Čo by ste mali vedieť o škridlovej streche

06. 07. 2015
Zdieľať

Škridlové strechy patria v našich končinách ku klasike a aj dnes sú pri rodinných domoch najčastejšou voľbou. Pri výbere a montáži by ste pritom mali mať na pamäti viacero dôležitých detailov.

V správnom sklone

Škridlové krytiny sa obvykle používajú na strechy so sklonom od 20 do 45° tak, aby voda mohla voľne stekať do odkvapového systému. Niektoré typy dovoľujú pokryť aj strechy so sklonom už od 12° alebo až do 60°, podmienkou však je dodržať montáž odporúčanú výrobcom – podkladové debnenie, izoláciu, montážnu konštrukciu a prichytenie škridiel. Sklon strechy totiž ovplyvňuje takzvanú presiakavosť krytiny – čím strmšia je strecha, tým menej vody sa dostane pod škridly a opačne. Presiakavosť krytiny sa však dá znížiť aj spôsobom montáže. Ďalším dôvodom na dodržanie sklonu je stabilita krytiny: „Betónové škridly na strechách so sklonom do 45° nepotrebujú žiadne pripevnenie, pretože hmotnosť krytiny zabezpečuje jej stabilitu aj pri búrkach. Na strmších strechách treba podľa sklonu a typu krytiny upevniť najlepšie príchytkou každú druhú alebo každú škridlu,“ upresňuje Ing. Ľubomír Dömény, zástupca značky Terran.


Čo by ste mali vedieť o škridlovej streche

1590169
thinkstock.com

Pálená vs. betónová

Obe tieto krytiny patria medzi stredne ťažké až ťažké (s hmotnosťou 40 – 80 kg/m2), obe výborne odolávajú aj extrémnym klimatickým podmienkam a ponúkajú širokú škálu typov, tvarov, farieb aj povrchových úprav na strechy v rôznych štýloch. Pri oboch deklarujú výrobcovia stálosť farby aj tvaru a vysokú mechanickú odolnosť, z ktorej vyplýva životnosť 50 až 100 rokov. Nie je preto výnimkou až 30-ročná záruka výrobcu. Rozhodnúť sa teda musíte podľa vkusu a konkrétnej ponuky, pri ktorej by ste mali zavážiť nielen vzhľad a cenu, ale aj komplexnosť doplnkového sortimentu. 

Betónová škridla sa pre svoju nízku nasiakavosť a vysokú mrazuvzdornosť hodí aj do klimaticky náročnejších podmienok. Má vysokú pevnosť, takže lepšie odoláva mechanickému tlaku, napríklad pri pohybe osoby na streche. K výhodám pálenej škridly patrí vysoký tepelný odpor a zároveň schopnosť prepúšťať vodné pary. Povrchová úprava engoba (tenký povlak z prírodnej keramickej zmesi) rozširuje farebné možnosti tejto krytiny, glazúra navyše škridly aj spevňuje a chráni (glazovaná krytina má nižšiu nasiakavosť a väčšiu mrazuvzdornosť).


Čo by ste mali vedieť o škridlovej streche

1590163
thinkstock.com

Premyslite si vopred

Pri plánovaní strechy by ste si mali premyslieť aj to, aké priestupy na nej budú – napríklad strešné okná, vikiere, komín, slnečné kolektory… Všetky prvky treba rozvrhnúť tak, aby si vzájomne neprekážali a aby bola strecha aj na pohľad pekne poskladaná.

Odborník radí
Ing. Ľubomír Dömény, Mediterran Slovakia

K výhodám betónovej krytiny patrí nepresiakavosť. To znamená, že vďaka minimálnej nasiakavosti povrch krytiny úplne odvádza zrážkovú vodu, ktorá sa tak nedostane do pórov v materiáli. ­Nepresiakavosť teda zabezpečí, že hmotnosť škridiel a tým aj celková hmotnosť strechy ostávajú rovnaké. Vďaka nepresiakavosti sa tiež dlhodobo zachovávajú pôvodné technické parametre krytiny, ktorá sa nedrobí ani v dôsledku cyklov mrznutia vody a topenia.

Povrch betónových škridiel sa obvykle ošetruje dvomi ochrannými vrstvami v rovnakom farebnom odtieni, aký má ich základná hmota. Tieto vrstvy zabezpečia ochranu proti znečisteniu a nepriaznivým vplyvom chemikálií v ovzduší, čím oddialia začiatok rastu organických nečistôt.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Čo by ste mali vedieť o škridlovej streche

1590167
thinkstock.com

Vhodná montáž

Krytina chráni ostatné časti strešného plášťa a priestor pod strechou pred pôsobením poveternostných vplyvov – najmä vody, vlhkosti a vetra. Nie je to však úplne dokonalá ochrana, preto je dôležité, najmä v prípade obytných podkroví, aby bola pod krytinou poistná hydroizolácia (vhodný typ paropriepustnej, teda difúznej strešnej fólie) a kvalitné podkladové debnenie. Strešné fólie vrátane doplnkov, tesniacich pások či prechodových manžiet sú dnes obvyklou súčasťou strešného kompletu. Na upevnenie krytiny slúži montážna konštrukcia – v prípade škridiel je to väčšinou rošt. Pri montáži je pritom dôležité dodržať technologický postup daný výrobcom krytiny. 


Prechodové prvky na turbokomín, napojenie solárneho kolektora a anténu od značky Terran

Prechodové prvky na turbokomín, napojenie solárneho kolektora a anténu od značky Terran
Mediterran Slovakia s.r.o.

Pozor na styky a priestupy 

Pri šikmých strechách sú dôležité klampiarske konštrukcie pri styku krytiny s prestupujúcimi prvkami, napríklad okolo komína, vikiera alebo strešného okna, a tiež správne uloženie krytiny v ich okolí. Dôsledkom neodborných klampiarskych prác totiž býva zatekanie a poruchy strechy. Na niektoré menšie priestupy, ako sú antény, kanalizačné odvetranie či pripojenie solárneho kolektora, nájdete v sortimente výrobcov krytiny špeciálne prechodové škridly.


Odvetrávacia škridla Terran

Odvetrávacia škridla Terran
Mediterran Slovakia s.r.o.

Pod škridlami treba vetrať

Do priestoru pod strešnou krytinou sa dostáva vlhkosť jednak z interiéru, prestupom cez vrstvy strešného plášťa, jednak odparením zrážkovej vody, ktorá prenikla cez strešnú krytinu. Aby vlhkosť nespôsobila v konštrukcii strechy škody, treba ju odvetrať – na to slúžia odvetrávacie škridly, ktoré sa umiestňujú pod hrebeňom a zároveň nad odkvapovým systémom tak, aby komínový efekt zabezpečil prúdenie vzduchu pod krytinou. Dôležité pritom je, aby bolo odvetrané každé pole medzi krokvami. Mriežka umiestnená pred otvorom odvetrávacej škridly umožňuje voľné prúdenie vzduchu a zároveň bráni vniknutiu hmyzu a vtákov pod krytinu.


Čo by ste mali vedieť o škridlovej streche

1590171
thinkstock.com

Nielen základné škridly

Dobrý výrobca strešnej krytiny ponúka aj všetko potrebné na jej montáž a bezproblémové fungovanie strechy. Pomocou príslušenstva sa zabezpečí prichytenie krytiny, ukončenie v oblasti odkvapu, vytvorenie hrebeňa, úžľabia či štítu, riešenie prechodov, odvetranie strešného plášťa a presvetlenie podstrešia. K ponuke patria tiež prvky na ochranu pred vetrom a snehom aj na bezpečný pohyb po streche. Od dodávateľa krytiny by ste mali dostať nielen komplexný strešný systém, ale v prípade potreby aj odborné poradenstvo. 


Terran_Presvetlovacia_skridla

Terran_Presvetlovacia_skridla
Mediterran Slovakia s.r.o.

Premyslite si vopred

Pri plánovaní strechy by ste si mali premyslieť aj to, aké priestupy na nej budú – napríklad strešné okná, vikiere, komín, slnečné kolektory… Všetky prvky treba rozvrhnúť tak, aby si vzájomne neprekážali a aby bola strecha aj na pohľad pekne poskladaná.

Strecha Ytong Komfort pre celoročnú tepelnú pohodu

Prečo použiť masívnu strechu
Strechy na domoch najviac zaťažujú teplotné výkyvy. Podkrovné byty a kancelárie tak trpia prehrievaním v letných mesiacoch a vytvoriť celoročnú pohodu bez klimatizácie je takmer nemožné. Masívna strecha má vysokú schopnosť akumulovať teplo aj chlad, preto k týmto výkyvom teplôt nedochádza.

TEXT ERIKA KUHNOVÁ
ODBORNÁ SPOLUPRÁCA ING. ĽUBOMÍR DÖMÉNY, MEDITERRAN SLOVAKIA 
FOTO TERRAN A Thinkstock.com
ZDROJ časopis Môj dom 4/2015, JAGA GROUP, s.r.o.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: pálená
Zdieľať článok

Diskusia