20. 07. 2007
Zdieľať

Starú múdrosť, ktorá hovorí, že prevencia je lepšia ako liečenie, dokonale vystihuje problém presakovania vody na stavebných objektoch. Pri strešnej krytine to platí dvojnásobne.

 

Oprava strešných krytín

Starú múdrosť, ktorá hovorí, že prevencia je lepšia ako liečenie, dokonale vystihuje problém presakovania vody na stavebných objektoch. Pri strešnej krytine to platí dvojnásobne.


Oprava strešných krytín

99586

Na streche z asfaltových pásov sa v zime dostáva voda cez chyby v strešnej krytine do jej nosnej konštrukcie alebo tepelnej izolácie. V letných mesiacoch vyššie teploty strechu prehrejú a voda sa odparuje. Bráni jej v tom však samotná izolácia, ktorá sa začne dvíhať tlakom vzniknutej pary, v dôsledku čoho lokálne vzniká hrboľ, bublina.

V tomto mieste sa hrúbka krytiny zmenšuje, po čase sa pretrhne, pretaví alebo sa nasledujúcu zimu od mrazov prelomí. K ďalším častým chybám krytín patria prerazenia spôsobené montážou antény, nedokonalé pritavenie jednej vrstvy na druhú, nedostatočná šírka asfaltových pásov, zatekanie cez diery, ktoré vznikli medzi izoláciou a klampiarskym výrobkom, zatekanie vody medzi komínové murivo a oplechovanie komína, vniknutie betónových základov (pod vedením bleskozvodu alebo antény) do roztavenej krytiny, chýbajúci ochranný reflexný náter krytiny a pod.

 

 

 

Postup práce pri izolácii s fóliou
V prípade, že klampiarske výrobky sú z pozinkovaného alebo medeného plechu, treba izolačnú fóliu ukončiť pod nimi. Súčasťou izolačného systému z hydroizolačných fólií sú aj klampiarske výrobky z poplastovaných plechov. Je dobré pôvodné klampiarske výrobky (oplechovanie atík, komínov, prestupov a pod.) vymeniť za poplastované. Na ne sa fólia navára tiež teplovzdušne. Dosiahne sa tak nižšia spotreba izolačného materiálu a zároveň sa predĺži životnosť klampiarskych výrobkov.V rámci systému sú vyriešené kotviace prvky a tvarovky na odvádzanie zrážkových vôd. Pri montáži antény, reklamy alebo bleskozvodu treba fóliu zosiliť v mieste základov týchto zariadení na dvojnásobnú hrúbku. Ďalšou výhodou je, že ich prípadné poškodenie sa obyčajne dá identifikovať aj vizuálne.

 

 


Oprava strešných krytín

99592

Odstránenie bubliny

Za dobrého počasia ostrým nožom rozrežeme bublinu. Otvoríme ju a vlhký podklad pod ňou necháme vysušiť. V prípade dažďa rozrezaný otvor provizórne zakryjeme kusom obyčajnej fólie, ktorú pripevníme silikónovým tmelom. Po vysušení natavíme nad otvor plát z pôvodného materiálu s presahom ako pri pôvodnej izolácii. Na odstránenie bubliny môžeme použiť aj inú technológiu ako natavenie pôvodného materiálu. Jednou z možností sú bitúmenové nátery stužené sieťovinou.

Ako prvú vrstvu nanesieme základný penetračný a súčasne hydroizolačný náter pre porézne povrchy stavieb. Po jeho uschnutí nanesieme na opravovanú plochu vodotesný náter, ktorý môže byť s rozpúšťadlom alebo bez neho. Na zvýšenie tuhosti v ťahu krytiny a po nanesení prvej vrstvy vtláčame do náteru textíliu Fabric.


Oprava strešných krytín

99591

Druhú vrstvu vodotesného náteru nanesieme po úplnom zaschnutí prvej. Nakoniec (alebo v prípade ukončenia izolácie z asfaltových pásov), po oprave krytiny uvedenou technológiou, je vhodné strechu natrieť farbou na odrazenie slnečných lúčov, ktorá chráni krytinu pred pôsobením UV žiarenia.

Náterom znížime povrchovú teplotu strechy. Týmto spôsobom môžeme opraviť nielen lokálne chyby, ale aj celú plochu. Pred nanášaním náteru odstránime štetcom, valčekom, rozprašovačom alebo kefou namontovanou na rúčke mach, lišajníky, plesne a prach. Náter nanášame na suchý a nemastný povrch. Rozotierame opatrne, podľa možnosti nie viacnásobne, aby podklad nezmäkol. (Technika nanášania náterov platí pre materiály uvedené v tomto článku).

Samolepiaca bitúmenová fólia

V mieste lokálneho porušenia krytiny na suchú plochu položíme pásku z bitúmenovej samolepiacej fólie. Odmeriame ju a potrebnú dĺžku odrežeme. Z pásky strhneme ochrannú fóliu a pritlačíme ju na opravovanú chybu s presahom 3 až 5 cm. Celú plochu, a najmä okraje pásky prevalcujeme gumeným valčekom.
 

Elastické izolácie z náterov
Po čase sa poškodia aj plechové krytiny, asfaltové šindle a iné. Jednou z metód, ako pomôcť týmto krytinám bez ich demontáže, sú nátery na báze akrylátových živíc. Na neasfaltovú strechu (povrch z betónu, ocele, plechu, dreva a pod.) použijeme špeciálny hydroizolačný náter so spojivom, ktoré má jednu zvláštnosť – premenlivú priepustnosť. Vplyvom vlhkosti sa polymér roztiahne a napučí, pričom sa stane vodonepriepustný. V suchom prostredí sa póry otvoria a zachytená vlhkosť môže z konštrukcie strechy uniknúť do ovzdušia.


Oprava strešných krytín

99594

Stará strecha do nových šiat

Po viacerých nevydarených opravách strešnej krytiny z asfaltových pásov (napríklad chybná inštalácia) prestávame veriť v jej izolačné schopnosti.

Je to čas na zmenu jej „ošatenia“ inou izoláciou, napríklad z materiálov z izolačných fólií. Jednou z najväčších výhod hydroizolačných fólií je dlhá životnosť. Strešná krytina zaťaží konštrukciu strechy maximálne o 2 kg/m2.

Vďaka svetlej farbe fólie odraz slnečných lúčov nemusíme dosahovať nátermi. Krytinu kladieme aj na vlhký podklad. Počas životnosti prakticky nepotrebuje nijakú údržbu. Je paropriepustná. Strecha nemusí mať spád. Fólie sa spájajú špeciálnou technológiou – teplovzdušnými zváračkami, čo je vari jedinou nevýhodou plastov.

 

Nanášanie izolácie
Na krytinu nanášame izolačnú hmotu štetcom alebo valčekom. Ak ide o krytinu s bitúmenovým povrchom, najprv ju natrieme penetračným náterom. Po nanesení prvého (základného) náteru vložíme na jeho spevnenie, respektíve na spevnenie povrchu bitúmenového podkladu, sieťovinu z polyesteru. Táto tkanina je rozťažná iba v jednom smere. Po vložení a zatuhnutí prvej vrstvy nanášame druhý hydroizolačný náter. Životnosť takéhoto náteru závisí aj od množstva naneseného materiálu. Postup je mimoriadne rýchly a jednoduchý. Hmotu vyťahujeme na oplechovanie do dostatočnej výšky.

 
Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: strecha strešné krytiny
Zdieľať článok

Diskusia