárnych pórov. Betónová škridla, ktorá zodpovedá požiadavkám týkajúcim sa únosnosti a priepustnosti vody (bez prekvapkávania na spodnej strane po 20 hodinách), je podľa skúseností odolná proti mrazu, ak sa tieto hodnoty dosiahnu po 25 cykloch zmrazovania a rozmrazovania.
 

Nosná konštrukcia pre betónovú krytinu

Strešné laty ako podklad pre betónovú krytinu musia zodpovedať predpísaným normám. Hrúbka lát je závislá od vzdialenosti krokiev, klimatického a iného zaťaženia podľa normy STN 73 0035, musí však mať rozmery minimálne 30 x 50 mm (pri maximálnej osovej vzdialenosti krokiev 90 cm) alebo 40 x 60 mm (pri osovej vzdialenosti krokiev 1 až 1,2 m). Pri väčšej vzdialenosti treba prierez lát posúdiť statickým výpočtom.

Pri realizácii debnenia alebo aplikácii difúznej fólie sa musia použiť kontralaty 50 ´ 50 mm, ktoré sa kladú súbežne na krokvy. Pri nižších sklonoch strechy a dĺžke krokiev viac ako 10 m je potrebný väčší prierez kontralát.

Tvarová variabilita


Betónová strešná krytina

99945

Z hľadiska tvaru má betónová krytina veľa možností. Osvedčenou a veľmi rozšírenou je tzv. bobrovka. Svojimi malými rozmermi je vhodná na prekrytie aj komplikovanejších striech a zakrivení. Medzi inak tvarované patrí napríklad krytina z vlnoviek, z korýtok, jednodrážková a dvojdrážková škridla.

Niektoré spoločnosti ponúkajú aj veľkoformátovú škridlu, ktorej hlavnou výhodou je nižšia hmotnosť v porovnaní s bežnými ťažkými škridlami. Výrobcovia ponúkajú okrem klasickej škridly i originálne príslušenstvo (stúpaciu plošinu, škridlu antény, odvetrávaciu škridlu, polovičnú i koncovú škridlu, hrebenáč…), vďaka ktorému je strecha dokonale chránená pred poveternostnými vplyvmi a klampiarske práce možno obmedziť na minimum.

Montáž

Betónová krytina sa zväčša vešia na latovanie, pod ktorým je upevnená poistná hydroizolácia. Vodonepriepustnosť krytiny zabezpečuje systém drážok, ktoré do seba po uložení zapadajú. Škridlu možno zvyčajne použiť na šikmé a strmé strechy so sklonom 35 až 60°, ale pri istých podmienkach sa môže použiť už pri sklone 15°.
 

Montážne rady

  • Pri práci na streche treba dodržiavať bezpečnostné predpisy.
  • Po väčšine betónových škridiel možno chodiť, no musí sa vždy stúpať na prostrednú časť škridly, aby  sa neodlomili krajné časti. Na odvetrácie škridly a protisnehové škridly sa nesmie stúpať.
  • Pri škridlách s hladkým povrchom, najmä keď sú mokré, je vyššia možnosť pošmyknutia a pádu ako pri mokrých škridlách, ktoré majú povrch z granulátu.
  • Na rezanie sa odporúča použiť stacionárnu (stolovú) rezačku s diamantovým kotúčom a odsávačom prachu. Prach od rezania, ktorý sa usadil na povrchu škridly, treba ihneď odstrániť.
  • Ako poistka proti silnému vetru sa musia škridly upevniť pozdĺž okrajov strechy. Podľa predpokladanej sily vetra treba škridly bez ohľadu na sklon strechy po celej ploche zabezpečiť príchytkami, prípadne pozinkovanými skrutkami, respektíve klincami.
  • Aby krytina pôsobila harmonicky, odporúča sa pri pokrývaní plynulo odoberať a miešať škridly aspoň z troch paliet súčasne.
Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: betónová strešná krytina šikmá strecha strecha
Zdieľať článok

Diskusia