Testovanie produktov Bramac

28. 12. 2018 Zdieľať

Koncern Braas Monier Building Group, ktorého je Bramac súčasťou, ako jediný testuje svoje produkty vo vlastných laboratórnych zariadeniach. Testovacie stredisko – Monier Technical Centrev Nemecku – je medzi výrobcami strešných krytín unikátom.

Výrobky sú tu podrobované testom na rôzne extrémne záťaže. Napríklad vo veternom tuneli koncern skúma bezpečnosť nových krytín v kombinácii so strešným príslušenstvom. V zariadení je možné nastaviť rôzne účinky vplyvu hnaného vetra, množstva padajúcej vody a sklonu strechy, pričom sa skúma priesak vody pod strešnú plochu. Ďalšie testy skúmajú mrazuvzdornosť krytín a doplnkov, ich UV stabilitu, odolnosť pred vlhkom, sacou silou vetra atď.

Cieľom týchto rozsiahlych testov je zabezpečiť 100%-nú funkčnosť výrobkov ešte pred ich uvedením na trh. Záruky koncernu na krytinu aj funkčnosť celého systému vrátane doplnkov sú tak podložené reálne odskúšanou kvalitou výrobkov.  Pritom koncern si stanovuje vlastné nároky vyššie ako predpisuje norma.


Testovanie produktov Bramac

2315541

Testovanie našich produktov si môžete pozrieť aj na videu TU!

 

Simulácia hnaného dažďa na krytinu Bramac Max 7°

Monitorovanie priesaku vody cez krytinu pri rôznej intenzite vetra a dažďa. Účelom je preveriť funkčnosť jednotlivých komponentov strešného systému aj v náročných podmienkach.

 

 

 

Test odolnosti lepených spojov fólií

Testovanie lepených spojov fólie Bramac TOP RU voči striedavým účinkom zmrazovania a rozmrazovania.

 

 

 

Test odolnosti lepených spojov fólií

Testovanie odolnosti lepených spojov fólie Bramac TOP TU voči vode.

 

 

 

Test odolnosti škridly voči účinkom vetra

Zariadenie na simuláciu sacieho účinku umožňuje zistiť hranice odolnosti krytín voči nadvihnutiu vetrom. Na základe tohto testovania sa navrhujú opatrenia na dodatočné prichytávanie škridiel pre rôzne veterné oblasti v rámci Európy.

 

 

 

Test odolnosti škridly voči účinkom vetra

Detail zariadenia

 

 

 

 

Simulácia pôsobenia vysokej teploty a vlhkosti

V klimakomore sa testujú aj doplnky strešných systémov. Práve sa testujú doplnky strešného systému Bramac Max 7°.

 

 

 

 

Test odolnosti povrchu škridiel voči účinkom tepla

Povrchové úpravy sú testované na teploty +80°C.

 

 

 

Pôsobenie UV žiarenia pri striedaní teplôt

Odolnosť komponentov strešného systému voči UV žiareniu sa skúša aj pri striedaní plusových a mínusových teplôt v rozsahu -20°C až +20°C.

 

 

 

 

Test vodotesnosti fólie pri dlhodobom pôsobení vody

Skúška na fólii Bramac TOP RU.

 

 

 

 

Test vodotesnosti prestupu cez fóliu a pri trvale stojacej vode

Skúška na fólii Bramac TOP RU.

 

 

 

Test vodotesnosti pri trvale hnanej vode

Dlhodobý test na vodotesnoť fólie Bramac TOP RU.

 

 

 

ZDROJ: PR článok spoločnosti BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o.​

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: bramac strešné krytiny
Zdieľať článok