Neklasické šikmé strechy

Neklasické šikmé strechy

17. 04. 2008
Zdieľať

Strechy rodinných a bytových domov sa dnes navrhujú prevažne ako sedlové, ich nosná konštrukcia je väčšinou klasická – z masívneho dreva. Drevo je základným materiálom a neodmysliteľným prvkom šikmej strechy už po stáročia, vývoj však priniesol aj nové materiály a konštrukčné systémy, ktoré sú pre mnohé strechy vhodnejšie – zjednodušujú a skracujú výstavbu, umožňujú použiť nové tvary striech alebo rozširujú možnosti využitia podkrovia.

Lepené drevené lamelové nosníky predstavujú inú formu drevenej nosnej strešnej konštrukcie. Častejšie sa využívajú pri halových objektoch väčších rozmerov, no uplatnenie si nájdu aj pri stavbe rodinných a bytových domov. Prierez takýchto nosníkov je variabilný, rovnako ako tvar, a na rozdiel od dreveného masívu aj dĺžka.
Prednosti lepených drevených lamelových nosníkov:
 •  malá hmotnosť a zároveň veľká únosnosť,


 • možnosť vytvoriť ľubovoľný tvar nosného skeletu,


 • schopnosť preklenúť veľké rozpätia a tak vytvoriť pod strechou voľné priestory,


 • tvarová stálosť,


 • estetické kvality pohľadu.


Neklasické šikmé strechy

145678


Neklasické šikmé strechy

145679

Sedlová konštrukcia strechy z priehradových väzníkov Nosná konštrukcia strechy z priehradových nosníkov vytvára priestor na realizáciu náročnejších predstáv architektov.Drevené konštrukcie so styčníkovými doskami alebo z priehradových väzníkov sa používajú na výrobu nosníkov pre halové objekty (podobne ako lepené drevené lamelové nosníky), pre svoju variabilitu sa však uplatnia aj pri výstavbe rodinných domov. 
 • Predstavujú rýchlu a bezpečnú montáž nosnej konštrukcie – na stavbu sa privezú hotové nosníky, ktoré sa na stavenisku iba uložia na objekt, zavetria sa a môže sa začať s pokrývaním.


 • Možno ich použiť na veľké rozpony – viac ako 30 m, čo dovoľuje zrealizovať aj najnáročnejšie predstavy architektov a projektantov. Veľká variabilita umožňuje vyrobiť nadstavbu alebo strechu ľubovoľného tvaru na akýkoľvek objekt (samozrejme, pri dodržaní základných konštrukčných princípov) a využiť otvorený priestor na voľné dispozičné riešenie. Sú vhodné na rozličné typy striech – sedlové, valbové, oblúkové a tiež ploché.


 • Tieto konštrukcie sa radia medzi ľahké, čo býva často veľkou výhodou.


 • Nevýhodou je vnútorná konštrukcia jednotlivých dielov, ktorá znemožňuje využiť priestor medzi nosníkmi.


Neklasické šikmé strechy

145681


Neklasické šikmé strechy

145680

Drevené konštrukcie so styčníkovými doskami sa uplatnia napríklad pri oblúkovej streche.

Neklasické šikmé strechy

145685

Ľahký oceľový konštrukčný systém predstavuje nosnú konštrukciu strechy, ktorej základom sú pozinkovaný plech a pozinkovaná tyčovina, ktoré sa zvárajú do potrebného tvaru.


 • Výhodný je pre strešné nadstavby a povalové vstavby.
 • Umožňuje jednoduchú a rýchlu montáž.
 • Má nízku hmotnosť, takže hlavne pri nadstavbách zbytočne nezaťažuje existujúcu konštrukciu.


 • Dĺžka nosníkov je obmedzená z hľadiska únosnosti na 10 až 12 m.


 • Nosníky však možno spájať ako systém s plechovými spojovacími a doplnkovými profilmi, čo uľahčuje komplexné riešenie náročnejších projektov.


 • Predstavuje cenovo prijateľnejšiu nosnú konštrukciu strechy.


 • Masívne strešné konštrukcie (z pórobetónových alebo betónových prvkov) sa vyrábajú na mieru podľa konkrétneho projektu. Nosnosť konštrukcie strechy zaisťujú vystužené panely, ktoré sa ukladajú na štítové a vnútorné nosné steny.
  •  Celá skladba masívnej strechy je jednoduchá a nevyžaduje použitie žiadnych špeciálnych materiálov a fólií. Eliminujú sa tým možné poruchy strešného plášťa počas realizácie, aj v priebehu životnosti.


  • Tieto takzvané ťažké strechy majú oproti bežne realizovaným strešným plášťom vyššiu tepelnú zotrvačnosť – vďaka schopnosti akumulovať veľké množstvo tepla dlhšie odolávajú pôsobeniu vysokých alebo nízkych teplôt.


  • Ak sa konštrukcia doplní o 10 až 20 cm izolácie z polystyrénu, vznikne celoročne účinná vysoká tepelná ochrana. 


  • Na interiérovej strane nie je potrebná parozábrana, pretože jej funkciu preberá kompaktná vrstva materiálu (napríklad pórobetónu), ktorý prirodzene reguluje vlhkosť vzduchu v interiéri.


  • Nevýhodou je zatiaľ iba mierne vyššia cena, ktorá prekračuje náklady na tradičnú strechu.


  Neklasické šikmé strechy

  145686

  Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


  Neklasické šikmé strechy

  145687


  Neklasické šikmé strechy

  145688


  Neklasické šikmé strechy

  145689

  Priebeh výstavby masívnej strešnej konštrukcie sedlovej strechy rodinného domu. Na stavbu sa použil systém ľahkých pórobetónových panelov.  Názor z praxe

  O názor na problematiku šikmých striech s nie klasickou konštrukciou sme požiadali Ing. Ivana Kolárika zo spoločnosti Kontrakting krov hrou. (www.kontrakting.sk)

  Drevené konštrukcie striech majú na Slovenskú stáročnú tradíciu. Stavby a strechy z dreva boli, aj vzhľadom na prírodné podmienky, úplne prirodzeným konštrukčným riešením a Slováci sú podnes hrdí na svoju históriu a povestnú kvalitu murárov či tesárov, ktorí „stavali Budapešť aj Viedeň“. Až v posledných etapách vývoja stavebných konštrukcií došlo k nástupu iných materiálov, ako sú oceľ, betón a rôzne druhy muriva. V šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia sa začali výraznejšie presadzovať konštrukcie plochých striech. Šikmé strechy sa, s výnimkou časti rodinných domov, prakticky nestavali. S klesajúcou potrebou kvalifikovaných tesárskych majstrov, ktorí vedeli zhotoviť najnáročnejšie konštrukcie krovov so zložitými tvarmi a veľkými rozponmi, postupne zanikala aj tradícia tohto remesla.

  Neklasické šikmé strechy

  145684


  Neklasické šikmé strechy

  145683


  Kombinácia rozličných materiálov sa často využíva pri rekonštrukciách starých striech, kde sa kladie dôraz na zachovanie čo najväčšieho počtu pôvodných prvkov.


  Učňovské školy produkovali tesárov na zhotovovanie náročných debnení a klasické tesárske remeslo sa postupne vytratilo. Dnešná situácia v učňovskom školstve, neschopnom naplniť základné počty žiakov na požadovanej vzdelanostnej úrovni, problém nedostatku kvalifikovaných remeselníkov nevyrieši. Drahá a nedostupná odborná sila bola jedným z dôvodov, prečo sa vývoj drevených konštrukcií stavieb uberá smerom, ktorý presúva časť výroby do fabrík. Na stavbu sa tak dostávajú hotové výrobky, napríklad v podobe priehradových konštrukcií, presne nadimenzované a vyrobené z kvalitnej suroviny. Tým sa minimalizujú aj poruchy konštrukcie z dôvodu chybnej výroby či návrhu.

  Neklasické šikmé strechy

  145676


  Neklasické šikmé strechy

  145677


  V súčasnosti sa často používa kombinácia materiálov, napríklad pri nadstavbách bytových domov, kde hlavnú nosnú časť nadstavby tvorí oceľová konštrukcia v kombinácií s drevenými krokvami.


  Nedostatok tesárov je však len jeden z dôvodov, prečo mnoho investorov dáva prednosť novým typom konštrukcií. Stovky striech rodinných domov z priehradových konštrukcií čoraz viac presviedčajú o svojich prednostiach. Pri výstavbe rodinných domov sa v nemalej miere začali budovať tzv. využité podkrovia. Priečne väzby sa môžu navrhnúť ako rámy kotvené do tuhej stropnej konštrukcie. Týmto konštrukčným riešením sa dosiahne úplne voľná dispozícia, neobmedzená rozmiestnením stĺpov, nosných stien alebo plných väzieb. Pri domoch typu bungalov – prízemný dom väčších rozmerov – ušetrí použitie podobnej modernej konštrukcie značné finančné prostriedky. Voľná dispozícia umožňuje zmeny domu takmer bez obmedzení, podľa meniacich sa podmienok v rodine a podobne. Prednosťou využívania prefabrikovaných prvkov je rýchla a presná montáž s bezpečnou statikou. Kvalifikovaný výrobca dodáva konštrukciu aj s podrobným návrhom montáže a poskytuje tiež dozor pri montáži. Preto možno, najmä pri jednoduchších tvaroch striech, zmontovať konštrukciu doslova svojpomocne.

  Kategória: Strecha, podkrovie
  Tagy: konštrukcia šikmá strecha strecha
  Zdieľať článok

  Diskusia