Niekoľko faktov o plochých a šikmých strechách

Niekoľko faktov o plochých a šikmých strechách

23. 02. 2009
Zdieľať

Kto už staval dom, vie, aké komplikácie sú spojené so strechami. Všetko sa odvíja od kvalitného projektu domu. To je alfa a omega celej stavby. Ďalším dôležitým faktorom je kvalitný materiál, z ktorého sa bude stavať. Ide o dlhoročnú investíciu, preto sa nesnažte na streche zbytočne šetriť. Mohlo by sa vám to vypomstiť, keď to budete najmenej očakávať.

Strechy delíme podľa viacerých kritérií. Podľa sklonu rozoznávame:

  • ploché strechy – so sklonom vonkajšieho povrchu krytiny v rozpätí od 0° do 10°,
  • šikmé strechy – so sklonom vonkajšieho povrchu krytiny v rozpätí od 10° do 45°, s
  • strmé strechy – so sklonom vonkajšieho povrchu krytiny väčším ako 45°.

Ploché strechy

Strešné konštrukcie, ktoré majú sklon menší ako 10°, nazývame plochými strechami. Ploché strechy momentálne prevládajú na moderných novostavbách komerčných budov, na stavbách obchodných centier alebo peňažných ústavov. Podľa základného konštrukčného riešenia ich delíme na:

  • jednoplášťové – vnútorné prostredie je od vonkajšieho oddelené jedným strešným plášťom. Patria k najrozšírenejším typom plochých striech. Ich výhodami sú menšia investičná náročnosť, ľahká a rýchla realizácia, jednoduchá oprava a menšia hrúbka strešného plášťa; 
  • dvojplášťové – vnútorné prostredie je od vonkajšieho oddelené dvoma strešnými plášťami, medzi ktorými je vetraná vzduchová medzera. Tento typ strechy sa uprednostňuje v nepriaznivých klimatických podmienkach; 
  • strechy s opačným poradím vrstiev (obrátené strechy) – na rozdiel od bežne používanej skladby sa tepelná izolácia umiestňuje až na hydroizolačnú vrstvu; 
  • duo strechy – do skladby je pridaná ešte tepelnoizolačná vrstva.


Niekoľko faktov o plochých a šikmých strechách

180493

Podľa funkcie môžeme strechy rozdeliť na nepochôdzne, pochôdzne a pojazdné. Na nepochôdznych strechách je obmedzený pohyb. Ide o typ strechy, na ktorú sa smie vstupovať len v prípade údržby alebo opravy strešného plášťa. Pochôdzne strechy sú veľmi rozmanité. Sú určené na trvalejší pohyb osôb. Patria sem obytné terasy a zelené strechy. So zvýšeným pohybom na streche sú spojené aj zvýšené nároky na strešnú konštrukciu a strešný plášť. Preto je nutné zabezpečiť kvalitnú hydroizolačnú vrstvu, špeciálnu úpravu povrchu, bezpečný prístup a doplnkové opatrenie, napríklad zábradlie.

Zelené vegetačné strechy navyše chránia konštrukciu strechy pred výkyvmi teplôt a slnečným žiarením a znižujú náklady na údržbu hydroizolácie. Pojazdné strechy sú určené na pohyb osobných a nákladných áut alebo vrtuľníkov. Môžu sa nachádzať aj nad podzemnými priestormi či garážami. Zaraďujeme sem tiež príjazdové rampy a nájazdy alebo pristávacie plochy (takzvané heliporty) na hoteloch, administratívnych budovách, nemocniciach či súkromných rezidenciách. Pri tomto type stavieb treba brať do úvahy, že musia odolávať obrovskému zaťaženiu. Preto je dôležité jednotlivé vrstvy kotviť, prípadne spriahnuť tak, aby sa zachovala vodotesnosť strešnej konštrukcie.

Nezabúdajte na odvodnenie

Voda zo strechy menšieho rozsahu odteká vďaka sklonu strechy smerom k žľabu, ktorý býva umiestnený na jednej strane objektu. Na druhej strane strechy sa nachádza atika, aby voda nestekala po stenách. Pri väčších strechách sa odvodnenie rieši komplikovanejšie, a to pomocou rovín s rozličným spádom tak, aby najnižšie miesto bolo práve pri dažďovom vpuste. Dôležitú úlohu pri odvodnení majú aj klampiarske prvky, ako napríklad odpadové potrubie, vtoky, žľaby a chrliče.


Niekoľko faktov o plochých a šikmých strechách

180495

Tradičné šikmé strechy

Šikmou strechou nazývame stavebnú konštrukciu, ktorá chráni vnútorné alebo vonkajšie prostredie so sklonom od 10° do 45° a je vystavená priamemu pôsobeniu poveternostných vplyvov. Šikmé strechy získali naspäť svoju popularitu v 90. rokoch minulého storočia. Skladajú sa z krytiny a krovu, ktorý spĺňa funkciu nosnej konštrukcie zastrešenia (môže byť drevená, oceľová, oceľobetónová alebo kombinovaná). Krov je sústava drevených či iných prvkov tvoriacich nosnú kostru na uloženie vrstiev strešného plášťa a krytiny a prenesenie zaťaženia do nosného systému budovy.

Krovy delíme na:

  • klasické – môžu sa riešiť ako stojatá stolica alebo ležatá stolica,
  • hambálkové – úsporné typy krovov. Na ich výrobu je potrebné menšie množstvo dreva, nepoužívajú sa stĺpiky ani vzpery.

 


Niekoľko faktov o plochých a šikmých strechách

180498

 

Niekoľko faktov o plochých a šikmých strechách

180499

Klasický krov   Hambálkový úsporný krov


Niekoľko faktov o plochých a šikmých strechách

180497

Špecifickou črtou šikmých striech je podkrovie. Je to priestor medzi nosnou konštrukciou stropu a strechou, ktorý môže slúžiť ako úložný alebo ako obytný priestor. Šikmé strechy majú viacero výhod. Nepochybne môžeme medzi ne zaradiť bezproblémové odvodnenie. Okrem toho majú pomerne jednoduchú údržbu a dlhú životnosť. Nevýhodou môže byť vyššia cena oproti plochým strechám.

Pri rozhodovaní o tom, aký typ strechy budete mať, vezmite do úvahy viaceré ukazovatele – od estetického cez funkčný až po ekonomický ukazovateľ. Uvedomte si, že ide o vysokú investíciu, ale ak sa rozhodnete pre kvalitné riešenie i materiály, predídete tak sklamaniu a tomu, že už o niekoľko rokov budete musieť strechu rekonštruovať.

Viac informácií: Všetko o hrubej stavbe

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: plochá strecha šikmá strecha strecha
Zdieľať článok

Diskusia