Vikiere – presvetľovacie striešky na strechách

24. 01. 2007
Zdieľať

Vikier je vertikálny okenný otvor zakomponovaný do šikmej strechy. Tvoria ho okno alebo francúzske okno (bez parapetu a so zasklením až po podlahu), bočné ostenia, nadpražie a zastrešenie. Vikiere možno osadiť do akejkoľvek šikmej strechy od sedlovej cez valbovú, manzardovú, oblúkovú alebo pultovú.

Výhody a nevýhody vikiera


Vikiere – presvetľovacie striešky na strechách

76711

V porovnaní so strešným oknom s rovnako veľkou zasklenou plochou poskytuje zvislé zasklenie vikiera menej svetla, cez bočné zasklené plochy dochádza k väčším tepelným stratám, znižuje insoláciu, a teda aj preteplenie interiéru, čo je nevhodné najmä pri severnej orientácii miestnosti a v zimnom období. Túto nevýhodu možno eliminovať zväčšením plochy vikiera. Vikiere majú aj napriek niektorým nevýhodám osobité čaro a pri vhodnom tvarovaní a umiestnení v strešnej rovine jedinečne dopĺňajú architektúru celého objektu. Realizácia vikierov je však oveľa náročnejšia ako realizácia strešných okien a vyžaduje si aj vyššie náklady. Pri umiestnení vikiera je potrebná veľmi presná, profesionálna práca viacerých remeselníkov – strechárov, tesárov, klampiarov, pokrývačov atď., aby boli splnené kvalitatívne požiadavky na vodotesnosť a zateplenie vikiera.


Vikiere – presvetľovacie striešky na strechách

76712

Poloha vikiera

Pri umiestnení vikiera možno čelnú obvodovú stenu vikiera zalícovať s obvodovou stenou domu. Také riešenie je síce architektonicky veľmi efektné, ale technicky nevýhodné, lebo sa preruší strešný odkvap a obidva jeho úseky treba samostatne odvodniť dažďovým zvodom. Vikier v jednej rovine s fasádou môže tvoriť okno alebo francúzske okno so zábradlím či s menším predsadeným balkónom. Horizontalita strechy prerušená jedným alebo niekoľkými vertikálnymi vikiermi vytvára zaujímavú nekonvenčnú plastickú štruktúru objektu. Vikier môže byť aj zasunutý do hmoty strechy s neprerušeným odkvapom. Túto klasickú polohu možno aplikovať na ľubovoľnom type strechy. Vtedy môže vikier vyčnievať nad strechu zvislým oknom alebo zapustením do objemu strechy môže vytvárať lodžiu.

Vikiere – presvetľovacie striešky na strechách

76713


Vikiere – presvetľovacie striešky na strechách

76714


Dve základné polohy vikiera vzhľadom na obvodovú stenu: vikier je zasunutý do dispozície podkrovia alebo lícuje s obvodovou stenou.Veľkosť vikiera


Vikiere – presvetľovacie striešky na strechách

76718

Každá podkrovná miestnosť môže mať svoj samostatne stojaci jeden alebo aj viac vikierov, pod ktorými je v mieste zošikmenia dostatočná svetlá výška. Dostatočnú podchodnú výšku nad väčším pôdorysom možno získať postavením priebežného vikiera. Vtedy sa odporúča v interiéri, na obvode dispozície, navrhnúť napríklad chodbu alebo prekrytú pavlač. V exteriéri vyvoláva priebežný vikier dojem zastrešenia domu plochou strechou, keďže zdola z ulice nie je pre vikier vidieť hrebeň strechy. Priebežný vikier je vhodným riešením aj pri strešných vstavbách, lebo na obvode dispozície je dostatočná svetlá výška pri nezmenenom sklone strechy a výške hrebeňa.


Vikiere – presvetľovacie striešky na strechách

76731


Vikiere – presvetľovacie striešky na strechách

76721

Vikier v tvare gotického oblúka obložený plechom v kombinácii s keramickou strešnou krytinou Malý vikierik so sedlovou strieškou a štítom sviežej farebnosti lícuje s obvodovou stenou domu a tým prerušuje strešný žľab.


Druhy vikierov


Vikiere – presvetľovacie striešky na strechách

76717

Tvar, druh a realizácia zastrešenia a použité materiály dodávajú každému vikieru jedinečnú osobitosť. Podľa druhu zastrešenia rozlišujeme:


  • vikier so sedlovým zastrešením nad jeho zvislými bočnými stenami, s dvoma rôznymi spádmi, oknom v štítovej stene a s trojuholníkovým, oblúkovým či inak tvarovaným štítom alebo valbou;


  • vikier s pultovou strechou vybiehajúcou zo strešnej roviny;


  • vikier s plochou strechou, ktorá môže byť pri nesprávnej realizácii príčinou zatekania dažďovej vody;


  • vikier so strieškou v tvare trojuholníku s dvoma sklonmi, ktorého hrebeň je vytvorený systémom navzájom opretých krokiev. Tento malý vikier pôvodne slúžil na vetranie a osvetlenie povál;


  • volské oko je druh vikiera typického pre regionálnu architektúru na južnom Slovensku. Ako krytina sú ideálne drevený šindeľ, trstina alebo z novších druhov kanadský šindeľ či plechová titánzinková, medená alebo poplastovaná krytina.

Vikiere – presvetľovacie striešky na strechách

76724


Vikiere – presvetľovacie striešky na strechách

76725

Jednoduchý sedlový vikier s valbovou strieškou, umiestnený v sedlovej streche. Jednoduchý sedlový vikier so štítom


Vikiere – presvetľovacie striešky na strechách

76726


Vikiere – presvetľovacie striešky na strechách

76727

Jednoduchý vikier s pultovou strieškou Zasunutý pásový vikier s vysokým parapetom a pultovou strechou


Vikiere – presvetľovacie striešky na strechách

76728


Vikiere – presvetľovacie striešky na strechách

76729

Vikier s balkónom alebo francúzskym oknom, lícovaný s obvodovou stenou Zasunutá vikierová lodžia

Navrhovanie vikierov z hľadiska osvetlenia a preslnenia podkrovia


Vikiere – presvetľovacie striešky na strechách

76720

Každý podkrovný byt by mal mať aspoň v jednej preslnenej miestnosti zvislé okno – vikier. V inovovanej STN 73 4301 z roku 2004 sa v budovách na bývanie odporúča minimálna transparentná plocha okien z hľadiska výhľadu 1,25 m2 v miestnostiach s hĺbkou do 5000 mm a 1,5 m2 v hlbších miestnostiach. Predpokladá sa, že výška výhľadovej plochy vyplnenej transparentným neskresľujúcim materiálom bude aspoň 1250 mm a šírka najmenej 1000 mm. Zároveň osvetľovacie a výhľadové otvory majú umožniť sediacej osobe výhľad vodorovným smerom, teda nemajú mať parapet vyššie ako 1200 mm a horná hrana má byť minimálne 1800 mm nad podlahou.

Na všetkých oknách, na ktoré dopadajú slnečné lúče, by mali byť namontované pohyblivé tieniace zariadenia. V lokalitách s menším výskytom vetra je vhodné ich umiestniť zo strany exteriéru.

Kategória: Okná Strecha, podkrovie
Tagy: vikier
Zdieľať článok

Diskusia