Systémy strešných krytín

Systémy strešných krytín

30. 08. 2007
Zdieľať

Strecha patrí k tým konštrukciám domu, pri ktorých je mimoriadne dôležitá funkčnosť a dlhá životnosť. Aby to tak naozaj bolo, musia do seba všetky diely strešnej krytiny dokonale zapadať. V minulosti sa väčšina detailov a kritických miest strechy riešila klampiarskymi prácami. Tieto časti strešnej krytiny sa však od ostatných líšili materiálovo aj vzhľadovo, a navyše potrebovali častejšiu údržbu. Dnes je možné tento problém vyriešiť oveľa jednoduchšie a kompaktnejšie, a to prostredníctvom kompletných systémov strešnej krytiny.

Kompletné strešné systémy sú programy strešných krytín vyvinuté tak, aby jediná firma dokázala pomocou vlastného produktového radu vybudovať celý strešný plášť do posledného detailu. Pre stavebníka to znamená menej starostí s organizovaním pokrývačských a klampiarskych prác a vyššiu kvalitu, pretože dokonalá tvarová, materiálová a farebná kompatibilnosť jednotlivých prvkov zaručuje vysokú životnosť a bezchybný vzhľad strechy.

Strešný plášť


Systémy strešných krytín

99999

Prevažnú časť vonkajšieho plášťa strechy tvoria základné prvky strešnej krytiny. Práve oni určujú funkčnosť, životnosť a vzhľad strechy. Základné prvky toho-ktorého strešného systému sa líšia v závislosti od použitého materiálu na krytinu. Keramické a betónové škridle sú pomerne ťažké, preto sa vyrábajú v menších formátoch. Z ľahších materiálov, ako sú plech, bitúmen a pod., je možné vyrobiť aj väčšie formáty, s ktorými sa pracuje rýchlo a ľahko.

Popri všeobecne známych materiáloch (keramická škridla, betónová škridla, plech, asfaltové pásy, kanadské šindle, vláknocementové šablóny atď.) sa sortiment strešných krytín neustále rozrastá o novšie varianty. Medzi moderné strešné krytiny patria napríklad ľahké škridle z vlnitého plechu s plastovou alebo kameninovou povrchovou úpravou, bitúmenom saturované vláknité dosky alebo vrstvené bitúmenové šindle s bridlicovou drvinou.

Pri výbere strešnej krytiny treba okrem typu strechy, ceny, životnosti a prácnosti pri inštalácii brať do úvahy aj historické zázemie, regionálne špecifiká a klimatické podmienky. Ak sa rozhodnete pre niektorý z modernejších materiálov, snažte sa vybrať taký druh, ktorý imituje klasické krytiny najčastejšie používané vo vašom okolí. Nejde pri tom len o farbu, ale aj o plasticitu a textúru materiálu.


Systémy strešných krytín

100003

Kritické miesta a doplnky

K najslabším článkom strechy, ktoré určujú jej životnosť, patria detaily v prestupoch, prienikoch a na okrajoch strešného plášťa. Preto všetky renomované firmy zaoberajúce sa výrobou strešných krytín ponúkajú aj široký sortiment doplnkov a príslušenstva, ktoré riešia tieto kritické miesta alebo inak zlepšujú funkčnosť strechy.

K doplnkovému sortimentu strešného plášťa sa zaraďujú rozličné špeciálne dielce (hrebenáče, vetráky, koncové dielce), súčiastky potrebné na správne upevnenie krytiny (úchytky, háky, držiaky atď.), ako aj celý rad doplnkov, ktoré zvyšujú bezpečnosť pri pohybe na streche, zabraňujú zosuvu snehu a pod. Tieto komponenty majú oproti klasickým klampiarskym výrobkom tú výhodu, že presne nadväzujú na základné prvky strešnej krytiny.

Zvyčajne sa vyrábajú z rovnakého materiálu, takže majú aj rovnaké fyzikálne vlastnosti a vzhľad ako zvyšok strešnej krytiny. Kompletné strešné systémy tak zaručujú vysokú kvalitu, dlhú životnosť aj perfektný vzhľad strechy, a to za ekonomicky výhodných podmienok. Mnohé firmy so zameraním na strešné systémy do svojho produktového radu zaradili aj strešné okná, rebríky a kompletné odkvapové systémy, takže ich ponuka je úplná.

Doplnkový sortiment pre šikmé strechy


Systémy strešných krytín

99991

Okrajové škridly a hrebenáče sú nevyhnutnou súčasťou každej sedlovej či valbovej strechy a patria k najstaršiemu doplnkovému sortimentu, ktorý je prakticky rovnako starý ako škridla sama.

Hrebenáče (základný, okrajový, rozvetvovací a pod.)jednak spájajú dve šikmé plochy a chránia kritické miesta na streche, jednak slúžia na odvetrávanie hrebeňa strechy.

Vetracie škridly, ochranné vetracie pásy a ochranné mriežky zabezpečujú dobré „fungovanie“ tepelných izolácií tam, kde hrozí nebezpečenstvo kondenzácie vodnej pary.

Na dobré prúdenie vzduchu v strešnom plášti sú potrebné vetracie otvory pri odkvape a pri hrebeni, prípadne – v závislosti od veľkosti strechy – aj na ďalších miestach (približne jedna odvetrávacia škridla na 10 m2).

Úžľabia sa v minulosti zabezpečovali oplechovaním, no aj tak často vznikali kritické a veľmi poruchové miesta. Dnes sa na tento účel používajú úžľabné pásy z plastu alebo hliníka uložené na plnom debnení a samolepiace tesniace pásy, ktoré sú farebne zosúladené s použitou krytinou.

Prestupové škridly na antény, vetráky a pod. uľahčujú riešenie problémových detailov, ktoré sa kedysi upravovali pomocou klampiarskych prác alebo lepenkou. Takéto riešenia však esteticky narúšali strešný plášť a často nedokázali zabezpečiť dostatočnú kvalitu a životnosť. Podobne na tom boli miesta prestupu komína alebo steny, na ktoré sa dnes používajú samolepiace tesniace ukončovacie okraje vyrobené z plastu s hliníkovou vložkou.


Systémy strešných krytín

99986

Snehové zachytávače a sneholamy sú nenahraditeľné najmä v horských oblastiach s veľkým množstvom snehových zrážok. Protisnehové škridly, ktoré majú výstupok na zachytávanie snehu, sa umiestňujú v rade pri odkvapoch alebo na väčšej ploche strechy šachovnicovým spôsobom. Na strechách, kde hrozí zosuv snehu, zabezpečujú rovnomerné rozloženie a neskôr aj rovnomerné topenie snehu, čím sa znižuje záťaž na odkvapy a zmenšuje sa nebezpečenstvo zranenia osôb v prípade, že sa nachádzajú v okolí domu pri páde snehu zo strechy.

Presvetľovacie škridly zo skla alebo plexiskla presvetľujúce povaly a podstrešné priestory patria skôr k bonbónikom medzi doplnkami než k základnej výbave. Výstupové strešné okienka slúžia na výstup na strechu, presvetlenie a doplnkové vetranie neobytných podstrešných priestorov. Stúpacie plošiny uľahčujú pohyb po streche a umiestňujú sa najčastejšie v blízkosti komínov a antén. Základom pre ne sú špeciálne nosné škridle, ktoré sa musia na konštrukcii strechy pevne ukotviť, aby zaručili stabilitu a bezpečnosť pri výstupe na plošinku.


Systémy strešných krytín

99995

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že čím je materiál plastickejší a ľahšie opracovateľný, tým menej prefabrikovaných doplnkových dielcov je potrebných. Napríklad pri klasických plechových strechách sa väčšina zložitých detailov realizuje klampiarskymi prácami, ktorých výsledok sa v tomto prípade vizuálne dokonale zlieva s krytinou, takže nenarúšajú vzhľad strechy.

Pri ohybných kanadských šindľoch sa veľa detailov a komplikovaných spojov môže riešiť priamo pomocou používaného pokrývačského materiálu, resp. iných hydroizolačných pásov s podobnými vlastnosťami a vzhľadom. Naopak, keramické, betónové a iné pevné krytiny majú vzhľadom na svoju tvarovú stálosť oveľa širší sortiment doplnkových dielcov.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: šikmá strecha systémy strešných krytín
Zdieľať článok

Diskusia