Obytné podkrovie = luxusné bývanie

Obytné podkrovie = luxusné bývanie

30. 05. 2006
Zdieľať

Každá iná rovnica môže spôsobiť, že život v podkroví nesplní vaše očakávania. Šetrenie v podkrovnom byte je totiž skoro vždy na nesprávnom mieste a môže zapríčiniť množstvo problémov, ako sú prehrievanie v lete a veľké tepelné straty v zime, zatekanie, nedostatok svetla, plesnivenie stien v rohoch a okolo okien. Ušetriť (alebo skôr neminúť zbytočne veľa) sa však dá, ak si vyberiete také podkrovie, ktoré vám bude pri zobytňovaní klásť čo najmenej prekážok.

Samozrejme, všetkým prípadným nedostatkom podkrovného bytu sa dá zabrániť, ak si vyberiete vhodné technické riešenie a správne stavebné systémy. Nič z toho však nie je zadarmo a každý pokus nejako to oklamať sa môže obrátiť proti vám. Ak sa aj napriek všetkým možným komplikáciám rozhodnete vybudovať si útulné hniezdočko pod strechou, snažte sa už na začiatku minimalizovať náklady. Už pri výbere priestoru samého si treba uvedomiť, čo všetko ich môže zvýšiť, čo všetko môže stavbu skomplikovať a na čom by mohli vaše snahy úplne stroskotať. Ide prevažne o postrehy, na ktoré netreba byť odborníkom a mať za sebou desiatky rekonštrukcií podkroví a s tým spojené skúsenosti. Dosť informácií môžete získať už na chodníku pred vstupnou bránou do domu.

Čo sa dá o podkroví zistiť na chodníku?

Napríklad to, či sa nachádza v pamiatkovo chránenom objekte alebo lokalite. Pri rekonštrukcii podkroví, ktoré sa odohrávajú väčšinou v starších objektoch a štvrtiach miest, je to dosť pravdepodobné. Zistenie, že ste v takejto lokalite alebo objekte, vám naznačí prvé mantinely, ktoré skonkretizuje pamiatkový úrad. Títo páni majú právo rozhodnúť o tom, ako bude vaše podkrovie vyzerať z exteriéru. Môžu ovplyvniť napr. sklon strechy, druh strešnej krytiny, strešné okná alebo vikiere, prípadne iné architektonické piruety v podobe terás, francúzskych okien a zimných záhrad (v prípade pamiatkovo chráneného objektu vám asi nič z toho nepovolia). V prípade historicky zaujímavej a vzácnej drevenej konštrukcie krovu môžu hovoriť aj do toho, ako bude vyzerať interiér, a dokonca môžu zobytnenie úplne zamietnuť. Preto je dobré navštíviť túto inštitúciu ako prvú, ešte skôr, než sa akokoľvek finančne zainteresujete. Na základe adresy plánovanej rekonštrukcie vám príslušný referent objasní všetky požiadavky, ktoré budete musieť splniť, aby ste dostali stavebné povolenie. Krajský pamiatkový úrad je totiž tým kompetentným orgánom, ktorý vydá potrebné stanovisko alebo rozhodnutie, podľa toho, o aký objekt ide.


Obytné podkrovie = luxusné bývanie

55046
Soňa Sadloňová

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Ďalšou vecou, ktorú zistíte už na chodníku, je obdobie, v ktorom bol dom postavený. S ním súvisí aj materiálová skladba objektu, s ktorou treba pri rekonštrukcii počítať a ktorá môže výrazne ovplyvniť náklady. Ak stojíte pred domom z 20-tych alebo 30-tych rokov minulého storočia, dá sa počítať so železobetónovými stropmi, s relatívne zachovanou drevenou konštrukciou krovu bez väčšej historickej hodnoty a s rozvodmi plynu, elektriny alebo kanalizácie, na ktoré sa bude dať napojiť. Ak ide o objekt podstatne starší, treba predpokladať drevený trámový strop, konštrukciu krovu, ktorá zažila už mnoho vody, mnoho snehu a mnoho generácií holubov, a že len s máločím zo spleti rúr a drôtov, ktoré objekt pretkávajú, budete môcť počítať. Takže za život v malebnom prostredí historického centra mesta s exkluzívnymi výhľadmi si budete musieť priplatiť. Na chodníku si môžete uvedomiť aj to, že nie je kde zaparkovať. Ak chcete v podkroví len bývať a nevadí vám, že budete musieť každý večer prácne hľadať miesto pre svojho štvorkolesového miláčika, môžete problémy s parkovaním odložiť na neskôr. Ak však chcete svoj nový byt spojiť napríklad s výstavbou podkrovnej kancelárie alebo iných firemných priestov (čo má nepochybne svoje výhody), bude od vás stavebný úrad pravdepodobne vyžadovať aj vytvorenie príslušného počtu parkovacích miest.

Nemenej dôležitou vecou je aj to, na ktoré poschodie budete pravidelne šlapať pešo s nákupom, sánkami, kočíkom a novou sedacou súpravou. V Čechách sú podmienky pri výstavbe podkrovných bytov o niečo tvrdšie (a snáď sa tým naši zákonodárci nebudú inšpirovať). Pokiaľ má byť zobytnené podkrovie maximálne na štvrtom nadzemnom podlaží, môžu naši bývalí bratia po výťahu túžiť, ale nemusia ho zriadiť. Ak by však mali bývať vyššie, môže príslušný stavebný úrad podmieniť vydanie stavebného povolenia výstavbou výťahu, čím sa celé plánované podkrovie „trochu“ predraží.

A teraz smelo vstúpte do domu

Ste vo vnútri a s nadšením konštatujete že objekt má výťah. (V Čechách by ste práve ušetrili cca milión, na Slovensku si ušetríte nohy.) Vystúpite v poslednej stanici a vašu pozornosť by mali upútať schody. Ak do podkrovia vedú pekné betónové alebo kamenné schody, ušetrili ste čosi aj na Slovensku, ak nie, bude treba vybudovať schodisko. Ďalšou vecou, ktorú môžete hľadať už na chodbe, je napríklad žlté plynové potrubie alebo elektrorozvodná skriňa. Ak ich nájdete v podkroví, môžete sa potešiť, ak sú až o poschodie nižšie, musíte počítať s niekoľkými metrami rúr a drôtov navyše.

Vašu pozornosť si zaslúžia všetky technické rozvody v dome – voda, kanalizácia, elektrina a plyn. V prvej fáze môžete zistiť len to, či existujú, a podľa celkového stavu domu sa domnievať, že aj rozvody budú podobne zachované alebo zdevastované. Ďalšie podrobnosti dokáže zistiť a upresniť len odborník. Zo skúseností však vyplýva, že akékoľvek viazanie sa na staré rozvody vody nie je veľmi perspektívne. V starších objektoch bývajú v zlom technickom stave, a preto, ak je to možné, odporúča sa potiahnuť si vlastnú stúpačku až z pivnice. To neplatí o kanalizácii a plyne. Obvykle sa na existujúce vetracie potrubia kanalizácie a prípadné existujúce rozvody plynu dá napojiť. Tieto siete nepodliehajú natoľko korózii, ba navyše nič z toho, čo v nich koluje, nehodláte konzumovať (čo však nemožno tvrdiť s istotou o vode).

Kľučkovanie v konštrukcii

Konečne vstupujete do podkrovia. Niet divu, že človek má problém predstaviť si svoju obývačku v spleti drevených trámov v rôznej výške nad podlahou, po ktorej splašene behajú malé holúbätká. Ak si v tejto chvíli primyslíte ku všetkým plochám, ktoré vás obklopujú, asi tak 20 cm, neurobíte veľkú chybu a uvidíte približne priestor, ktorý vznikne po zateplení. Ak túto neľahkú úlohu nezvládnete, jednoducho si všímajte, či treba niečo prekračovať, pod niečo sa zohnúť, alebo popod niečo len tak-tak prejdete, a ako vysoko (približne) je hrebeň strechy. Snažte sa odhadnúť aj to, v akom stave je strešná krytina a strop, na ktorom práve stojíte. To sa mi to píše, čo? Vraj v akom stave je strop. Ale kto to má vedieť!? Nič si z toho nerobte, to nevie nikto, až kým sa neurobia príslušné sondy. Aj statik si poskočí, keď vstúpi do krovu. Nie od radosti, ale aby zistil, či je strop pevný, alebo sa pod ním hojdá a treba mu venovať viac pozornosti. Akú veľkú (a akú drahú) pozornosť bude naozaj vyžadovať, to sa zistí až neskôr.


Obytné podkrovie = luxusné bývanie

55044
Soňa Sadloňová

Čo sa týka krovu samého, najčastejšie používaným konštrukčným systémom bola u nás tzv. stojatá stolica. Pri tejto konštrukcii sa nepočítalo s tým, že v krove sa bude bývať, a tak je vyskladaná z rôznych staticky dôležitých prvkov, na ktorých už na prvý pohľad vidieť, že by mohli v budúcej dispozícii bytu prekážať. Najdôležitejšia je výška konštrukcie. Pokiaľ sa musíte v krove ustavične zohýbať popod drevené trámy, ktoré spájajú jednotlivé stĺpiky, nie je to dobrý predpoklad na zobytnenie. V takomto prípade bude na mieste rozhodnutie úplne zmeniť konštrukčný systém (teda rozobrať a odpratať starú strechu a postaviť novú, čo je naozaj námet na premýšľanie). Ak sa tento trám, ktorý sa nazýva väznica, nachádza tak vysoko nad vašou hlavou, že aj po odrátaní cca 10 cm budúcej zateplenej konštrukcie stropu pod ním pokojne prejdete, môžete byť spokojní. Ďalšou prekážkou v takomto krove bývajú väzné trámy. Sú to drevené prvky tesne nad zemou alebo približne vo výške kolien, ktoré sa pri dostatočnej výške krovu dajú využiť ako nosný prvok budúcej podlahovej konštrukcie, alebo, ak by z akéhokoľvek dôvodu zavadzali, možno ich nahradiť oceľovou výmenou v podlahovej konštrukcii.

Dôležitým prvkom krovu je krokva, ktorá v nezateplenom krove nesie laťovanie a na ňom uloženú strešnú krytinu. Po zateplení bude toho niesť oveľa viac. Aby konštrukcia zateplenia podkrovia spĺňala všetky fyzikálno-technické vlastnosti, ktoré má mať, musí byť vytvorená z viacerých vrstiev. Ak ich všetky spočítame, dostaneme cca 35 cm hrubú konštrukciu, ktorej súčasťou a nosným prvkom sú aj krokvy. Z týchto 35 cm sa asi 10 nachádza pod krokvou a asi 10 nad ňou. Zvyšok, cca 15 cm, je v priestore medzi jednotlivými krokvami. To znamená, že už len z hľadiska priestoru na uloženie tepelnej izolácie a zabezpečenie jej prevetrávania cez vzduchovú medzeru potrebujeme krokvu vysokú asi 16 cm. Samozrejme, že existujú aj skladby zateplenia, ktoré sa celé nachádzajú nad hornou hranou krokvy, a vtedy nie je jej výška z hľadiska zatepľovania až taká dôležitá. Netreba však zabúdať na hlavnú, teda nosnú funkciu krokvy – aby bola dostatočne pevná a uniesla potrebné zaťaženie, musí byť logicky aj dostatočne vysoká (alebo ak chcete hrubá).

Zaujímavou stavebnou konštrukciou je aj komín. Ak ho v podkroví nemáte, bude vám chýbať v prípade, že by ste chceli krb. Ak ho máte, budú sa k nemu chcieť vyjadriť kominári a požiarnici, a všetci budú mať na vás nejaké požiadavky, podložené príslušnými normami. Okrem toho komín ovplyvní aj dispozičné riešenie. Existujúce vetracie prieduchy sú tiež konštrukciou, s ktorou treba v navrhovanom dispozičnom riešení počítať. Majú však aj dobrú vlastnosť – môžete ich využiť (napríklad na odvetranie záchodu alebo odvod vzduchu z kuchynského digestora).

Huby, plesne, chrobáčiky a iné radosti

Ďalším faktom, ktorý by mal upútať vašu pozornosť, je strešná krytina a jej technický stav. Jednoducho povedané, či tečie alebo netečie. Obvykle tečie. To sa, samozrejme, odrazí na stave dreva. V dôsledku zvýšenej vlhkosti môže byť napadnuté drevokaznými hubami (asi najväčším postrachom je drevomorka), ktoré spôsobujú úplnú deštrukciu dreva a stratu všetkých dobrých vlastností, pre ktoré sa pôvodne v krove použilo. Okrem toho môže byť napadnuté drevokazným hmyzom a plesňami. Od všetkých týchto radostí vám pomôže špecializovaná firma, ktorá určí ohniská nákazy, odstráni a nahradí napadnuté časti krovu a všetko chemicky ošetrí. Nesmiete však zabudnúť ani na to, že choroby, ktoré napádajú drevené konštrukcie krovu, môžu napadnúť aj drevené konštrukcie stropu. Do akej miery, to sa zistí na základe dostatočného počtu dostatočne hlbokých sond, ktoré sú súčasťou odborne vykonaného stavebno-technického prieskumu. Na tom sa naozaj neoplatí šetriť.

Všetky spomenuté pozorovania môže zvládnuť aj človek, ktorý o zobytňovaní podkrovia vie len to, že tak možno vytvoriť veľmi príjemný, estetický a zaujímavý priestor. Na základe hore opísaných zistení si teda môžete začať ukladať na misky váh všetky pre a proti, ktoré sa týkajú prípadných investícií v danom priestore. Zistíte približne, čo vám práce uľahčí, a čo naopak skomplikuje. Napriek tomu by ste mali ešte pred kúpou podkrovia znova navštíviť vytipované priestory, teraz aj so statikom alebo architektom, ktorí potvrdia alebo vyvrátia vaše predpoklady a pomôžu vám pri rozhodovaní, či sa do konkrétneho podkrovia oplatí investovať.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: krov podkrovie
Zdieľať článok

Diskusia